ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър (уеб-базирана високо-сигурна информационна система), пилотното му внедряване в две ОПЛ-практики и РЗИ в избрана област на страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и обучение за работа с модела“ по Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Документация:


13.07.2015г. - Отговор на запитване

15.07.2015 г. - Отговор на запитване

20.07.2015 г. - Отговор на запитване

27.07.2015 г. - Протокол 1

24.08.2015 г. - Съобщение за отваряне на цени

24.08.2015 г. - Съобщение

11.09.2015 г.:

Протокол 1а

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 3а

Решение 10

29.09.2015 г.

Информация за сключен договор

Договор

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3а

Техническо предложение


Справки:

Справка за изпълнение по договор No 59822.06.2015 г. / ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД / 18.11.2015 г.

Справка за изпълнение по договор No 59822.06.2015 г. / ФИНТЕХ Д ООД / 18.11.2015 г.

Справка за изпълнение по договор No 59822.06.2015 г. / АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА ООД / 18.11.2015 г.

Справка за изпълнение по договор No 59822.06.2015 г. / ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД / 30.11.2015 г.

  Справка за изпълнение по договор № 59822.06.2015

26.09.2016 г.  Информация за изпълнен договор

 

 Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.