ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на 1 сървър и 11 лаптопа” по Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Документация:


15.06.2015 г. - Протокол

15.06.2015 г. - До Дейтаком ООД

15.06.2015 г. - До „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ” ООД


22.06.2015 г. - Договор

22.06.2015 г. - Приложение 1

22.06.2015 г. - Приложение 1.1

22.06.2015 г. - Приложение 1.2

22.06.2015 г. - Приложение 1.3

22.06.2015 г. - Приложение 1.4

22.06.2015 г. - Приложение 1.5

22.06.2015 г. - Приложение 2

22.06.2015 г. - Приложение 2.1


Справка за изпълнение по договор No 59822.06.2015 г. / Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ ООД / 29.06.2015 г.


Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.