ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТИ И ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ГРИП И ОРЗ“ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЗ, „ПАНДЕМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ГРИП“ ЗА 2012Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ 1 ДО 20

Документация:

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


Решение за промяна от 29.09.2012 г.


Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.