Информационен журнал

"Информационен журнал" е служебен бюлетин на НЦЗПБ, с периодичност 6 книжки годишно. В тематиката на изданието се отделя сериозно внимание на лечебната и профилактична дейност в НЦЗПБ, поместват се материали, отразяващи българския и чуждестранния опит в това направление. Тук се публикуват плановете за научно-внедрителската дейност и се прави годишен отчет.

Информационен журнал - 2015

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2014г. (1.36 MB)

pdf Презентация (2.28 MB)

Информационен журнал - 2014

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2013г. (1.02 MB)

Информационен журнал - 2013

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2012г. (539 KB)

Информационен журнал - 2012

pdf брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2011г. (389 KB)

pdf брой 2 - Паразитни болести в България през 2011г. Разпространение и анализ. (266 KB)

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.