Обществена поръчка чрез публикуване на Обява с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, преносими компютри и сървър“

 

18.11.2019 г. - Информация за публикувана Обява АОП

18.11.2019 г. - Обява

18.11.2019 г. - Документация

18.11.2019 г. - Техническа спец.- Компютри

18.11.2019 г. - Оферта

18.11.2019 г. - Декларация 3

18.11.2019 г. - Декларация 4

18.11.2019 г. - Декларация 5

18.11.2019 г. - Декларация 6

18.11.2019 г. - Декларация 7

18.11.2019 г. - Декларация 8 

18.11.2019 г. - Предложение за изпълнение на поръчката

18.11.2019 г. - Ценово предложение

18.11.2019 г. - Опис

18.11.2019 г. - Проект на договор компютри

18.11.2019 г. - Проект на договор сървър

28.11.2019 г. - Информация за удължаване на срока по обособени позиции 3 и 4

09.12.2019 г. - Протокол 1

09.12.2019 г. - Протокол 2

10.12.2019 г. - Договор с приложения 247/10.12.2019 г.

10.12.2019 г. - Договор с приложения 248/10.12.2019 г.

10.12.2019 г. - Договор с приложения 249/10.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Договор с приложения 251/11.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Договор с приложения 252/11.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Договор с приложения 253/11.12.2019 г.

 

 

 

 

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“- четири обособени позиции

11.10.2019 г. - Решение

11.10.2019 г. - Обявление

11.10.2019 г. - Документация

11.10.2019 г. - Техническа спецификация

11.10.2019 г. - Техническо предложение

11.10.2019 г. - Ценово предложение

11.10.2019 г. - Договор

11.10.2019 г. - Методика

11.10.2019 г. - espd-request

09.01.2020 г. - Протокол 1

10.02.2020 г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“- пет обособени позиции

26.06.2019 г. - Обявление

26.06.2019 г. - Решение

26.06.2019 г. - Документация

26.06.2019 г. - Техническа спецификация

26.06.2019 г. - Техническо предложение

26.06.2019 г. - Ценово предложение

26.06.2019 г. - Договор

26.06.2019 г. - Методика

26.06.2019 г. - espd-request

03.07.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси

05.07.2019 г. - Отговор на предложение за промяна

28.10.2019 г. - Протокол 1

14.11.2019 г. - Съобщение за отваряне на цени

21.11.2019 г. - Протокол 1а

21.11.2019 г. - Протокол 2

21.11.2019 г. - Протокол 3

21.11.2019 г. - Доклад

21.11.2019 г. - Решение

06.12.2019 г. - Договор с приложения 240/06.12.2019г.

06.12.2019 г. - Договор с приложения 241/06.12.2019г.

06.12.2019 г. - Договор с приложения 242/06.12.2019г.

06.12.2019 г. - Договор с приложения 242/06.12.2019г.

09.12.2019 г. - Договор с приложения 244/09.12.2019г.

10.12.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

13.12.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.