Външна оценка на качеството

Външна оценка на качеството

 

 

ВЕРНИ ОТГОВОРИ - ЦИКЪЛ I "ПРОЛЕТ 2017"
Оценка на качеството на микробиологичната диагностика
Системни микози
Кожнo-лигавични микози

 

 

 

ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО - ЦИКЪЛ I "ПРОЛЕТ 2017" - АРХИВ
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ НРЛ ТБ -  НЦЗПБ, НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ В СТРАНАТА, НАПРАВИЛИ ЗАЯВКИ ПО III ПОЗИЦИ, В ЧАСТТА ПО МИКОБАКТЕРИОЛОГИЯ - ЦИКЪЛ ПРОЛЕТ 2017

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В ЧАСТТА ПО МИКОБАКТЕРИОЛОГИЯ - ЦИКЪЛ МАЙ 2017


Писмо за въвеждане на резултати - Вирусология


Обновени инструкции за работа - 24.04.2017г


Писмо за въвеждане на резултати - Паразитология


Дати за подаване на заявления и извършване на плащания за участие във Външна оценка на качеството към НЦЗПБ по направление Микробиология - Цикъл "Пролет 2017":

от 01.04.2017г. до 30.04.2017г. – за микобактериология

и от 13.04 до  - 8.05.2017 за всички останали

Пробите за тестване ще бъдат изпратени до 12.05.2017г. за микобактериология и до 25.05 за всички останали.

Писмо за външна оценка на качеството - Микробиология


От 01.03.2017г. започна приемането на заявки за участие във Външната оценка на качеството към НЦЗПБ за период Пролет 2017 по направления "Вирусология" и "Паразитология".

Крайният срок за регистриране на заявки в системата е 31.03.2017г.

Процедурата ще се проведе на новата платформа, която може да бъде намерена на адрес: http://control.ncipd.org

Допълнителна информация, инструкции за регистрация на лаборатории и подаване на заявки можете да намерите в официалните писма за Външна оценка на качеството и Инструкциите за работа по-долу.

Писмо за Външна оценка на качеството - Вирусология

Писмо за Външна оценка на качеството - Паразитология

 

 

Абонамент за новини