Външна оценка на качеството

Външна оценка на качеството

От 01.03.2018г. започва подаването на заявки за участие във Външна оценка на качеството към НЦЗПБ за период Пролет 2018 по направления "Вирусология" и "Паразитология".


Процедурата се провежда на платформата за електронни услуги на НЦЗПБ.

Допълнителна информация, инструкции за регистрация на лаборатории и подаване на заявки можете да намерите в официалните писма за Външна оценка на качеството и инструкциите за работа с платформата.

 


График за провеждане:

Вирусология:

  • Подаване на заявки - между 01.03.2018 и 31.03.2018
  • Изпращане на проби - последната седмица на Април
  • Въвеждане на резултати - между 01.05.2018 и 15.05.2018

ОТ ЦИКЪЛ ПРОЛЕТ 2018 НА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ЗА ВСИЧКИ ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ДВЕ ПРОБИ.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО КЪМ НЦЗПБ – ВИРУСОЛОГИЯ

 

Паразитология:

  • Подаване на заявки - между 01.03.2018 и 16.03.2018
  • Изпращане на проби - между 26.03.2018 и 05.04.2018
  • Въвеждане на резултати - между 10.04.2018 и 20.04.2018

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО КЪМ НЦЗПБ – ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Абонамент за новини