Вирусология (7)

Лаборатория "Амбулаторно-консултативна помощ по вирусология"

Публикувана в Вирусология
Вторник, 06 Юни 2017 14:53

 

Адрес:

Отдел Вирусология

София 1233
бул. "Ген. Столетов" 44 А

партер, стая No 6

Работно време  с пациенти - от 8:30 до 14:30 ч.

Медицински лаборант: Станка Стойчева

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Лаборатория Амбулаторно консултативна помощ по вирусология


Консултанти:

Проф. д-р Нели Корсун, дмн - Вирусолог

Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, дм - Вирусолог

д-р Тенчо Тенев -  Вирусолог

 

 

Написана от

НРЛ "Грип и ОРЗ"

Публикувана в Вирусология
Понеделник, 12 Октомври 2015 00:00

НРЛ „Грип и остри респираторни заболявания”
Адрес: Отдел Вирусология
София 1233
бул. "Ген. Столетов" 44 А
Работно време - от 7:30 до 14:30 ч

Завеждащ лаборатория:

Проф. д-р Нели Корсун, дмн

 

Състав на лабораторията:

Състав на лабораторията

 • Доц. Светла Ангелова, дб – биолог
 • Силвия Волева – биолог, докторант на самостоятелна подготовка
 • Илияна Григорова - биолог
 • Ивелина Трифонова - редовен докторант
 • Донка Драганова – медицински лаборант
 • Ива Бончева - лаб. работник

Националната референтна лаборатория “Грип и ОРЗ” има водеща роля при проследяване циркулацията на грипните вируси и при разшифроване етиологията на грипните епидемии у нас. В лабораторията е въведена ефективна схема за изследване на грипа, включваща препоръчан от СЗО комплекс от класически и съвременни методи, и приложима както по време на сезонните грипни епидемии, така и при появата на нов пандемичен грипен вирус. Освен традиционните методи за изолация и типиране на вирусите се прилагат бързи лабораторни техники, директно откриващи вирусните антигени (имунофлуоресцентни и имуносорбентни), нуклеинови киселини (PCR) и специфични антитела (ЕLISA). Водещ диагностичен метод за доказване, типиране и субтипиране на грипни вируси е Real-Time RT-PCR, който се изпълнява по препоръчан от СЗО протокол, с праймери и сонди, получавани от Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта, САЩ. Чрез метода Real-Time PCR се извършва също доказване на други респираторни вируси – респираторно-синцитиален вирус (RSV), метапневмовирус, парагрипни, адено-, рино-, коронавируси, включително коронавируса на близко-източния респираторен синдром (MERS-CoV). Като част от системата на СЗО от 1960 г., на Европейската научна схема (ЕISS) - от 2007 г. и на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) - от 2009 г., лабораторията е включена в Европейската и световна мрежа за обмен на данни, касаещи грипната инфекция. Сътрудниците на лабораторията провеждат различни форми на следдипломно обучението на специалисти от страната; изготвят методични указания за диагностиката на грипа и ОРЗ. Качеството на лабораторната диагностика се доказва ежегодно чрез участие в няколко международни програми за външен контрол: WHO-EQAP - Център по здравна защита, Хонг Конг, INSTAND-Дюселдорф, CDC-Атланта, QCMD – Глазгоу, Шотландия.

 

TАЛОН ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА COVID-19    

 

Видове материали и начин на вземане на проби за вирусологична и серологична диагностика на грипа.

 • Назален секрет
  Сух тампон се вкарва в едната ноздра и се оставя няколко секунди, след което се изважда с въртеливо движение и притискане към стената на носния ход. Със същия тампон се взема секрет и от втората ноздра. След манипулацията тампонът се поставя в стерилна епруветка с 2-3 ml вирусна транспортна среда, съдържаща антибиотици.

 

 • Фарингеален секрет
  Езикът се притиска с шпатула. С бързо и леко прокарване се обтрива задната фарингеална стена и основите на сливиците. Избягва се обтриването на мекото небце и докосване на езика с върха на тампона. Тампонът се поставя във вирусна транспортна среда, съдържаща антибиотици.

 

 • Назофарингеален аспират
  Аспирирането става посредством катетър, снабден с източник на вакуум. След поцедурата и за двете ноздри, катетърът се промива в  3 ml транспортна среда.

 

 • Промивна течност от носа и гърлото
  Пациентът се поставя в седнало положение с леко наклонена назад глава, като държи фаринкса затворен, докато промиващата течност (1-1,5 ml физиологичен разтвор) се впръсква в ноздрата. След процедурата пациентът навежда главата си напред и течността изтича в петри или чаша. Редуват се двете ноздри. Пациентът промива и устата си с около 5-10  ml физиологичен разтвор, след което течността се събира. За изследване се отделят около 3 ml от събрания материал, към който се добавя антибиотик.

 • Трупен материал
  Взема се в първите 6-8 часа след настъпване на смърта. Най-често се вземат части от трахеята в областта на бифуркацията, от бронхите и няколко късчета белодробна тъкан. Трупните материали се поставят в стерилен флакон или епруветка, съдържащи вирусна транспортна среда с антибиотици.

 

 • Серумни проби
  От възрастни пациенти и по-големи деца се изтеглят 3-5 ml кръв, а от кърмачета 1ml. След центрофугиране се отделя серумът и се изпраща в лабораторията.

Условия за съхранение и транспортиране на пробите за вирусологична и серологична диагностика на грипа.

  • Взетите материали за вирусологично изследване се съхраняват до изпращане в лабораторията при +4°С за възможно най-кратък срок (до 3 дни). Транспортирането им се извършва в термос с лед или хладилна чанта с охладители. В противен случай се замразяват на – 70°С.
  • Серумните проби се съхраняват до изпращане в лабораторията при +4°С до 7 дни. За по-дълъг срок се замразяват при – 20°С.
  • Пробите се съхраняват в подходящи водонепропускаеми съдове, плътно затворени и опаковани в достатъчно здрави контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали и накрая външна опаковка.

sample

Grip

 

 

 

 

 • Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда и винаги да съдържа съпроводително писмо.

Материалите се изпращат по куриер. Не се допуска изпращане по пощата.

Съпроводителното писмо съдържа следната информация: имена и възраст на пациента; клинична диагноза; вид на материала; дата на вземане; лечебно/здравно заведение, изпращащо материала; адрес и телефон за връзка; четливо име и подпис на лекаря, назначил изследването и печат на лечебното/здравно  заведение

 

Талон за попълване от изпращащите лекари и лечебни заведения заедно с пробите за изследване за грипни и други респираторни вируси в лаборатория "Грип и ОРЗ".

 

Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат за изследване в лабораторията.

На таблицата са показани условията за съхраняване и транспортиране на пробите за вирусологична и серологична диагностика на грипа

Условия за съхранение/транспортиране Секрети за изолиране на вируса Секрети или други проби за РСR Кръвен серум за антитела
– 70°С. СПМ СПМ СПМ
– 20°С. НПМ ДМ СПМ
+4 °С ДМ* ДМ ДМ
Стайна температура НПМ ДМ ДМ*

Легенда: СПМ – силно препоръчван метод; НПМ - методът не се препоръчва; ДМ- достатъчен метод; * - До 5 дни съхранение, ако не е възможно замразяване.

Ценоразпис
на платените услуги, извършвани от НРЛ „ Грип и ОРЗ“ при НЦЗПБ,
на основание постановление на МС№ 255/17.10.2012 г, обнародвано
в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г.

Имуноензимен метод ELISA за доказване на IgM антитела срещу грипни вируси тип А и В, парагрипни вируси, аденовируси и респираторно - синцитиален вирус

КОД ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНА
325

Качествено определяне на IgMантитела за грипни вируси типA по ELISA

17.00 лв

320 Качествено определяне на IgMантитела за грипни вируси типВ по ELISA 17.00 лв
323 Качествено определяне на IgMантитела за парагрипни вируси по ELISA 17.00 лв
322 Качествено доказване на IgMантитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA 17.00 лв
321 Качествено определяне наIgM антитела за аденовирусипо ELISA 17.00 лв

 

Избрани публикации на сътрудниците на НРЛ „Грип и ОРЗ”

1. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Voleva V, Grigorova I, Tzotcheva I, Mileva S, Alexiev I, Perenovska P. Predominance of ON1 and BA9 genotypes of Respiratory Syncytial Virus in Bulgaria, 2016-2018. J Med Virol. 2020 (in press).

2. Korsun N, Daniels R, Angelova S, Ermetal B, Grigorova I, Voleva S, Trifonova I, Kurchatova A, McCauley J. J Genetic diversity of influenza A viruses circulating in Bulgaria during the 2018-2019 winter season. J Med Microbiol. 2020, 69(7):986-998.

3. Mook P, Meerhoff T, Olsen SJ, Snacken R, Adlhoch C, Pereyaslov D, Broberg EK, Melidou A, Brown C, Penttinen P; Collective of the WHO European Region, European Influenza Surveillance Network. Alternating patterns of seasonal influenza activity in the WHO European Region following the 2009 pandemic, 2010-2018. Influenza Other Respir Viruses. 2020 Mar;14(2):150-161.

4. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Georgieva I, Voleva S. Viral respiratory pathogens associated with medically attended acute respiratory illnesses in older adults in Bulgaria. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 2020 (in press).

5. Mollers M, Barnadas C, Broberg EK, Penttinen P, Teirlinck AC, Fischer TK; European Influenza Surveillance Network. Current practices for respiratory syncytial virus surveillance across the EU/EEA Member States, 2017. Euro Surveill. 2019 Oct;24(40):1900157.

6. Segaloff H, Melidou A, Adlhoch C, Pereyaslov D, Robesyn E, Penttinen P, Olsen SJ; WHO European region and the European Influenza Surveillance Network. Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) viruses, World Health Organization (WHO) European Region, October 2018 to February 2019. Euro Surveill. 2019 Feb;24(9).

7. Korsun N.S., Angelova S.G., Trifonova I.T., Georgieva I.L., Tzotcheva I.S., Mileva S.D., Voleva S.E., Kurchatova A.M., Perenovska P.I. Predominance of influenza B/Yamagata lineage viruses in Bulgaria during the 2017/2018 season. Epidemiol Infect 2019, Jan;147:e76.

8. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Georgieva I, Voleva S, Tzotcheva I, Mileva S, Ivanov I, Tcherveniakova T, Perenovska P. Viral pathogens associated with acute lower respiratory tract infections in children younger than 5 years of age in Bulgaria. Braz J Microbiol, 2019 Jan;50(1):117-125.

9. Georgieva B, Gergova R, Perenovska P, Miteva D, Parina S, Korsun N, Setchanova L, Petrova G. Infectious Pathogens that Could Trigger Cough in Children Outside Winter Epidemic Season. Annals of Microbiology and Infectious Diseases, 2019, 2(1):52-57

10. Pekova L, Parousheva P, Tzoneva V, Naydenov K, Mitev M, Petrov D, Angelova S, Korsun N. Influenza-Associated Neurological Complications - Clinical Course and Prognostic Factors. Vaccines Vacccin 2018, 3(2): 000124 (open access).

11. Adlhoch C, Snacken R, Melidou A, Ionescu S, Penttinen P, The European Influenza Surveillance Network. Dominant influenza A(H3N2) and B/Yamagata virus circulation in EU/EEA, 2016/17 and 2017/18 seasons, respectively. Euro Surveill. 2018 Mar;23(13).

12. Korsun N, Angelova S, Trifonova I, Tzotcheva I, Mileva S, Voleva S, Georgieva I, Perenovska P. Predominance of influenza A(H3N2) viruses during the 2016/2017 season in Bulgaria. J Med Microbiol. 2018 Feb;67(2):228-239.

13. Korsun N, Angelova S, Tzotcheva I, Georgieva I, Lazova S, Parina S, Alexiev I, Perenovska P. Prevalence and genetic characterisation of respiratory syncytial viruses circulating in Bulgaria during the 2014/15 and 2015/16 winter seasons. Pathog Glob Health. 2017 Oct;111(7):351-361.

14. Korsun N, Angelova S, Gregory V, Daniels R, Georgieva I, McCauley J. Antigenic and genetic characterization of influenza viruses circulating in Bulgaria during the 2015/2016 season. Infect Genet Evol. 2017, 49:241-250.

15. Adlhoch C, Brown IH, Angelova SG, Blint B, Bouwstra R, Buda S, Castrucci MR, Dabrera G, Grund C, Harder T, et al. Highly pathogenic avian influenza A(H5N8) outbreaks: protection and management of exposed people in Europe, 2014/15 and 2016. Euro Surveill. 2016; 21(49):pii=30419.

16. Korsun N, Angelova S, Teodosieva A. Virological Surveillance of Influenza in Four Recent Post-Pandemic Seasons (2010/11 to 2013/14) in Bulgaria. Cent Eur J Public Health. 2016, 24(3):180-187.

17. Tjon-Kon-Fat R., T. Meerhoff, S. Nikisins, J. Pires, D. Pereyaslov, D. Gross, C. Brown, WHO European Region Influenza Network. The potential risks and impact of the start of the 2015–2016 influenza season in the WHO European Region: a rapid risk assessment. Influenza and other Respiratory Viruses, 2016, 10 (4): 236-246.

18. Beauté J., P.Zucs, N. Korsun, K. Bragstad, V. Enouf, A. Kossyvakis, A.Griškevičius, C. M. Olinger, A. Meijer, R. Guiomar, K. Prosenc, E. Staroňová, C. Delgado, M. Brytting, E. Broberg. Age-specific differences in influenza virus type and subtype distribution in the 2012/2013 season in 12 European countries. Epidemiol Infect. 2015 Feb 4:1-9.

19. Korsun N., A. Teodosieva, S. Angelova. Etiological role of ortho- and paramyxoviruses in acute respiratory tract infections among children aged < 4 years in Bulgaria. Clin. Lab, 2015, 61, 3+4:219-226.

20. Angelova S. G., I.  L. Georgieva, A.A. Teodosieva, N. S. Korsun. Neuraminidase inhibitor susceptibility of influenza viruses circulating in Bulgaria during the last four consecutive epidemic seasons (2011/12 to 2014/15). American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 2015, 12 (1):162-169.

21. Korsun N., S. Angelova, I. Georgieva. Influenza virus activity during the 2013/2014 and 2014/2015 seasons in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 2015, 68 (9):

22. Broberg E, Snacken R, Adlhoch C, Beauté J, Galinska M, Pereyaslov D, Brown C, Penttinen P; WHO European Region and the European Influenza Surveillance Network. Start of the 2014/15 influenza season in Europe: drifted influenza A(H3N2) viruses circulate as dominant subtype. Euro Surveill. 2015 Jan 29;20(4):21023.

23. Pereyaslov, D., Rosin, P., Palm, D., Zeller, H., Gross, D., Brown, C.S., Struelens, M.J. WHO European Region Influenza Network. Laboratory capability and surveillance testing for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection in the WHO European region, June 2013. Eurosurveillance, 2014, 19 (40):pii=20923, 9p

24. Korsun N., A.Teodosieva, M. Jordanova. Influenza Virus Activity During the 2011/2012 and 2012/2013 Seasons in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 2014, 67, 2, 277-282.

25. Debin M., C. Souty, C. Turbelin, T. Blanchon, P-Y. Boëlle, T. Hanslik, G. Hejblum, Y. Le Strat, F. Quintus, A. Falchi, DelFluWeb study group. Determination of French influenza outbreaks periods between 1985 and 2011 through a web-based Delphi method. BMC Medical Informatics and Decision Making 2013, 13:138.

26. Trifonova I, Angelova S, Korsun N. Aetiologic structure of acute respiratory tract infections among children younger than 5 years in Bulgaria. Probl Infect Parasit Dis, 2019, 47 (1):9-15.

27. Лазова Сн, Цочева И, Корсун Н, Паринa Сн, Ангелова Св, Трифонова Ив, Георгиевa Б, Еленчева Е, Переновска П. Клинично протичане на инфлуенца вирусна инфекция и асоциирана с грип пневмония при деца над 2-годишна възраст, сезон 2017/2018. Детски и инфекциозни болести, 2019, 11 (1), 19-24.

28. Иванов И, Пачева И, Панова М, Габерова Г, Янков И, Чочакова Л, Стоев И, Маркова П, Драгнева В, Ниева И, Маринска В, Гечев Н, Петрова А, Троянчева М, Ангелова С, Корсун Н, Стойчева М, Мангъров А, Литвиненко И, Шмилев Т. Енцефалопатии свързани с вирусна инфекция - 5 годишен опит в педиатрично отделение. Педиатрия, 2018, 58(1):47-51.

29. Корсун Н., Св. Ангелова, И. Георгиева. И. Трифонова, С. Волева. Квадривалентни противогрипни ваксини-нова възможност за превенция и контрол на грипа. Наука. Пулмология, 2017, 4: 26-29.

30. Корсун Н., Св. Ангелова, И. Георгиева. Респираторно-синцитиалният вирус - главен респираторен патоген в педиатричната практика. Наука Пулмология, 2016, 1, 16-19.

31. Ангелова Св., И. Георгиева, Н. Корсун. Проучване участието на 15 респираторни вируса в етиологията на острите респираторни заболявания при деца на възраст под 5 год. в България. Педиатрия, 2015, 3, 26- 29.

32. Ангелова А., А. Теодосиева, И. Иванов, Н. Корсун. Вирусна етиология на острите респираторни заболявания през сезони 2012/2013 г. и 2013/2014 г. в България. Наука Инфектология. Паразитология, 2015, 1, 32-36.

33. Georgieva I., S. Angelova, N. Korsun. Viral etiology of acute respiratory infections among children under 5 years of age in Bulgaria, during the 2013/2014 and 2014/2015 seasons. Trakia J of Sciences, 2015, 13, Suppl.2: 55-60.

34. Teodosieva A., S. Angelova, N. Korsun. Infections with influenza viruses, respiratory-syncytial virus and human metapneumovirus among hospitalized children aged ≤ 3 years in Bulgaria. Trakia J of Sciences, 2014, 12, Suppl.1: 226-232.

35. Иванов И., С. Ангелова, А. Теодосиева, М. Йорданова, А. Мангъров, Т. Червенякова, Н. Корсун. Вирусологично и клинично проучване на хоспитализирани пациенти с грипоподобни заболявания през сезон 2013/2014 г. Наука Инфектология. Паразитология, 2014, 2, 23-25.

36. Корсун Н., А. Теодосиева, М. Йорданова, А. Курчатова, М. Кожухарова. Грипен сезон 2012/2013 г. – вирусологични и епидемиологични аспекти. Бълг.мед.журнал, 2014, 1, 55-60.

37. Корсун Н., С. Ангелова, А. Теодосиева, М. Йорданова. Пандемичен риск, свързан с нововъзникнали респираторни вирусни инфекции. Наука Инфектология. Паразитология, 2014, 1, 4-7.

38. Корсун Н., А. Теодосиева. Резистентност на грипните вируси към антивирусни препарати. Наука. Инфектология. Паразитология, 2013, 2.

39. Korsun N., A. Teodosieva, M. Jordanova. Neuraminidase inhibitors susceptibility testing of influenza viruses circulating in Bulgaria during the first three postpandemic flu seasons. Probl. Infect. Dis., 2012, 40 (2): 25-28.

40. Корсун Н., Р. Коцева. Инфекция с РСВ при деца, хоспитализирани с бронхиолит и пневмония през сезон 2010/2011г. Педиатрия, 2012, 3, 46-48.

41. Корсун Н., Р. Коцева, А.Теодосиева, А.Курчатова, П. Генова-Калу, М. Кожухарова. Особености на грипните епидемии в България през първите два сезона от постпандемичния период. Бълг. мед. журнал, 2012, 2: 31-37.

 

Написана от

НРЛ "Ентеровируси"

Публикувана в Вирусология
Четвъртък, 08 Октомври 2015 00:00

Завеждащ лаборатория:

доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, дм

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакт: 

София 1233, бул. „Ген. Столетов” 44А, тел. 02/8310042
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията:

 • гл. ас. Ирина Георгиева, дв.
 • Ася Стоянова, биолог
 • Виолета Добринова, мед. лаборант
 • Анета Михайлова, лабораторен работник

Работно време:
от 7,30 до 14,30 ч

EntheroStaff

Контакт:
бул. „Ген. Столетов” 44А, София 1233

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПОЛИО- И НЕПОЛИОМИЕЛИТНИ ЕНТЕРОВИРУСИ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РОТАВИРУСИ

Националната референтна лаборатория по Ентеровируси е акредитирана като част от Европейската регионална мрежа на Световната здравна организация за надзор на полиомиелита и е член на Глобалната лабораторна мрежа на СЗО за надзор на това заболяване. Лабораторията следи за разпространението на полиовируси при случаи на остри вяли парализи при деца на възраст до 15 год. в съответствие с Програмата за надзор на острите вяли парализи, която е част от Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита. Европейският регион е територия без полиомиелит и навременните и висококачествени лабораторни изследвания са от изключителна важност, за да се гарантира, че всеки случай на внос на вируса може веднага да бъде успешно установен и контролиран.В НРЛ по Ентеровируси рутинно се извършват вирусологични и серологични изследвания на ентеровирусни инфекции, както и на инфекции, причинени от други човешки чревни вируси (норо-, астро-, адено-, ротавируси и др.).

Диагностиката се осъществява чрез класически и съвременни молекулярно-биологични техники – изолация на вирус в клетъчни култури, идентификация на изолирания вирус чрез вирус-неутрализираща реакция, детекция на вирусен антиген с имуноензимни техники, детекция на антивирусни антитела от клас IgM и/или IgG, PCR, RT-PCR, секвенционен анализ и др. Диагностичната дейност, свързана с изолиране на клетъчни култури и идентификация на изолирания вирус е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC17025.

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Ентеровируси“

План за работа на НРЛ „Ентеровируси” през 2020 г.


ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Ц Е Н О Р А З П И С
на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ,на основание постановление на
МС № 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г. и заповед № 452 от 26.10.2012 г. на Директора на НЦЗПБ

 
 КОД  
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА /В ЛВ./
103  Вземане на венозна или капилярна кръв 6,00
324  Доказване на ротавирусен антиген по ELISA 17,00
328  Доказване на aстровирусен антиген по ELISA 16,00
329  Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA 16,00
333  Доказване на коксаки В и ентеровирусни антитела (клас IgM+IgG) в серум чрез имунологични методи 20,00
334  Вирусологично изследване на материали от пациенти за изолация на ентеровурси 18,00
336  Изолация + идентификация на ентеровируси 25,00
341  Доказване на норовирусни антигени по ELISA 18,00
342  Доказване на коксаки В и ентеровирусни антитела (клас IgM) в серум чрез ELISA 18,00
354  Качествено доказване на ентеровирусна РНК в материал на пациент чрез rtPCR 45,00
355  Качествено и количествено определяне на ентеровирусна РНК чрез real-time rtPCR 60,00

 

Списък на някои публикации:

Bubba, L., Broberg, E., Jasir, A., Simmonds, P., Harvala, H., Redberger-Fritz, Nikolaeva-Glomb, L., Havlickova, M., Rainetova, P., Fischer, T., Midgley, S., Epstein, J., Blomqvist, s., Bottcher, S., Keeren, K., Bujaki, E., Farkas, A., Baldvinsdottir, G., Morley, U., De Gascun, G., Pellegrinelli, L., Piralla, A., Мartinuka, O., Zamjatina, N., Griskevicius, A., Nguyen, T., Dudman, S., Numanovic, S., Wieczorek, M., Guiomar, R., Costa, R., Tecu, C., Bopegamage, S., Pastuchova, K., Berginc, N., Cabrerizo, M., Gonzalez-Sanz, R., Zakikhany, K., Hauzenberger, E., Benschop, K., Duizer, E., Dunning, J., Celma, C., McKenna, J., Feeney, S., Templeton, K., Moore, C., Cottrell, S. (2019): Circulation of non-polio enteroviruses in 24 EU and EEA countries between 2015 and 2017: a restrospective surveillance study. The Lancet Infectious Diseases, Published online: Dec 20th, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30566-3.

Николаева-Гломб, Л., Стоянова, А., Георгиева, И. (2019): Вируси в стомашно-чревния тракт. МЕДИНФО. XIX(10), 18-22.

Pekova, L., Nikolaeva-Glomb, L., Stoyanova, A., Yordanova, A., Mladenova, Z. (2020): Enterovirul infections of the central nervous system observed in Bulgaria during five consecutive seasons. The Annals of Clinical and Analytical Medicine, 11(3), p. 196-200. E-ISSN:2667-663X. DOI: 10.4328/ACAM.20040.

Hungerford, D., Vivancos, R., EuroRotaNet network members, Read, J., Pitzer, V., Cunliffe, N., French, N., Iturriza-Gomara, M. (2016): In-season and out-of-season variation of rotavirus genotype distribution and age of infection across 12 European countries before the introduction of routine vaccination, 2007/08 to 2012/13. Euro Surveill. 21(2):pii=3016.
DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.2.30106

Mladenova, Z., Dikova, A., Thongprachum, A., Petrov, P., Pekova, L., Komitova, R., Iturriza-Gomara, M. (2015): Diversity of human parechoviruses in Bulgaria, 2011: Detection of rare genotype 8 and 10. Infection, Genetics and Evolution, 36, p. 315-322.

Mladenova, Z., Nawaz, S., Ganesh, B., Iturriza-Gomara, M. (2015): Increased detection of G3P[9] and G6P[9] rotavirus strains in hospitalized children with acute diarrhea in Bulgaria. Infection, Genetics and Evolution, 29, p. 118-126.

Mladenova, Z., Steyer, A., Steyer, A. F., Ganesh, B., Petrov, P., Tcherveniakova, T., iturriza-Gomara, M. (2015): Aetiology of acute paediatric gastroenteritis in Bulgaria during summer months: Prevalence of virual infections. Journal of Medical Microbiology, 64, p. 272-282.

Stoyanova, A., Mladenova, Z., Korsun, N., Teoharov, P., Kojouhaorva, M., Kantardjiev, T. (2014): Virological surveillance of enteroviral infections among refugees residing within the territory of Bulgaria. Problems of Infectious and Parasitic Diseases, 42(1), p. 26-28.

Mladenova, Z., Buttinelli, G., Dikova, A., Stoyanova, A., Troyancheva, M., Komitova, R., Stoycheva, M., Pekova, L., Parmakova, K., Fiore, L. (2013): Aseptic meningitis outbreak caused by echovirus 30 in two regions in Bulgaria, May-August 2012. Epidemiology and Infection, 142, p. 1-7.

Parmakova, K., Mladenova, Z., Donkov, G., Stoyanova, A., Yoncheva, V., Kojouharova, M. (2013): Gastrointestinal outbreak of mixed viruses in Samokov, Bulgaria – August-October, 2013. Problems of Infectious and Parasitic Diseases, 41(2), p. 28-31.

Mladenova, Z., Papp, H., Lengyel, G., Kisfali, P., Steyer, A., Steyer, A. F., Esona, M. D., Ituriza-Gomara, M., Banyai, K. (2012): Detection of rare reassortant G5P[6] rotavirus, Bulgaria. Infection, Genetics and Evolution, 12, 1676-1684.

Parmakova, K., Korsun, N., Kojouharova, M., Georgieva, D., Mladenova, Z., Kurchatova, A. (2011): Seroprevalence of poliovirus antibody in Bourgas region, Bulgaria. Problems of Infectious and Parasitic Diseases,

Ganesh, B., Banyai, K., Masachessi, G., Mladenova, Z., Nagashima, S., Ghosh, S., Nataraju, S., M., Pativada, M., Kumar, R., Kobayashi, N. (2011): Genogroup I picobirnavirus in diarrhoeic foals: Can the horse serve as a natural reservoir for human infection? Veterinary Research, 42(1):52.

Mladenova, Z., iturriza-Gomara, M., Esona, M. D., Gray, J. J., Korsun, N. (2011): Genetic characterization of Bulgarian rotavirus isolates and detection of rotavirus variants: Challenges for the rotavirus vaccine program? Journal of Medical Virology, 83(2), p. 348-356.

Steyer, A., Bajzelj, M., Iturriza-Gomara, M., Mladenova, Z., Korsun, N., Poljsak-prijatelj, M. (2010): Molecular analysis of human group A rotavirus G10P[14] genotype in Slovenia. Journal of Clinical Virology, 49(2), p. 121-125.

Mladenova, Z., Korsun, N., Geonova, T., Iturriza-Gomara, M. (2010): Molecular epidemiology of rotaviruses in Bulgaria: Annual shift of the predominant genotype. European Journal of Clinical Microbiology, 29(5), p. 555-562.

Korsun, N., Kojouharova, M., Vladimirova, N., Fiore, L., Litvinenko, I., Buttinelli, G., Fiore, S., Voynova-Georgieva, V., Mladenova, Z., Georgieva, D. (2009): Three cases of paralytic poliomyelitis associated with type 3 vaccine poliovirus strains in Bulgaria. Journal of Medical Virology, 81, p. 1661-1667.

Mladenova, Z., Korsun, N., Geonova, T., Bartolo, I. D., Fiore, L., Ruggeri, F. M. (2008): Prevalence and molecular epidemiology of noroviruses detected in outbreak and sporadic cases of acute gastroenteritis in Bulgaria. Journal of Medical Virology, 80(12), pp. 2161-2168.

Kojouharova, M., Zuber, P. L. F., Gyurova, S., Fiore, L., Buttinelli, G., Kuntchev, A., Vladimirova, N., Korsun, N., Filipova, R., Boneva, R., Gavrilin, E., deshpande, J. M., Oblapenko, G., Wassilak, S. G. (2003): Importation and circulation of poliovirus in Bulgaria in 2001. Bulletin of the WHO, 81(7), p. 476-81.

Kuntchev, A., Kojouharova, M., Gyurova, S., Korsun, N., Fiore, L. (2001): Imported wild poliovirus caused poliomyelitis in Bulgaria, 2001. MMWR, 50(46), p. 6-8.

Nikolaeva-Glomb, L., Mukova, L., Nikolova, N., Badjakov, I., Dincheva, I., Kondakova, V., Doumanova, L., Galabov, A. S. (2014): In Vitro antiviral activity of a series of wild berry fruit extracts against representatives of Picorna-, Orthomyxo- and Paramyxoviridae. Natural Product Communications, 9(1), 51-54.

Chochkova, M., Georgieva, A., Ivanova, G., Nikolova. N., Mukova, L., Nikolaeva-Glomb, L., Milkova, Ts. (2014): Synthesis and biological activity of hydroxycinnamoyl containing antiviral drugs. Journal of the Serbian Chemical Society, 79, 517-526.

Chochkova, M., Stoykova, B., Nikolova, N., Nikolaeva-Glomb, L., Ivanova, G., Milkova, Ts. (2013): Biological activity of adamantane analogues. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference “Mathematics and Natural Sciences” – FMNS2013, Volume 4, Chemistry, South-West University, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, June 12-16th, 2013, Blagoevgrad, Bulgaria, pp. 17- 25.

Николаева-Гломб, Л. (2013): Активните фармацевтични съставки като замърсители на околната среда: възникващ проблем с много неизвестни. (Active Pharmaceutical Ingredients as Environmental Pollutants: an Emerging problem). Екологично инженерство и опазване на околната среда (Ecological Engineering and Environmental Protection, 12, 10-18.

Muratov, E., Varlamova, E., Artemenko, A., Polishchuk, P., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Kuz’min, V. (2013): QSAR analysis of poliovirus inhibition by dual combinations of antivirals. Journal of Structural Chemistry, 24, 1665-1679.

Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S. (2012): Current European and world standards for virucidal microbicide testing. In: Proceedings and Abstracts of the Third Congress of Virology (Days of Virology in Bularia) with International Participation, October 25-27th, 2012 (Eds. A. S. Galabov and L. Nikolaeva-Glomb), The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, BAS, Sofia, Bulgaria, p. 14-20.

Istatkova, R., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Yadamsurenghiiin, G., Samdan, J., Danga, S., Philipov, S. (2011): Chemical and antiviral study on alkaloids from Papaver pseudocanescens M. Pop. Zeitschrift f. Naturforschung (in press).

Minchev, I., Danalev, D., Vezenkov, L., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S. (2010): An original strategy for Gln containing peptide synthesis using SPPS and Glu(OH)-1-OAll. International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16, 233-238.

Dolashka-Angelova, P., Lieb, B., Velkova, L., Heilen, N., Sandra, K., Nikolaeva-Glomb, L., Dolashki, A., Galabov, A. S., Van Beeumen, J., Stevanovic, S., Voelter, W., Devreese, B. (2009): Identification of glycosylated sites in Rapana hemocyanin by mass spectrometry and gene sequence, and their antiviral effect. Bioconjug. Chem. 20, 1315-22.

Spasova, M., Philipov, S., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Milkova, Ts. (2008): Cinnamoyl- and hydroxycinnamoyl amides of glaucine and their antioxidative and antiviral activities. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 16, pp.7456-7460.

Nikolaeva-Glomb L., Philipov, S., Galabov, A. S. (2008): A new highly potent antienteroviral compound.In: National Institute of Allergy and Infectious Diseases. NIH Vol. I. Frontiers in Research. Edited by: Vassil St. Georgiev©Humana Press Inc., Totowa, NJ, pp.199-202.

Minchev, I., Vladimirova, S., Vezenkov, L., Bijev, A., Moussis, V., Nikolaeva-Glomb, L., Tsikaris, V., Czeuz, M., Galabov, A. S. (2007): Design, synthesis and biological evaluation of antipicornaviral pyrrole-containing peptidomimetics. Protein & Peptide Letters, 14, 917-922.

Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S. (2004): Synergistic drug combinations against the in vitro replication of coxsackievirus B1 virus. Antiviral Research, 62, 9-19.

Batovska, D., Bankova, V., Boneva, M., Kalitchin, Zh., Milkova, Ts., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Kujumdgiev, A. (2003): Synthesis and biological activity of steryl derivatives. Oxydation Communications, 26, 440-447.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (2000): Antiviral combined effects of enviroxime and disoxaril in coxsackievirus B1 infection. Acta Virologica, 44, 73-78.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (1999): In vitro inhibitory effects of combinations of picornavirus replication inhibitors. Acta Virologica, 43, 303-311.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (1999): Cytotoxicity of the synergistic antienteroviral combination of enviroxime and disoxaril. Acta Virologica, 43, 263-265.

Galabov, A. S., Nikolaeva, L., Todorova, D., Milkova, T. (1998): Antiviral activity of cholesteryl esters of cinnamic acid derivatives. Z. Naturforsch. 53c, 883-887.

Ivanova, A., Milkova, T., Galabov, A. S., Nikolaeva, L., Voynova, E. (1997): Transformation of cholanic acid derivatives into pharmacologically active esters of phenolic acids by heterogeneous Wittig reaction. Z. Naturforsch. 52c, 516-521.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (1995): Synergistic inhibitory effect of enviroxime and disoxaril on poliovirus type 1 replication. Acta Virologica, 39, 235-241.

 

Написана от

НРПЛ по HIV

Публикувана в Вирусология
Четвъртък, 08 Октомври 2015 00:00

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛНАТА РЕФЕРЕНТНА ПОТВЪРДИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО НІV

Адрес: Бул. Н. Столетов 44А, София 1233; 02/931 80 71

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Личен състав на лабораторията:

 • Завеждащ лаборатория: Доц. Ивайло Алексиев дв:
 • гл. ас. Ренета Димитрова, дв.
 • Анна Христова – биолог
 • Ася Костадинова – биолог
 • Александра Парцунева - биолог
 • Любомира Григорова - биолог
 • Рашка Христова – лабораторен работник

 

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в НРПЛ по HIV

План за дейността на НРПЛ по HIV през 2020 г.

НРПЛ по НІV към НЦЗПБ, провежда потвърдителната диагностика и вирусологичния мониторинг на пациентите с НІV/СПИН в България.

Диагностика на НІV

НРПЛ по НІV е единствeната референтна лаборатория в страната, в която се извършва окончателната потвърдителна диагностика на HIV и се регистрират лицата с HIV инфекция. Лабораторията извършва диагностични, потвърдителни и специализирани изследвания с широк набор от методи, включително: Четвърта генерация ELISA Ag/Ab, потвърдителен тест WB, р24Ag, Real-time PCR, секвениране на вирусния геном и бързи тестове за НІV. Провеждат се серологични и молекулярно-биологични изследвания за диагностика и вирусологичен контрол на НІV инфекцията при бременни и новородени деца. Извършват се и изследвания за установяване на ранна НІV инфекция с цел наблюдение на развитието на епидемията в страната.

Вирусологичен мониторинг на НІV инфекция

НРПЛ по НІV извършва вирусологичен мониторинг на лицата с НІV. Провеждат се изследвания за вирусен товар с Real-timePCR, като мониторинг на успеха от антиретровирусната терапия и изследвания за резистентност към антиретровирусни медикаменти, чрез секвениране и генотипиране на вирусния геном.

Участие в междулабораторен и международен контрол

НРПЛ по НІV към НЦЗПБ, провежда ежегодения национален междулабораторен контрол на лабораториите в България, които извършват изследвания за НІV. НПРЛ по HIV участва в международен междулабораторен контрол провеждан от INSTAND, Germany - Quality Assurance and Standardization in Laboratory Medicine. На контрол подлежат серологични маркери за НІV инфекция изследвани с методите ELISA Ag/Ab, р24Ag, потвърдителен тест WB; молекулярно-биологични методи, включително вирусен товар чрез Real-timePCR и изследвания за резистентност към антиретровирусни медикаменти, чрез секвениране и генотипиране на вирусния геном.

Обучение

НРПЛ по НІV ежегодно провежда обучение на студенти, биолози, медици и лабораторни специалисти по линия на следдипломно обучение и като част от обучението за медицинските специалности по Микробиология, Вирусология и Епидемиология и други специалности. НРПЛ по НІV провежда обучение по програма за дипломанти и докторанти.

Организационно методична дейност

НРПЛ по НІV участва в експертни групи за разработване на национални ръководства за диагностика и терапия на лица с НІV/СПИН в България. В изпълнение на целите и задачите на „Националната програма за превенция и контрол на НІV/СПИН и сексуално предавни инфекции“ НРПЛ по НІV участва в анти-СПИН кампании за популяризиране на превенцията за ограничаване разпространението на НІV/СПИН и инфекциите предавани по кръвен и сексуален път. НРПЛ по НІV провежда обучения на сътрудници от НПО и РЗИ за предоставяне на услуги по доброволно консултиране и изследване за НІV в нископраговите центрове за здравни и социални услуги на лица от групите в най-висок риск.

Научна дейност

НРПЛ по НІV участва в национални и международни проучвания и проекти за наблюдение на лекарствената НІV резистентност и въвеждането и разпространението на различни НІV генотипове на територията на страната и Европа. НРПЛ по НІV участва в национални и международни научни конгреси и сътрудничи с други лаборатории и институти от България и други страни.


ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

ФОРМА ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА СЛУЧАИ С ХИВ/СПИН


Избрани публикации на колектива на НРПЛ по HIV с Импакт фактор

 

Ivailo Alexiev, Elitsa Golkocheva-Markova, Asya Kostadinova, Reneta Dimitrova, Lora Nikolova, Anna Gancheva, Tencho Tenev, Ivaylo Elenkov, Tatiana Tcherveniakova, Nina Yancheva, Mariyana Stoycheva, Tsetsa Doychinova, Lilia Pekova, Marina Alexandrova, Andon Timchev, Dimitar Strashimirov & Maria Nikolova (2019). The prevalence of hepatitis B and C co-infections among people with HIV-1 in Bulgaria: 2010–2015. Future Virology, 14(12), 791-798.

https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/fvl-2019-0092

Impact Factor: 0.730

Alexiev, I.; M. Campbell, E.; Knyazev, S.; Pan, Y.; Grigorova, L.; Dimitrova, R.; Partsuneva, A.; Gancheva, A.; Kostadinova, A.; Seguin-Devaux, C.; M. Switzer, W. Molecular Epidemiology of the HIV-1 Subtype B Sub-Epidemic in Bulgaria. Viruses 2020, 12, 441.

https://www.mdpi.com/1999-4915/12/4/441

Impact Factor: 3.811

 

Massimo Mirandola, Lorenzo Gios, Nigel Sherriff, Ulrich Marcus, Igor Toskin, Magdalena Rosinska, Susanne Schink, Sharon Kühlmann-Berenzon, Barbara Suligoi, Cinta Folch, Christiane Nöstlinger, Sonia Dias, Danica Stanekova, Irena Klavs, Saulius Caplinskas, Alexandru Rafila, Carolina Marin, Ivailo Alexiev, Lev Zohrabyan, Teymur Noori, Cinthia Menel-Lemos
Quantifying unmet prevention needs among MSM in Europe through a multi-site bio-behavioural survey.
Eurosurveillance, 2018, 23.49.
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.49.1800097
Impact Factor: 7.1

Ganova-Raeva L, Dimitrova Z, Alexiev I, Punkova L, Sue A, Guo-liang Xia, Anna Gancheva, Reneta Dimitrova, Asya Kostadinova, Elitsa Golkocheva-Markova, Yury Khudyakov (2019)
HCV transmission in high-risk communities in Bulgaria.
PloS one, 2019, 14.3: e0212350. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212350
Impact Factor: 2.766

Lore Vinken, Katrien Fransen, Lize Cuypers, Ivailo Alexiev, Claudia Balotta, Laurent Debaisieux, Carole Seguin-Devaux, Sergio García Ribas, Perpétua Gomes, Francesca Incardona, Rolf Kaiser, Jean Ruelle, Murat Sayan, Simona Paraschiv, Roger Paredes, Martine Peeters, Anders Sönnerborg, Ellen Vancutsem, Anne-Mieke Vandamme, Sigi Van den Wijngaert, Marc Van Ranst, Chris Verhofstede, Tanja Stadler, Philippe Lemey and Kristel Van Laethem (2019). Earlier initiation of antiretroviral treatment coincides with an initial control of the HIV-1 sub-subtype F1 outbreak among men-having-sex-with-men in Flanders, Belgium.
Frontiers in Microbiology, 2019, 10, 613.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00613/full
Impact Factor: 4.019

Vic Arendt, Laurence Guillorit, Alain Origer, Nicolas Sauvageot, Michel Vaillant, Aurélie Fischer, Henri Goedertz, Jean-Hugues François, Ivailo Alexiev, Thérèse Staub, Carole Seguin-Devaux (2019). Injection of cocaine is associated with a recent HIV outbreak in People Who Inject Drugs in Luxembourg.
PloS one, 14(5), e0215570.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215570
Impact Factor: 2.766

N.S. Sherriff, A.M. Jones, M. Mirandola, L. Gios, U. Marcus, C. Llewellyn, M. Rosinska, C. Folch, S. Dias, I. Toskin, I. Alexiev, S. Kühlmann-Berenzon, Sialon II Network
Factors related to condomless anal intercourse between men who have sex with men: results from a European bio-behavioural survey.
Journal of Public Health, fdz052, https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz052
Published: 15 May 2019
Impact Factor: 1.670

Ulrich Marcus,; Susanne Barbara Schink; Nigel S. Sherrif; Anna-Marie Jones; Lorenzo Gios; Cinta Folch; Torsten Berglund; Christiana Nöstlinger; Marta Niedzwiedzka-Stadnik; Sonia F. Dias; Ana F. Gama; Emilia Naseva; Ivailo Alexiev; Danica Stanekova; Igor Toskin; Daniela Pitigoi; Alexandru Rafila; Irena Klavs; Massimo Mirandola
HIV serostatus knowledge and serostatus disclosure with the most recent anal intercourse partner in a European MSM sample recruited in 13 cities: Results from the Sialon-II study
BMC Infectious Diseases, Published: 25 November 2017
https://doi.org/10.1186/s12879-017-2814-x
Impact Factor: 2.768

Ivailo Alexiev, Alessandra Lo Presti, Reneta Dimitrova, Brian Thomas Foley, Anna Gancheva, Asya Kostadinova, Lora Nikolova, Silvia Angeletti, Eleonora Cella, Ivaylo Elenkov, Mariana Stoycheva, Daniela Nikolova, Tsetsa Doychinova, Liliya Pekova, Massimo Ciccozzi.
Origin and Spread of HIV-1 Subtype B among Heterosexual Individuals in Bulgaria
AIDS Res Hum Retroviruses. 2017 Dec 19
DOI: 10.1089/AID.2017.0167
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/AID.2017.0167
Impact Factor: 2.095 

Alexiev I, Alexandrova M, Golkocheva-Markova E, Teoharov P, Gancheva A, Kostadinova A, Dimitrova R, Elenkov I, Chervenjakova T, Stoycheva M, Nikolova D, Varleva T, Nikolova M.

High Rate of Hepatitis B and C Co-infections among People Living with HIV-1 in Bulgaria: 2010-2014.

AIDS Res Hum Retroviruses. 2016 Nov 14. [Epub ahead of print], doi:10.1089/AID.2016.0148.

PMID: 27841662

Impact Factor: 2.325

Gkikas Magiorkinis, Konstantinos Angelis, Ioannis Mamais, Aris Katzourakis, Angelos Hatzakis, Jan Albert, Glenn Lawyer, Osamah Hamouda, Daniel Struck, Jurgen Vercauteren, Annemarie Wensing, Ivailo Alexiev, Birgitta Åsjö, Claudia Balotta, Ricardo J. Camacho, Suzie Coughlan, Algirdas Griskevicius, Zehava Grossman, Anders Horban, Leondios G. Kostrikis, Snjezana J. Lepej, Kirsi Liitsola, Marek Linka, Claus Nielsen, Dan Otelea, Roger Paredes, Mario Poljak, Elizabeth Puchhammer-Stöckl, Jean Claude Schmit, Anders Sönnerborg, Danica Staneková, Maja Stanojevic, Charles A.B. Boucher, Georgios Nikolopoulos, Tetyana Vasylyeva, Samuel R. Friedman, D.A.M.C. van de Vijver, G. Angarano, M-L. Chaix, A. de Luca, K. Korn, C. Loveday, V. Soriano, S. Yerly, M. Zazzi, Anne-Mieke Vandamme, Dimitrios Paraskevis.

The global spread of HIV-1 subtype B epidemic

Infection, Genetics and Evolution (2016).  doi:10.1016/j.meegid.2016.05.041

IF: 3.015

M. Alexandrova, E. Golkocheva-Markova, А. Timchev, N. Yancheva, I. Elenkov, I. Alexiev, P. Teoharov, T. Varleva, M. Nikolova

HCV co-infection compromising the effects of c-ART – an insight from the HIV-positive population in Bulgaria

International Journal of Science and Research (IJSR), Sep 2016 , ISSN (Online): 2319-7064

IF: 0.23

Ivailo Alexiev,Anupama Shankar, Reneta Dimitrova, Anna Gancheva, Asia Kostadinova, Pavel Teoharov, Elitsa Golkocheva, Maria Nikolova, Mariya Muhtarova, Ivaylo Elenkov, Mariyana Stoycheva, Daniela Nikolova, Tonka Varleva, and William M. Switzer.

Origin and spread of HIV-1 in persons who inject drugs in Bulgaria.

Infection, Genetics and Evolution(2016).  doi:10.1016/j.meegid.2016.05.029

IF: 3.015

Lorenzo Gios, Massimo Mirandola, Igor Toskin, Ulrich Marcus, Sandra Dudareva-Vizule, Nigel Sherriff, Michele Breveglieri, Martina Furegato, Cinta Folch, Laia Ferrer, Alexandra Montoliu, Christiana Nöstlinger, Wim Vanden Berghe, Sharon Kühlmann-Berenzon, Inga Velicko, Sónia Dias, Barbara Suligoi, Vincenza Regine, Danica Stanekova, Magdalena Rosińska, Saulius Caplinskas, Irena Klavs, Ivailo Alexiev and Alexandru Rafila.

Bio-behavioural HIV and STI surveillance among men who have sex with men in Europe: the Sialon II protocols

BMC Public HealthBMC series – open, inclusive and trusted 2016 16:212DOI: 10.1186/s12889-016-2783-9

IF: 2.264

L. Marije Hofstra, Nicolas Sauvageot, Jan Albert, Ivailo Alexiev, Federico Garcia, Daniel Struck, David A.M.C. Van de Vijver, Birgitta Åsjö, Danail Beshkov, Suzie Coughlan, Diane Descamps, Algirdas Griskevicius, Osamah Hamouda, Andrzej Horban, Marjo Van Kasteren, Tatjana Kolupajeva, Leondios G. Kostrikis, Kirsi Liitsola, Marek Linka, Orna Mor, Claus Nielsen, Dan Otelea, Dimitrios Paraskevis, Roger Paredes, Mario Poljak, Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Anders Sönnerborg, Danica Staneková, Maja Stanojevic, Kristel Van Laethem, Maurizio Zazzi, Snjezana Zidovec Lepej, Charles A.B. Boucher, Jean-Claude Schmit and Annemarie M.J. Wensing on behalf of the SPREAD program.

Transmission of HIV drug resistance and the predicted effect on current first-line regimens in Europe

Clin Infect Dis. (2015) doi:10.1093/cid/civ963 First published online:November 29, 2015

IF: 8.886

M. Casadellà, P. M. van Ham, M. Noguera-Julian, A. van Kessel, C. Pou, L. M. Hofstra, J. R. Santos, F. Garcia, D. Struck, I. Alexiev, A. M. Bakken Kran, A. I. Hoepelman, L. G. Kostrikis, S. Somogyi, K. Liitsola, M. Linka, C. Nielsen, D. Otelea, D. Paraskevis, M. Poljak, E. Puchhammer-Stöckl, D. Staneková, M. Stanojevic, K. Van Laethem, S. Zidovec Lepej, B. Clotet, C. A. B. Boucher, R. Paredes, and A. M. J. Wensing on behalf of the SPREAD programme.

Primary resistance to integrase strand-transfer inhibitors in Europe

J. Antimicrob. Chemother. first published online July 17, 2015doi:10.1093/jac/dkv202

IF: 5.439

Ivailo Alexiev,  Anupama Shankar, A.M.J. Wensing, Danail Beshkov, Ivaylo Elenkov, Mariyana Stoycheva, Daniela Nikolova, Maria Nikolova, William M. Switzer.

Low HIV-1 Transmitted Drug Resistance in Bulgaria against a Background of High Clade Diversity

Journal of Antimicrob Chemother 2015; doi:10.1093/jac/dkv011

IF: 5.439

Konstantinos Angelis; Jan Albert; Ioannis Mamais; Gkikas Magiorkinis; Angelos Hatzakis; Osamah Hamouda; Daniel Struck; Jurgen Vercauteren; Annemarie M.J. Wensing; Ivailo Alexiev; Birgitta Asjo; Claudia Balotta; Ricardo J. Camacho; Suzie Coughlan; Algirdas Griskevicius; Zehava Grossman; Andrzej Horban; Leondios G. Kostrikis; Snjezana Lepej; Kirsi Liitsola; Marek Linka; Claus Nielsen; Dan Otelea; Roger Paredes; Mario Poljak; Elisabeth Puchhammer-Stockl; Jean-Claude Schmit; Anders Sonnerborg; Danica Stanekova; Maja Stanojevic; Charles A.B. Boucher; Lauren Kaplan; Anne-Mieke Vandamme; Dimitrios Paraskevis.

Global dispersal pattern of HIV-1 CRF01_AE: A genetic trace of human mobility related to heterosexual activities centralized in South-East Asia

Journal of Infectious Diseases, 2015, 211.11: 1735-1744.Volume 211 Issue 11 June 1, 2015doi: 10.1093/infdis/jiu666

IF:5.778

Ani Kevorkyan, Pavel Teoharov, Tinne Lernout, Nedyalka Petrova, Ralitsa Raycheva, Ivailo Ivanov, Pierre van Damme, and Mira Kojouharova.

Prevalence of HBV and HCV among Outpatients in the Plovdiv Region of Bulgaria, 2010–2011

Journal of Medical Virology, Article first published online:27 AUG 2014 | DOI: 10.1002/jmv.24065

IF:2.373

Frentz D, Van de Vijver DA, Abecasis AB, Albert J, Hamouda O, Jørgensen LB,Kücherer C, Struck D, Schmit JC, Vercauteren J, Åsjö B, Balotta C, Beshkov D,Camacho RJ, Clotet B, Coughlan S, Griskevicius A, Grossman Z, Horban A,Kolupajeva T, Korn K, Kostrikis LG, Liitsola K, Linka M, Nielsen C, Otelea D,Paraskevis D, Paredes R, Poljak M, Puchhammer-Stöckl E, Sönnerborg A, StanekovaD, Stanojevic M, Van Wijngaerden E, Wensing AM, Boucher CA; SPREAD Programme.

Increase in transmitted resistance to non-nucleoside reverse transcriptaseinhibitors among newly diagnosed HIV-1 infections in Europe.

BMC Infect Dis.2014Jul 21;14:407.

IF 4.77

Frentz D, van de Vijver D, Abecasis A, Albert J, Hamouda O, Jørgensen L,Kücherer C, Struck D, Schmit JC, Vercauteren J, Asjö B, Balotta C, Bergin C, Beshkov D, Camacho R, Clotet B, Griskevicius A, Grossman Z, Horban A, KolupajevaT, Korn K, Kostrikis L, Linka KL, Nielsen C, Otelea D, Paraskevis D, Paredes R,Poljak M, Puchhammer-Stöckl E, Sönnerborg A, Stanekova D, Stanojevic M, VandammeAM, Boucher C, Wensing A; SPREAD Programme.

Patterns of transmitted HIV drug resistance in europe vary by risk group.

PLoS One. 2014 Apr 10;9(4):e94495

IF 3.73

Frentz D, Wensing AM, Albert J, Paraskevis D, Abecasis AB, Hamouda O,Jørgensen LB, Kücherer C, Struck D, Schmit JC, Åsjö B, Balotta C, Beshkov D,Camacho RJ, Clotet B, Coughlan S, De Wit S, Griskevicius A, Grossman Z, Horban A,Kolupajeva T, Korn K, Kostrikis LG, Liitsola K, Linka M, Nielsen C, Otelea D, Paredes R, Poljak M, Puchhammer-Stöckl E, Sönnerborg A, Stanekova D, StanojevicM, Vandamme AM, Boucher CA, Van de Vijver DA; SPREAD Programme.

Limitedcross-border infections in patients newly diagnosed with HIV in Europe.Retrovirology. 2013 Apr 3;10:36

IF 4.77

Alexiev I, Beshkov D, Shankar A, Hanson DL, Paraskevis D, Georgieva V,Karamacheva L, Taskov H, Varleva T, Elenkov I, Stoicheva M, Nikolova D, SwitzerWM.

Detailed molecular epidemiologic characterization of HIV-1 infection inBulgaria reveals broad diversity and evolving phylodynamics.

PLoS One.2013;8(3):e59666

IF 3.73

Abecasis AB, Wensing AM, Paraskevis D, Vercauteren J, Theys K, Van de VijverDA, Albert J, Asjö B, Balotta C, Beshkov D, Camacho RJ, Clotet B, De Gascun C, Griskevicius A, Grossman Z, Hamouda O, Horban A, Kolupajeva T, Korn K, Kostrikis LG, Kücherer C, Liitsola K, Linka M, Nielsen C, Otelea D, Paredes R, Poljak M, Puchhammer-Stöckl E, Schmit JC, Sönnerborg A, Stanekova D, Stanojevic M, StruckD, Boucher CA, Vandamme AM.

HIV-1 subtype distribution and its demographicdeterminants in newly diagnosed patients in Europe suggest highlycompartmentalized epidemics.

Retrovirology. 2013 Jan 14;10:7.

IF 4.77

Stanojevic M, Alexiev I, Beshkov D, Gökengin D, Mezei M, Minarovits J, OteleaD, Paraschiv S, Poljak M, Zidovec-Lepej S, Paraskevis D.

HIV‑1 molecularepidemiology in the Balkans: a melting pot for high genetic diversity. AIDS Rev.2012 Jan-Mar;14(1):28-36. Review.PubMed PMID: 22297502.

IF 4.075

Ivanka Stankova,Kamelia Stanoeva,Anton Hinkov,Ivailo Alexiev,Petya Genova-Kalou,Radoslav Chayrov and Radka Argirova.

Amino acid and peptide esters of abacavir: synthesis and activity against human immunodeficiency virus type 1 in cell culture.

Medicinal Chemistry Research December 2012, Volume 21, Issue 12, pp 4053-4059

IF: 1.612

Santoro MM, Ciccozzi M, Alteri C, Montieri S, Alexiev I, Dimova I, Ceccherini-Silberstein F, Beshkov D, Rezza G, Perno CF.

Characterization ofdrug-resistance mutations in HIV type 1 isolates from drug-naive and ARV-treatedpatients in Bulgaria.

AIDS Res Hum Retroviruses. 2008 Sep;24(9):1133-8.

IF 2.024

Salemi M, Goodenow MM, Montieri S, de Oliveira T, Santoro MM, Beshkov D,Alexiev I, Elenkov I, Elenkov I, Yakimova T, Varleva T, Rezza G, Ciccozzi M.

TheHIV type 1 epidemic in Bulgaria involves multiple subtypes and is sustained bycontinuous viral inflow from West and East European countries.

AIDS Res HumRetroviruses. 2008 Jun;24(6):771-9

IF 2.024

Polianova M, Alexandrov M, Sovová V, Simeonov K, Roussev R, Beshkov D,Todorov TG. A threshold level of gag expression is required for particleformation in rat cells transformed by avian retroviruses.

Folia Biol (Praha).1999;45(6):233-41

IF 1.2

 

Написана от

НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“

Публикувана в Вирусология
Четвъртък, 08 Октомври 2015 00:00

Завеждащ Лаборатория
Доц. Петя Генова-Калу, дб, вирусолог


 

Състав на лабораторията:
Веселин Димитров Добринов, дм - биолог
Екатерина Райчева Михайлова – старши медицински лаборант
Катя Атанасова Георгиева-Димитрова – лаборант

20161213 122501

Контакт:
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)
Отдел „Вирусология“, НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“
Бул. „Ген. Столетов“ № 44А, гр. София п. код 1233
Тел. 02/9313818; 02/9313817

 


Работно време: 07:30 до 14:30

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“

ПЛАН за дейността на НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ през 2020 година.

Лаборатория „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ е създадена през 2019 г. от сливането на НРЛ „Херпесни и онкогенни вируси“ и НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури“. Лабораторията осъществява диагностична, научно-изследователска, учебна и организационно-методична дейност в областта на херпесните и папиломните вирусни инфекции, рикетсиозни и хламидиални инфекции.

Диагностична дейност:

В НРЛ “Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси” се извършват диагностични изследвания на:

 • Херпес симплекс вирус тип 1 (HSV 1)
 • Херпес симплекс вирус тип 2 (HSV 2)
 • Варицела/херпес зостер вирус (VZV/HZV)
 • Цитомегаловирус (CMV)
 • Епщайн-Бар вирус (EBV)
 • Човешки херпесен вирус тип 6 (HHV-6)
 • рикетсиозни инфекции – Ку- треска и Марсилска треска
 • хламидиални инфекции - Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci и Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • високорискови типове HPV - детекция

Диагностиката се осъществява чрез класически и съвременно молекулярно-биологични техники (ELISA, PCR и IFA).

Таблица 1. Предлагани тестове в зависимост от инфекцията
 Вирус  Клиника  Подходящо изследване/клинични материали  Прилагани тестове
 Херпес симплекс вирус (HSV) тип 1 и тип 2  Лабиален и генитален херпес, гингивостоматит; очна патология, невропатология – енцефалити, менингити, миелити и др., пневмонии, хепатит, езофагит и др., неонатален херпес  Серум, цяла кръв, материали от кожни и генитални лезии, очeн секрет, уретрален и влагалищен секрет, ликвор, биопсична тъкан и др.

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към HSV-1 и HSV-2 инфекции

PCR – детекция на HSV-1/HSV-2 ДНК

 Варицела/Херпес зостер вирус (VZV/HZV)  Варицела, херпес зостер, очна патология, невропатология, конгенитален варицелен синдром, перинатална варицела  Серум, обривни елементи по кожата, очeн секрет, ликвор, амниотична течност, биопсична тъкан и др.

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към HZV/VZV

PCR – детекция на VZV/HZV ДНК

 Цитомегаловирус (CMV)  Мононуклеозен синдром, невропатология, очна патология, хепатит, езофагиални и гастроинтестинални улцерации и др., конгенитална CMV инфекция  Серум, цяла кръв, ликвор, очeн секрет, урина, амниотична течност, биопсична тъкан и др.  

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към СМV, тест за авидност на СМV IgG антитела

PCR – детекция на СМV ДНК

 Епщайн-Бар вирус (EBV)  Инфекциозна мононуклеоза, невропатология, хепатит, назофарингеален карцином, лимфопролиферативни заболявания  Серум, цяла кръв, ликвор, биопсична тъкан и др.  

ELISA – определяне на антитела към EBV: VCA IgG, VCA IgM, ЕA IgG, EA IgM и EBNA

PCR – детекция на ЕВV ДНК

 Човешки херпесен вирус тип 6 (HHV-6)  exanthema subitum (roseola infantum), невропатология, лимфопролиферативни заболявания, мултиплена склероза, синдрома на хроничната умора  Серум, цяла кръв, ликвор, биопсична тъкан и др.  PCR – детекция на ННV-6 ДНК
 Човешки папилома вируси (HPV)  Дисплазии и рак на маточната шийка, кондиломи  Цервикални и вагинални секрети, уретрален секрет, биопсична тъкан и др.  РСR детекция на високорискови типове HPV

 Coxiella burnetii

 Ку-треска

 

Остра форма на Ку-треска

Хронична форма на Ку-треска

 Серум, пълна кръв, плазма, биопсична тъкан, БАЛ, урина, отстранени сърдечни клапи и протези, плеврален пунктат, кърлежи във всички фази на развитие  

ELISA – определяне на IgG и IgM ІІ и І фаза антитела към Coxiella burnetii; IFA – определяне на IgG и IgM ІІ и І фаза антитела към Coxiella burnetii,

PCR – детекция на Coxiella burnetii ДНК

 Rickettsia conorii  Марсилска треска  Серум, пълна кръв, плазма, биопсична тъкан, обривни елементи по кожата, кърлежи във всички фази на развитие  
 Mycoplasma pneumoniae  Атипична пневмония, невропатология – енцефалити, менингити, сърдечносъдови усложнения – перикардит, миокардит, кожни усложнения - еритематозни, макулопопулозни и булозни обриви, екзантеми, артропатии и др.  Серум, пълна кръв, плазма, БАЛ, гърлен секрет, храчка, биопсична тъкан и др.  

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към Mycoplasma pneumoniae

PCR – детекция на Mycoplasma pneumoniae ДНК

 Chlamydophila pneumoniae  Атипична пневмония, невропатология – енцефалити, менингити, сърдечносъдови усложнения – перикардит, миокардит, кожни усложнения – еритематозни и др.  Серум, пълна кръв, плазма, биопсична тъкан, БАЛ, нозофаренгиален секрет, храчка и др.  

ELISA – определяне на IgG и IgM антитела към Chlamydophila pneumoniae

PCR – детекция на Chl. pneumoniae
ДНК

 

НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ е акредитирана по БДС/ISO 17025: 2006 като Сектор „Рикетсии и хламидии“ и Сектор „Херпесни вируси“ на ЛИК на НЦЗПБ. Ежегодно качеството на диагностичната работа в лабораторията се контролира и сертифицира от Института по стандартизация и документация на медицинските лаборатории INSTAND, Дюселдорф, Германия.

Лабораторията разполага с колекция от над 50 различни видове човешки и животински клетъчни линии, необходими както за рутинната диагностика на НРЛ «Ентеровируси» и НРЛ «Грип и ОРЗ», така и за реализиране на научно-изследователската дейност.

Организационно-методична дейност
В качеството си на НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“ организира и провежда два пъти годишно контрол на качеството на диагностичната работа на вирусологичните лаборатории в страната. Лабораторията поддържа връзка и сътрудничи с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ, ДКЦ и частните микробиологични и вирусологични лаборатории, микробиологичните лабораториии на инфекциозните болници в страната, катедрите по микробиология и вирусология на медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора, както и с лабораторията по «Рикетсиозни и хламидиални инфекции» към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт, гр. София.

Учебна дейност
В лабораторията се провеждат профилирани курсове по линия на СДО за придобиване на медицинската специалност „Вирусология” на лекари и биолози. Ежегодно се организира извън факултативно обучение на студенти, специализанти и докторанти, както и преддипломен стаж и изготвяне на дипломни работи на магистри от различни специалности. В лабораторията успешно са изработени и защитени три дипломни работи от студенти на Биологически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и две на студенти от ХТМУ - София за придобиване на образователни степени «бакалавър» и «магистър». В момента в лабораторията има зачислен един редовен докторант по вирусология.

Научна дейност
Лабораторията работи и ежегодно представя изследователски проекти за финансиране от фонда за “Научни изследвания” на МОН. Участва в изпълнение на национални и международни проекти. Лабораторията е специализирана в изпитване на цитотоксичност, както и в изпълнение на анти-вирусни изпитвания на новосинтезирани вещества и природни продукти in vitro. Редовно публикува резултатите от работата си в специализирани международни и български научни списания и докладва на национални и международни научни форуми.

Участие в проекти:

1. Научно изследователски проект на тема: „Изследване на химичния състав, антивирусната и антибактериалната активност на екстракти от растението Graptopetalum paraguayense E. Walter (Crassulaceae)”
Фонд „Научни изследвания” Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.”, Договор № ДН19/16, 20.12.2017 г.
Ръководител от страна на партньорската организация: доц. Петя Генова-Калу, дб
Срок на изпълнение: 2018 - 2020 год.


2. Научно изследователски проект на тема: „Молекулярно-генетична идентификация и създаване на архивна геномна банка на циркулиращите човешки и животински C. burnetii генотипове и определяне на тяхната роля като особено опасни инфекциозни агенти, причиняващи епизоотични и епидемиологични взривове на територията на Р. България”
Фонд „Научни изследвания ” Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2019г.”
Ръководител: доц. Петя Генова-Калу, дб
Срок на изпълнение: 2019 – 2022 год.


По-важни публикации:

 1. Genova-Kalou P., Vladimirova N., Stoitsova S., Krumova S., Kurchatova A., Kantardjiev T. (2019). Q fever in Bulgaria: laboratory and epidemiological findings on human cases and outbreaks, 2011 to 2017. Euro Surveill., 24(37): pii = 1900119. https://doi.org/10.2807/1560-7917 (IF = 7.4)
 2. Zaharieva M., Genova-Kalou P., Dincheva I., Badjakov I., Krumova S., Enchev V., Najdenski H., Markova N. (2019). Anti-Herpes Simplex virus and antibacterial activities of Graptopetalum paraguayense E. Walther leaf extract: a pilot study. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 33(1): 1251 – 1259. doi: 10.1080/13102818.2019.1656108 (IF = 1.097)
 3. Krumova St., Pavlova A., Yotovska K., Genova-Kalou P. (2019). Combined laboratory approach to detection of Parvovirus B19 and Coxiella burnetii in patients with fever of unknown origin. Clinical Laboratory, 65: 69 – 76. (IF = 0.955)
 4. Ivanova Stefka, Petia Genova-Kalou, Daniela Pencheva, Zafira Mihneva. A combined serological and molecular approach to the laboratory testing of patients with reactive arthritis - detection of parvovirus B19 and Chlamydia trachomatis. Comp. Ren.de l’Acad. Bulg. Des. Sci., 2016, 69 (2), 197 - 202. (IF = 0.284)
 5. Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou, Silvia Em. Voleva, Svetla G. Angelova, Borislav M. Marinov, Viktor Em. Manolov, Stoian Shishkov. Infectious Agents and Miscarriage in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 2016, 25(1), 1 - 10. (IF = 0.296)
 6. Voleva S., Ivanova S., Marinov B., P. Genova-Kalou, V. Manolov, V. Vasilev. New approach in the diagnostic algorithm of infectious agents (parvovirus B19 and Chlamydia trachomatis) involved in the development of pathological pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 2016, 55(3), 3 – 10.
 7. Adelina P. Pavlova, Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou. The role of some viral and rickettsial agents in the development of unclear febrile illness accompanied by a rash. Medical Magazine, 2016, 35, 38 - 44.
 8. Pencheva, D., Genova-Kalou, P., Bryaskova, R. Comparative study of methods for inactivation of vaccines in development process of veterinary “ghost” vaccine. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2016, 69(5), 675 - 682. (IF = 0.284)
 9. Daniela Pencheva, Tzvetan Velinov, Petia Genova-Kalou, Todor Kantardjiev. The hybrid nanomaterial PVA/AgNps, as biologically active product with reserved space in the antimicrobial therapy. Letters in Applied NanoBioScience, 2016, 5 (3): 422 – 438.
 10. Pencheva D., Velichkova E., Sandarov D., Cardoso A., Mileva M., Genova-Kalou P., Bryaskova R. Experimental Research of “Ghost” Escherichia Coli O 104. Journal of Vaccines and Vaccination, 2015, 6 (4), 4 pages.
 11. Pencheva D., Velichkova E., Sandarov D., Cardoso A., Mileva M., Genova-Kalou P., Bryaskova R. Experimental study on the components in poly-valent "ghost" Salmonella vaccine for veterinary use. Journal of Nanomaterials, 2015, Vol. 2015 (2015), Article ID 101464, 4 pages. (IF = 1.644)
 12. Radka Argirova, Raina Nenova, Dimitar Ivanov, Petia Genova-Kalou, Sevda Raleva. Experimental model to study co-infection of human immunodeficiency virus – type 1 (HIV-1IIIB) and influenza virus in cell culture. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, 6 pages. (IF = 0.300)
 13. Mileva M., Pencheva D., Bryaskova, R., Genova-Kalоu P., Kantardjiev T. Experimental treatment of recurrent otitis externa. Open Veterinary Journal, 2015, 5(1), 38 - 41.
 14. Genova-Kalou, P., J. Cherneva, M. Jordanova, A. Jordanova. The serological evaluation of the cytomegalovirus (CMV) and Chlamydia pneumoniae infections in patients with cardiovascular diseases (CVDs). J. Sc. & Techn., Medicine, 2013, 3(1), 26 - 31.
 15. Benedetti F., Berti F., Budal S., Campaner P., Dinon F., Tossi A., Genova P., Atanassov V., Hinkov A. Synthesis and biological activity of potent HIV-1 protease inhibitors based on Phe-Pro dihydroxyethylene isosters. J Med Chem, 2012, 55, 3900 – 3910. (IF = 5.589)
 16. I. Stankova, K. Stanoeva, A. Hinkov, I. Alexiev, P. Genova-Kalou, R. Chayrov. R. Argirova. Amino acid and peptide esters of abacavir: synthesis and activity against human immunodeficiency virus type 1 in cell culture. Med Chem Res., 2012, 21 (12), 4053 – 4059. (IF = 1.436)
 17. Genova-Kalou, P., Dundarova, D., Idakieva, K., Mohmmed, A., Dundarov, S., Argirova, R. (2008). Anti-herpes effect of the hemocyanin derived from mollusc Rapana Thomasiana. Z Naturforsch, 63с, р. 429 – 434. (IF = 0.776)
 18. Kovala-Demertzi, D., Varadinova, T., Genova, P., Souza, Demertzis, M. A. (2007). Platinum(II) and Palladium(II) Complexes of Pyridine-2-carbaldehyde Thiosemicarbazone as Alternative anti-Herpes Simplex Virus Agents. Bioinorg Chem Appl, Published online, Article ID 56165, 1 - 6. (IF = 1.265).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ХЕРПЕС ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ (HSV-1, HSV-2, VZV/HZV, EBV, CMV, HHV-6), Ку-треска (Coxiella burnetii), марсилска треска (Rickettsia conorii), Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae и НРV инфекции

Ц Е Н О Р А З П И С

на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ, на основание постановление на

МС№ 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012г.

 
   Код  
Лабораторни изследвания Цена в лева
 103   Вземане на венозна кръв 6,00
 311   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за HSV-1 17,00
 311   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за HSV-1 17,00
 312   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за VZV 17,00
 312   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за VZV 17,00
 313   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за EBV 17,00
 313   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за EBV 17,00
 314   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за CMV 17,00
 314   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за CMV 17,00
 314   Определяне на CMV-IgG антитела по ELISA/авидност 17,00
 360   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за HSV-2 16,00
 360   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за HSV-2 16,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на HSV-1 ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на HSV-2 ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на VZV ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на CMV ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на EBV ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на HHV-6 ДНК 41,00
 237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция – детекция на HPV ДНК 41,00
319   Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за Chlamydia trachomatis IgM 17,00
365   Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за Chlamydia trachomatis IgG 17,00
366   Качествено определяне на IgА антитела по ELISA за Chlamydia trachomatis IgА 17,00
364   ELISA диагностика на ку-треска ІІ фаза IgM антитела 17,00
364   ELISA диагностика на ку-треска ІІ фаза IgG антитела 17,00
318   ELISA диагностика на ку-треска І фаза IgА антитела 17,00
318   ELISA диагностика на ку-треска І фаза IgG антитела 17,00
237   Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на C. burnetii ДНК 41,00
319  Качествено определяне на IgM антитела по ELISA за Chlamydia pneumoniae 17,00
365  Качествено определяне на IgG антитела по ELISA за Chlamydia pneumoniae 17,00
366  Качествено определяне на IgA антитела по ELISA за Chlamydia pneumoniae 17,00
348  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgM антитела 17,00
349  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgA антитела 17,00
350  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgG антитела 17,00
346  ELISA диагностика на Марсилска треска IgM антитела 17,00
347  ELISA диагностика на Марсилска треска IgG антитела 17,00
237  Доказване ДНК с полимеразна верижна реакция - качествено определяне на R. conorii ДНК 41,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgM антитела за хламидии 28,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgG антитела за хламидии 28,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgМ/IgA/IgG антитела за C. burnetii phase II 28,00
227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgG антитела за C. burnetii phase II/I 28,00
Написана от

НРЛ "Хепатитни вируси"

Публикувана в Вирусология
Четвъртък, 08 Октомври 2015 00:00

Адрес: Бул. Н. Столетов 44А, София 1233
тел: 02/8329118
електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Завеждащ лаборатория:

Д-р Тенчо Тенев

Състав на лабораторията:

 • Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дб – билог
 • Чийдем Исмаилова – биолог
 • Вилиана Йончева – биолог

План за дейността на Национална Референтна Лаборатория "Хепатитни вируси" през 2020 година

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“

 

Диагностика на хепатити

В лаборатория „Хепатитни вируси” се извършва диагностика на маркерите на актуалните за страната хепатотропни вируси. Всички изследвания се извършват с човешки серум или плазма, като за молекулярните изследвания /HBV DNA и HCV RNA/ има допълнителни изисквания за вемане и доставяне на изследвания серум:

 • Хепатитен А вирус /HAV/ - Anti-HAVIgM и Anti-HAVIgG;
 • Хепатитен В вирус /HBV/ - Anti –HBcIgM; Anti –HBcIgG; Anti –HBe; HBeAg; HBsAg; Anti-HBs и HBV DNA
 • Хепатитен С вирус /HСV/ - Anti –HCV; HCV RNA
 • Хепатитен D Вирус /HDV/ - Anti –HDVIgM; Anti –HDVIgG
 • Хепатитен Е вирус/HEV/ - Anti-HEVIgM; Anti-HEVIgG

Диагностичната дейност, свързана с определянето на основни маркери на хепатотропните вируси е акредитирана по станадарт БДС EN ISO/IEC 17025.


 

ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Ц е н о р а з п и с

на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ,на основание постановление на
МС
№ 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г. и заповед № 452 от 26.10.2012 г. на Директора на НЦЗПБ

Код  Лабораторни изследвания  Цена /в лв./ 
103 Вземане на венозна или капилярна кръв  6,00
302 Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA 17,00
303 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) 17,00
304 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBc) по ELISA 17,00
305 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по ELISA 17,00
306 Качествено доказване на хепатит С вирусни маркери по ELISA 17,00
307 Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по ELISA 17,00
308 Качествено доказване на хепатит В вирусен антиген (HBеAg) по ELISA 17,00
309 Качествено доказване на хепатит В вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA 17,00
310 Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV) 17,00
356 Индентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В 129,00
357 Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299,00
358 Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177,00
359 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 50,00
361 Индентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип С  129,00

Участие в междулабораторен и международен контрол

НРЛ "Хепатитни вируси” към НЦЗПБ, провежда два пъти в годината (през 6 месеца) национален между-лабораторен контрол на лабораториите в Република България, които извършват изследвания за хепатитни маркери. Лабораторията участва всяка година в международен контрол за диагностика на горепосочените маркери, организиран и провеждан от специализирания институт INSTANDe.V- Германия. За успешното представяне получава сертификати.

Обучение

            НРЛ ,,Хепатитни вируси” ежегодно провежда обучения на студенти, биолози, медици и лабораторни специалисти по линия на следдипломното обучение и като част от обучението за медицинските специалности по Микробиология, Вирусология и Епидемиология. Лабораторията участва в дейностите по проект ,,Студентски практики”, изпълнявана от МОН.

Научна дейност

Основните насоки в научната дейност на лаборатория „Хепатитни вируси” са проучвания свързани с етиологията, разпространението и профилактиката на хепатотропните вируси HAV, HBV, HCV и HEV в страната. Проучват се различни аспекти на хепатитните B и С вирусни инфекции със специално внимание към острата ù форма сред различни групи пациенти и лица от рискови групи, а също и реактивиране на хепатит В вируса при прилагане на имуносупресиращи лечения. Тези проучвания са от съществено значение за науката и практиката с оглед вземане правилни решения за контрол и превенция на тези социално значими заболявания. От съществено научно – практическо значение е направлението, свързано с проверка на имунологичната ефективност на прилаганите ваксини за профилактика на хепатит В вирусната инфекция в страната. В лабораторията се провеждат изследвания за вирусна репликация с помощта на амплификационни методи и се извършва генотипизиране на хепатотропни вируси, предимно за изследователски цели.

Научноизследователски проекти на НРЛ „Хепатитни вируси“ 
Проекти финансирани от ФНИ към МОН  Проекти с национално финансиране  Проекти с международно финансиране 

Публикации от последните години:

1. Eleonora Cella, Elitsa Golkocheva-Markova, Caterina Sagnelli, Vittoria Scolamacchia, Roberto Bruni, Umbertina Villano, Anna Rita Ciccaglione, Michele Equestre, Evangelista Sagnelli, Silvia Angeletti, Massimo Ciccozzi. Human hepatitis E virus circulation in Bulgaria: Deep Bayesian phylogenetic analysis for viral spread control in the country. J Med Virol., 2019; 91 (1): 132-138. https://doi.org/10.1002/jmv.25296. IF 1.988

2. Ganova-Raeva L, Dimitrova Z, Alexiev I, Punkova L, Sue A, Xia G-l, Gancheva A, Dimitrova R, Kostadinova A, Golkocheva-Markova E, Y Khudyakov. HCV transmission in high-risk communities in Bulgaria. PLoS ONE., 2019; 14(3): e0212350. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212350. IF: 2.766

3. Komitova R, Kevorkyan A, Atanasova M, Ivanova A, Golkocheva-Markova E. Booster immunity – diagnosis of chronic hepatitis B viral infection. J Infect Dev Ctries., 2019,13 (3):255-260. IF (2017) 1.353

4. Stefka Krumova, Elitsa Golkocheva-Markova, Svetla Angelova, Silviya Voleva, Adelina Pavlovae, Irina Georgievaf, Petia Genova-Kalo. Dried Blood Spots as a Clinical Samples for Laboratory Diagnosis and Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). 2019; 51 (1): 183-191.

5. Chiydem B. Ismailova, Elitsa N. Golkocheva-Markova, Tencho D. Tenev, Stefka I. Krumova. The use of dry blood spots into a measurement of immunity against HBV: the significance of antibody dilution. Probl Inf Parasit Dis., 2019; 47 (1): 16-20.

6. Голкочева-Маркова Е., С. Желязкова, Т. Тенев, Е. Шикова-Лекова, А. Кеворкян, И. Търнев. Участие на хепатит Е вируса в патогенезата на неврологични заболявания. Мед. Преглед., 2019; 55 (3): 19-23.

7. Кеворкян А., Е. Голкочева-Маркова, Й. Стоилова, Р. Райчева, Н. Ангелова, А. Плачкова. Рискови експозиции и защита на медицинския персонал с хепатит В ваксина – собствени наблюдения и опит. Нозокомиални Инфекции, Бюлетин на БулНозо, 2018 – 2019, 12: 54-65.

8. Eleonora Cella, Elitsa N. Golkocheva-Markova, Diljana Trandeva-Bankova, Giulia Gregori, Roberto Bruni, Stefania Taffon, Michele Equestre, Angela Costantino, Silvia Spoto, Melissa Curtis, Anna Rita Ciccaglione, Massimo Ciccozzi, Silvia Angeletti. The genetic diversity of hepatitis A genotype I in Bulgaria. Medicine., 2018; 7:3(e9632). IF: 2.028

9. Bruni R, Villano U, Equestre M, Chionne P, Madonna E, Trandeva-Bankova D, Peleva-Pishmisheva M, Tenev T, Cella E, Ciccozzi M, Pisani G, Golkocheva-Markova E, Ciccaglione AR. Hepatitis E virus genotypes and subgenotypes causing acute hepatitis, Bulgaria, 2013–2015. PLoS ONE. 2018, 13 (6): e0198045. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198045 IF: 2.766

10. Pishmisheva M., Baymakova M., Golkocheva-Markova E., Kundurzhiev T., Pepovich R., Popov G.T., I. Tsachev. First serological study of hepatitis E virus infection in pigs in Bulgaria. C. R. Acad. Bulg.Sci., 2018; 71 (7): 1001-1008. IF 0.270

11. Golkocheva-Markova EN, Peleva-Pishmisheva M, Bruni R, Villano U, Pisani G, Equestre M, Kevorkyan A, Ciccozzi M, A.R. Ciccaglione. Following a patient with prolonged response against hepatitis E virus. Panminerva Med., 2018; 60 (4): 000-000. DOI: 10.23736/S0031-0808.18.03457-2 [approved for publication]. IF 2.102

12. Tsaneva-Damyanova D, Golkocheva-Markova E, Ivanova L, Kostadinova T, Stoykova Z. Occult Hepatitis B Virus Infection Among Patients with Liver Dysfunction in Varna, Bulgaria. J of IMAB. 2018 Oct-Dec; 24 (4): 2196-2200. DOI:10.5272/jimab.2018244.2196

13. Пишмишева М., Е. Голкочева-Маркова, Е. Насева и Р. Аргирова. Анализ на някои епидемиологични и клинични характеристики на ентерално предаваните хепатити А и Е (собствени наблюдения) – Медицински преглед, 54, 2018, № 6, 30-35.

Написана от

НРЛ „Морбили, паротит, рубеола”

Публикувана в Вирусология
Сряда, 07 Октомври 2015 00:00

НРЛ „МОРБИЛИ, ПАРОТИТ, РУБЕОЛА”

Отдел Вирусология

Национален център по заразни и паразитни болести

Адрес:

Бул. Генерал Столетов 44А
1233 София; тел.: 0888 820 354

Състав на лабораторията:

Завеждащ лаборатория:

Доц. Стефка Крумова, дв
електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

1

 

 • Радостина Стефанова, биолог
 • Ивона Данова, докторант
 • Красимира Касабова, ст. мед. лаборант
 • Емилия Стефанова, мед. лаборант
 • Лилия Стоичкова, лаб. работник

 6

 История на лабораторията

Лабораторията е създадена през 1974 г. след обединяване на съществуващите лаборатории “Морбили” и “Паротит”, като през 1978 г. лабораторията поема и проблема “рубеола”.

До 2000 г. лаборатория “Морбили, паротит, рубеола” се развива в няколко направления: научно-изследователска, производствена и учебна. В т.ч. сероепидемиологични проучвания върху имунния статус на населението и контрол върху ефективността на прилаганите у нас български и чужди ваксини, подобряване на качеството на българските ваксинални препарати - морбилна, паротитна и асоциирана (морбили/паротит) ваксини, както и на диагностичните препарати (диагностикуми), използвани за серологични реакции.

След тази година лабораторията cе занимава изключително с диагностична (разработване на нови серологични и вирусологични методи), разработване на научни проблеми, учебно-преподавателска, насочена към: следдипломно обучение на специализанти от здравната мрежа и студентско обучение, организационно-методична и противоепидемична дейност по отношение на ваксинопредотвратимите инфекции - морбили, паротит, рубеола.

Със заповед на МЗ от 04.06.2001 г. лабораторията получава референтни функции за страната и е преименувана на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”.

През годините лабораторията е била оглавявана от именити специалисти в областта на Вирусологията, в т.ч. доц. А. Михайлов до 2008 год. и доц. д-р З. Михнева до 2014 год.

Дейност на лабораторията

Дейността на НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” се състои в проучване ролята на морбили, епидемичен паротит, рубеола и човешки парвовирус В19 в инфекциозната патология на страната като включва разнообразна по обем диагностична работа:

 • разшифроване етиологията на възникнали огнища от тези инфекции;
 • диференциално-диагностично тестиране на клинични и усложнено протичащи случаи, свързани с тях (в т.ч. неврологични усложнения, усложнения, дължащи се на майчино-фетална инфекция и др.);
 • проследяване ефекта от специфичната профилактика при тези ваксинопредотвратими инфекции чрез срезови проучвания на специфично серологичния профил за директно идентифициране на потенциално рискови групи: жени в детеродна възраст, медицински персонал, имунокомпрометирани лица и др.;
 • тестиране/проверяване имунния статус по отношение на рубеола и парвовирус В19 на жени в детеродна възраст, на контактни на обривно-фебрилни заболявания бременни жени, на жени, включени в “ин витро” програма и др.;
 • издаване на медицински сертификат на лица за работа и образование в чужбина по отношение имунен статус спрямо инфекциите морбили, паротит и рубеола ;
 • проучване върху разпространението на човешки парвовирус В19 в страната и доказване етиологичното му участие в различни клинични прояви;
 • извършване на активен серологичен и молекулярно-епидемичен надзор на случаи с обривно-фебрилни заболявания, както за целите на Европейската лабораторна мрежа по морбили и рубеола (WHO/EURO Measles/Rubella Laboratory Network), така и за целите на националните ваксинални програми в периода на елиминация на тези инфекции; лабораторията задължително изследва, отхвърля или препотвърждава всеки възможен случай на морбили и рубеола в страната;
 • като национална референтна лаборатория оценява два пъти годишно качеството на диагностичната работа на вирусологичните лаборатории към МБАЛ, ДКЦ, МЦ, РЗИ, МДЛ и др. по отношение на морбили, паротит и рубеола, необходимо за издаване на сертификат за работа с НЗОК.

Диагностичната дейност на НРЛ, свързана с определянето на основни маркери при тези ваксинопредотвратими инфекции, е акредитирана по станадарт БДС EN ISO/IEC 17025.

НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” е част от Глобалната Лабораторна Мрежа на СЗО за морбили и рубеола (The WHO Global Measles/Rubella Laboratory Network) и участва ежегодно и в няколко международни програми за външен контрол и оценка на качеството на диагностичната работа (специализиран институт INSTANT, Дюселдорф - Германия; Европейски референтен център на СЗО - Роберт Кох Институт, Берлин, Германия и WHO Regional Measles Reference Laboratory -VIDRL, Мелбърн, Австралия.

 

Видове клинични материали и начини на вземане на проби за вирусологична и серологична диагностика

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”

План за дейността на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола” през 2020 година


Предлагани услуги

Ц е н о р а з п и с
на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ, на основание
постановление на МС№ 255/17.10.2012г, обнародвано
в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012г

Код  Лабораторни изследвания  Цена в лв.
 315  
 Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA   17,00
 316  
 Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA  17,00
 317  
 Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA  17,00
 343  
 Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA  17,00
 344  
 Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA  17,00
 345  
 Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA  17,00
 362  
 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA – маркер IgM  17,00
 363  
 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA – маркер IgG  17,00
 237  
 Доказване на НК на микроорганизми с полимеразна верижна реакция  41,00

Защитени дисертации и важни публикации:

 • З. Михнева. „Серо-епидемиологични проучвания при бременни жени, контактни на рубеола и някои експериментални данни върху размножението на рубеолния вирус”, Дис., София, 1977 г.
 • Ст. Крумова. „Морфо-функционални проучвания върху сперматогенезата на инфертилни мъже с аzoospermia”, Дис., София, 2012 г.
 • А. Тошев. „Разпространение на Еритровируси в България: серологични, вирусологични и молекулярно-генетични проучвания”, Дис., София, 2015 г.

Voleva, S., Manolov, V., Krumova, St., Marinov, B., Vasilev, V., Shishkov, S., Nikolaeva-Glomb, L. (2019): Clinical case of parvovirus B19 infection in pregnant woman with B-thalassemia in Bulgaria. Clin. Lab., 65, p. 877-879.

Kurchatova, A., Krumova, S., Vladimirova, N., Nikolaeva-Glomb, L., Stoyanova, A., Kantardjiev, T., Gatcheva, N. (2017): Preliminary findings indicate nosocomial transmission and Roma population as most affected group in ongoing measles B3 genotype outbreak in Bulgaria, March to August 2017. Euro Surveill., 22(36):pii=30611. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.36.30611.

Ivanova, S. K., Angelova, S., Stoyanova, A., Georgieva, I., Nikolaeva-Glomb, L., Mihneva, Z., Korsun, N. (2016): Serological and molecular biological studies of parvovirus B19, coxsackie B viruses and adenoviruses as potential cardiotropic viruses in Bulgaria. Folia Medica, 58(4), pp. 95-101. ISSN 0204-8043 (Print); ISSN 1314-2143 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.1515/folmed-2016-0036.

Ivanova St., Mihneva Z, Toshev A, Kovaleva V, Andonova L, Muller C, Hubschen J. Insights into epidemiology of human parvovirus B19 and detection of an unusual genotype 2 variant, Bulgaria, 2004 to 2013. Euro Surveill. 2016, 21(4):pii=30116.DOI:http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.4.30116

Ivanova St., Z. Mihneva, L. Marinova. Molecular biological studies of patients positive for measles virus during the period of measles elimination process in Bulgaria. Comp. Ren.de l’Acad. Bulg. Des. Sci., 67, 2014, 1, 131-138

Toshev A., St. Ivanova, L. Andonova, V. Kovaleva, Z. Mihneva. Detection of Human Parvovirus B19 (HPVB19) in serum samples from fever-rash ill individuals during the rubella outbreak (2005) in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment, Volume 28, Issue 6, 2014, pages 1103-1107.http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.967746

Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou, Silvia Em. Voleva, Svetla G. Angelova, Borislav M. Marinov, Viktor Em. Manolov, Stoian Shishkov. Infectious Agents and Miscarriage in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) (2016) Volume 25, No 1, pp 1-10.

Ivanova St., A. Toshev, Z. Mihneva. Detection of erythrovirus B19 (EVB19) in patients with hematologic diseases (pilot study). Problems of Infectious and Parasitic Diseases, vol 42, Number 2/2014, 22-24.

Иванова Ст., А. Тошев, М. Янкова, З. Михнева. Серопреобладаване на парвовирус В19 инфекция при жени в детеродна възраст и при бременни. Наука Инфектология/паразитология, том 2, 2014, стр. 37-40.

Стефка Иванова, Лили Маринова, Маргарита Панова, Зафира Михнева. Първи случаи на лабораторно потвърден Себакутен склерозиращ паненцефалит след морбилната епидемия от 2009-2011 година. Сп. Педиатрия, LVI, 1, 2016, 36-40 стр.

Волева С., Ст. Иванова, Б. Маринов, П. Генова-Калу, В. Манолов, В. Василев. Нов подход в диагностичния алгоритъм на инфекциозните агенти (парвовирус В19 и Chlamydia trachomatis) ангажирани в развитието на патологична бременност. Акуш. Гин., 55, 3, 2016, 3-10 стр.

Написана от

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.