ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” (АРХИВ)

Светла Ангелова

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б. - публикувано на 27.07.2018 г.

2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувано на 03.08.2018 г.

3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 03.08.2018 г.

4. Проф. Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 07.08.2018 г.

5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - публикувано на 13.08.2018 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. - публикувана на 30.07.2018 г.

2. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков - публикувана на 16.08.2018 г.

 

 

 

 

Стефка Крумова

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 30.07.2018 г.

2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 03.08.2018 г.

3. Проф. Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 07.08.2018 г.

4. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - публикувано на 13.08.2018 г.

5. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков - публикувано на 16.08.2018 г.

 

Рецензии:

1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б. - публикувана на 31.07.2018 г.

2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувана на 02.08.2018 г.

 

 

 

 

Румен Димитров

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 30.07.2018 г.

2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 13.08.2018 г.

3. Доц. Виктория Стефанова Левтерова, д.м. - публикувано на 14.08.2018 г.

4. Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, д.м. - публикувано на 14.08.2018 г.

5. Проф. д-р Стефана Донева Събчева, д.м. - публикувано на 29.08.2018 г.

 

Рецензии:

1. Проф. Мария Богомилова Ангелова, д.б.н - публикувана на 10.08.2018 г.

2. Проф. Стефан Въчев Панайотов, д.н. - публикувана на 10.08.2018 г.

 

 

 

 

 

д-р Дора Александрова

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н - публикувано на 14.08.2018 г.

2. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б.- публикувано на 14.08.2018 г.

3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н- публикувано на 15.08.2018 г.

4. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков- публикувано на 16.08.2018 г.

5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб- публикувано на 16.08.2018 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, д.м.н. - публикувана на 17.08.2018 г.

2. Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н - публикувана на 21.08.2018 г.

 

 

 

 

 

Конкурс за „Доцент“

Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за:

 - „Доцент“ - 2 места, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ - ЗАПОВЕД

 - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на СБАЛХЗ - ЗАПОВЕД

 - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „Микробиология“ - ЗАПОВЕД

 - „Доцент“ - 1 място, съгласно чл.47 и чл.48 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на отдел „Епидемиология - ЗАПОВЕД

д-р Ангел Кунчев

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - публикувано на 31.07.2018 г.

2. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г.

3. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г.

4. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, д.м. - публикувано на 06.08.2018 г.

5. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 13.08.2018 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м. - публикувана на 06.08.2018 г.

2. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувана на 06.08.2018 г.

 

 

 

 

 

Виктория Левтерова

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

 Становища:

1. Доц. д-р Елизабета Василева Бачийска - публикувано на 26.05.2017 г.

2. Чл.-кор Христо Найденски, двмн - публикувано на 01.06.2017 г.

3. Чл.-кор Проф. д-р Иван Митов, дм - публикувано на 01.06.2017 г.

4. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм - публикувано на 02.06.2017 г.

5. Доц. Иван Иванов, дм - публикувано на 02.06.2017 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Христова, дмн - публикувана на 29.05.2017 г.

2. Проф. д-р Людмила Боянова, дм, дмн - публикувана на 30.05.2017 г.

Петя Генова-Калу

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, д.м.н. - публикувано на 31.05.2017 г.

2. Доц. д-р Даниела Любенова Дундарова, д.м. - публикувано на 05.06.2017 г.

3. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувано на 06.06.2017 г.

4. Доц. д-р Любка Думанова - публикувано на 09.06.2017 г.

5. Проф. д-р Красимир Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 12.06.2017 г.

 

Рецензии:

1. Доц. д-р Любомира Никоаева-Гломб - публикувана на 05.06.2017 г.

2. Проф. д-р Радка Аргирова, дмн - публикувана на 08.06.2017 г.

д-р Румен Ненков Харизанов

Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност "Паразитология и хелминтология" за нуждите на на отдел "Паразитология и тропическа медицина" на НЦЗПБ.

Кандидат:

гл. ас. д-р Румен Ненков Харизанов, дм

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност “Паразитология и хелминтология” за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 82/23.10.2015 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Външни членове:
 1. Акад. Васил Георгиев Големански, дбн - БАН
 2. Чл.-кор. проф. Олга Полякова - Кръстева, дбн - БАН
 3. Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, дм - МУ - Пловдив
 4. Доц. д-р Виолина Боева - Бангьозова, дм - СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров”
 5. Вътрешни членове:
 6. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ
 7. Проф. д-р Росица Иванова Курдова, дм - НЦЗПБ
 8. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм - НЦЗПБ
  Резервни членове:
 1. Доц. Ивелин Ангелов Ангелов - МУ - Плевен
 2. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб - НЦЗПБ

 Рецензии:

1. Акад. Васил Георгиев Големански, дбн - публикувана на 17.02.2016 г.

2. Проф. д-р Росица Иванова Курдова, дм - публикувана на 07.03.2016 г.

Становища:

 1. Доц. д-р Виолина Боева - Бангьозова, дм - публикувано на 05.02.2016 г.
 2. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - публикувано на 12.02.2016 г.
 3. Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, дм - публикувано на 16.02.2016 г.
 4. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм - публикувано на 19.02.2016 г.
 5. Чл.-кор. проф. Олга Полякова - Кръстева, дбн - публикувано на 24.02.2016 г.

Д-р Елизабета Василева Бачийска, дм

Процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност "Микробиология" за нуждите на на отдел "Микробиология" на НЦЗПБ.

Кандидат:

гл. ас. д-р Елизабета Василева Бачийска, дм

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност “Микробиология” за нуждите на отдел „Микробиология“ на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 82/23.10.2015 г.

НАУЧНО ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Външни членове:
 1. Проф. д-р Марияна Атанасова Мурджева, дм - МУ - Пловдив
 2. Доц. Д-р Надя Димитрова Маркова, дб - Институт по микробиология на БАН
 3. Проф. Д-р Данаил Борисов Петров, дмн - СБАЛББ „Св. София“ ЕАД София
 4. Доц. д-р Стефана Донева Събчева, дм - СБАЛО ЕАД - София
 5. Вътрешни членове:
 6. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ
 7. Доц. Иван Николаев Иванов, дб - НЦЗПБ
 8. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм - НЦЗПБ
  Резервни членове:
 1. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ
 2. Проф. Д-р Енчо Запрянов Савов, дмн - ВМА

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - публикувана на 12.02.2015 г.

2. Проф. д-р Марияна Атанасова Мурджева, дм - публикувана на 18.03.2016 г.

Становища:

1. Доц. Д-р Надя Димитрова Маркова, дб - публикувано на 16.02.2016 г.

2. Проф. Д-р Данаил Борисов Петров, дмн - публикувано на 22.02.1016 г.

3. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм - публикувано на 26.02.2016 г.

4. Доц. д-р Стефана Донева Събчева, дм - публикувано на 29.02.2016 г.

5. Доц. Иван Николаев Иванов, дб - публикувано на 07.03.2016

 

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Вирусология“ за нуждите на отдел: "Вирусология" на НЦЗПБ - 3 места.   Заповед за назначаване на научно жури                  
 02 Юни 2020
Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, отдел: "Паразитология и тропичекса медицина" на НЦЗПБ.   Заповед за назначаване на научно жури Резюме на публикации, ръководства, монографии и учебници (2009-2020 г.)   Рецензии: 1. Акад. Васил Големански, д.б.н. - публикувана на 17.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м., д.м.н. - публикувана на 25.06.2020 г. (Версия на английски език) 3. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н. - публикувана на 26.06.2020 г. (Версия на английски език)   Становища: 1. Доц. д-р Румен Харизанов - публикувано на 10.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб ...
 02 Юни 2020
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 3 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ. Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ.  
 17 Март 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.