ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ. ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

Ивелина Трифонова

 

Заповед за назначаване на научно жури

Заповед за публична защита

Автореферат

 

Рецензии:

1. Доц. Ивайло Алексиев, д.в. - публикувано на 06.01.2020 г.

2. Проф. д-р Стоян Шишков, д.м. - публикувано на 09.01.2020 г.

 

Становища:

1. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - публикувано на 02.01.2020 г. (in English)

2. Доц. д-р Методи Кунчев, д.м. - публикувано на 02.01.2020 г.

3. Проф. д-р Ани Кеворкян, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г.

 

 

 

 

Силвия Волева

 

Заповед за назначаване на научно жури

Автореферат

Заповед за публична защита

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Борислав Маринов, д.м.н. - публикувана на 14.01.2020 г.

2. Проф. д-р Нели Корсун, д.м.н. - публикувана на 20.01.2020 г.

 

Становища:

1. Доц. д-р Любка Думанова - публикувано на 16.01.2020 г. (версия на английски език)

2. Доц. д-р Методи Кунчев, м.д. - публикувано на 17.01.2020 г.

3. Доц. д-р Петя Генова-Калу - публикувано на 22.01.2020 г.

 

 

 

 

 

 

Цветелина Юнгарева

 

Автореферат

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Доц. д-р Мая Марина, д.м. - публикувано на 30.05.2019 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Жечко Димитров - публикувана на 14.05.2019 г.

2. Доц. Адриана Гущерова - публикувана на 20.05.2019 г.

3. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 31.05.2019 г.

4. Доц. д-р Пенка Петрова - публикувана на 04.06.2019 г.

 

Заповед за публична защита

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
  Заповед за назначаване на научно жури Автореферат Заповед за публична защита   Рецензии: 1. Проф. д-р Борислав Маринов, д.м.н. - публикувана на 14.01.2020 г. 2. Проф. д-р Нели Корсун, д.м.н. - публикувана на 20.01.2020 г.   Становища: 1. Доц. д-р Любка Думанова - публикувано на 16.01.2020 г. (версия на английски език) 2. Доц. д-р Методи Кунчев, м.д. - публикувано на 17.01.2020 г. 3. Доц. д-р Петя Генова-Калу - публикувано на 22.01.2020 г.            
 19 Декември 2019
  Заповед за назначаване на научно жури Заповед за публична защита Автореферат   Рецензии: 1. Доц. Ивайло Алексиев, д.в. - публикувано на 06.01.2020 г. 2. Проф. д-р Стоян Шишков, д.м. - публикувано на 09.01.2020 г.   Становища: 1. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - публикувано на 02.01.2020 г. (in English) 2. Доц. д-р Методи Кунчев, д.м. - публикувано на 02.01.2020 г. 3. Проф. д-р Ани Кеворкян, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г.        
 19 Декември 2019
  Заповед за назначаване на научно жури Автореферат Заповед за публична защита   Рецензии: 1. Проф. д-р Магдалена Лесева, д.м. - публикувана на 19.12.2019 г. 2. Доц. д-р Елизабета Бачийска, д.м. - публикувана на 10.01.2020 г. Становища: 1. Проф. д-р Стефана Събчева, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г. 2. Проф. д-р Людмила Георгиева, д.м., д.м.н. - публикувано на 10.01.2020 г. 2. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г.            
 17 Декември 2019
  Автореферат Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Доц. д-р Мая Марина, д.м. - публикувано на 30.05.2019 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Жечко Димитров - публикувана на 14.05.2019 г. 2. Доц. Адриана Гущерова - публикувана на 20.05.2019 г. 3. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 31.05.2019 г. 4. Доц. д-р Пенка Петрова - публикувана на 04.06.2019 г.   Заповед за публична защита
 25 Април 2019
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.