ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

Ивелина Трифонова

 

Заповед за назначаване на научно жури

Заповед за публична защита

Автореферат

 

Рецензии:

1. Доц. Ивайло Алексиев, д.в. - публикувано на 06.01.2020 г.

2. Проф. д-р Стоян Шишков, д.м. - публикувано на 09.01.2020 г.

 

Становища:

1. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - публикувано на 02.01.2020 г. (in English)

2. Доц. д-р Методи Кунчев, д.м. - публикувано на 02.01.2020 г.

3. Проф. д-р Ани Кеворкян, д.м. - публикувано на 10.01.2020 г.

 

 

 

 

Д-р Галин Каменов

 

Автореферат

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Доц. Димитър Шаламанов, д.м. - публикувано на 06.02.2019 година.

2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н. - публикувано на 07.02.2019 година.

3. Доц. Анна Курчатова, д.м. - публикувано на 07.02.2019 година.

 

Рецензии:

1. Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - публикувана на 06.02.2019 година.

2. Проф. д-р Ирена Младенова-Христова, д.м. - публикувана на 07.02.2019 година.

 

Заповед за публична защита

Цветелина Юнгарева

 

Автореферат

Заповед за назначаване на научно жури

 

Становища:

1. Доц. д-р Мая Марина, д.м. - публикувано на 30.05.2019 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Жечко Димитров - публикувана на 14.05.2019 г.

2. Доц. Адриана Гущерова - публикувана на 20.05.2019 г.

3. Доц. Виктория Левтерова, д.м. - публикувана на 31.05.2019 г.

4. Доц. д-р Пенка Петрова - публикувана на 04.06.2019 г.

 

Заповед за публична защита

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Вирусология“ за нуждите на отдел: "Вирусология" на НЦЗПБ - 3 места.   Заповед за назначаване на научно жури                  
 02 Юни 2020
Процедура по заемане на академична длъжност „Професор“, по научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, отдел: "Паразитология и тропичекса медицина" на НЦЗПБ.   Заповед за назначаване на научно жури Резюме на публикации, ръководства, монографии и учебници (2009-2020 г.)   Рецензии: 1. Акад. Васил Големански, д.б.н. - публикувана на 17.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м., д.м.н. - публикувана на 25.06.2020 г. (Версия на английски език) 3. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н. - публикувана на 26.06.2020 г. (Версия на английски език)   Становища: 1. Доц. д-р Румен Харизанов - публикувано на 10.06.2020 г. (Версия на английски език) 2. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб ...
 02 Юни 2020
Национален център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет, по следните научни специалности: Вирусология - 3 места Микробиология – 4 места; Паразитология – 2 места; Имунология – 2 места Кандидатите подават следните документи: заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса; автобиография (европейски образец) със снимка; нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище: документ за трудов стаж, ако има такъв; медицинско ...
 09 Април 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 3 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ. Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на НЦЗПБ.  
 17 Март 2020
Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 1 място, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции“, отдел „Микробиология“.
 01 Април 2019

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.