ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ (АРХИВ)

Мария Павлова

Заповед за назначаване на научно жури

Автореферат

 

Становища:

1. Проф. д-р Христо Даскалов, двмн - публикувано на 06.03.2017 г.

2. Доц. д-р Петър Петров, дм - публикувано на 10.03.2017 г.

3. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм - публикувано на 13.03.2017 г.

 

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Людмила Боянова, дм, дмн - публикувана на 20.02.2017 г.

2. Доц. Иван Иванов, дм - публикувана на 07.03.2017 г.

 

 

Заповед за защита на дисертация публикувана на 16.03.2017 г.

Красимира Иванова

 

Заповед за назначаване на научно жури

 

Автореферат

 

Становища:

1. Доц. Иван Иванов, д.м. - публикувано на 16.06.2017 г.

2. Проф. д-р Стефана Събчева, д.м. - публикувано на 16.06.2017 г.

3. Проф. д-р Мариана Мурджева, д.м., м.з.м. - публикувано на 23.06.2017 г.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - публикувана на 14.06.2017 г.

2. Проф. д-р Магдалена Лесева, д.м. - публикувана на 14.06.2017 г.

 

Заповед за защита на дисертация - публикувана на 26.06.2017 г.

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.