Дейности (23)

Акредитирана дейност

Публикувана в Дейности
Сряда, 04 Януари 2017 00:00

Увеличение

 

Лабораторен изпитвателен комплекс към Национален център по заразни и паразитни болести е акредитиран съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 17025 да извършва микробиологични, имунологични, паразитологични, вирусологични изследвания и изпитвания на дезинфектанти. Притежава Сертификат за акредитация с рег. № 235 ЛИ, валиден до 20.12.2021г, издаден от ИА „Българска служба за акредитация“.

BSA

Структурата на ЛИК обхваща 20 броя лаборатории, 16 броя от които са определени от Министъра на здравеопазването за референтни лаборатории. Разполага с 2 лаборатории извършващи микробиологична диагностика на високо патогенни бактерии. Лабораториите са оборудвани на най-съвременнно ниво и разполагат с високо специализирана апаратура за работа с микроорганизми от рискова група III.

Лабораториите на ЛИК участват ежегодно в междулабораторни сравнителни изпитвания организирани от Европейското бюро на Световната здравна организация, INSTAND-Германия, Европейски център за болести, превенция и контрол (ECDC)-Стокхолм, HPA-Лондон, Robert Koch Institute-Германия.

За успешно  участие  лабораториите на ЛИК притежават сертификати. Всичко това доказва качеството на резултатите, които предоставяме.

who europe logo en    csm logo edbe741f11  logo ecdc   HPA  RKlogo a

 

Написана от

Сектор Учебна дейност

Публикувана в Дейности
Вторник, 27 Октомври 2015 00:00

за информация: Петя Цачева
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 370

Националният център по заразни и паразитни болести е база за следдипломно обучение на висши и средни кадри в областта на лабораторната диагностика и епидемиологията на заразните и паразитни болести. Подготовката на специалисти една от приоритетните задачи на Центъра. От април 1999 г. Националният център е акредитиран от НАОА с право да обучава докторанти по шестте основни медицински специалности – Вирусология, Епидемиология, Имунология, Имунопатология и Алергология, Микробиология и Паразитология. През април 2006 г. НЦЗПБ е успешно реакредитиран.

В Центъра се извършва подготовката на курсове за докторанти и студенти и следдипломното обучение на специализанти и текущата квалификация на специалисти.

Дейността на Отдела може да се систематизира в следните направления:

  • изучаване потребностите и организиране набирането на кадри за обучение;
  • организиране разработването, обсъждането и утвърждаването на съответната учебна документация;
  • участие в определянето на направлението, формите и продължителността на обучението;
  • издаване на установените за системата на Висшето образование документи за следдипломно обучение и придобита квалификация и преквалификация (диплом, свидетелство, удостоверение и др.);

За организираните курсове и индивидуалното обучение, провеждано в НЦЗПБ, редовно се издава “Програма за СДО” на медицински и немедицински кадри /магистри, бакалаври и специалисти/, която 6 месеца предварително се изпраща за информация на всички МБАЛ, МУ, РЗИ, КВД, ВМИ, РЦТХ и други здравни заведения.Курсовете в НЦЗПБ са безплатни за служителите от системата на МЗ (Национални центрове, РЗИ, специализанти и докторанти по държавна поръчка). За работещите извън системата на МЗ (МО, МВР, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, СБАЛ, частни лаборатории и др.) курсовете и индивидуалното обучение се заплащат, както следва:

  • таксата за обучение за 1 ден е 15,00лв.

Съгласно единната кредитна система (ЕКС), за оценка на формите на продължителна квалификация съставната единица за оценка на продължителната квалификация е “кредитната точка”. Тя се равнява на един академичен час (45 мин.). Съгласно Наредба №34 за СДО на МЗ за следдипломно обучение, разглеждаща продължителната квалификация, всички форми на обучение, в т.ч. курсове, индивидуално обучение, семинари, конгреси, получават кредитна оценка, регламентирана от ЕКС. След приключване на обучението участниците във формите на продължителната квалификация получават удостоверение, за което заплащат сумата от 5 лв. в касата на НЦЗПБ.

docЗаявка за участие в курс за вътрешен лаб. контрол по вирусология

Написана от

Стратегическо развитие на НЦЗПБ 2012-2020

Публикувана в Дейности
Понеделник, 26 Октомври 2015 00:00

Представен е проект на дългосрочна стратегия за развитие на НЦЗПБ за периода 2012-2020 г. Предстои публично обсъждане на проекта с всички заинтересовани страни. На WEB страницата стратегията периодично ще бъде добавяна нова информация. Становища, мнения, предложения и препоръки може да изпращате на адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Стратегическо развитие на НЦЗПБ 2012-2020

Написана от

Връзки

Публикувана в Дейности
Понеделник, 26 Октомври 2015 00:00

Национални центрове и институти

Национален център по здравна информация
Национален статистически институт
Националният център по обществено здраве и анализи
Национален център по радиобиология и радиационна защита

Изпълнителна агенция по лекарствата

БулБио - НЦЗПБ

Асоциации

Българска асоциация по микробиология
Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

Регионални здравни инспекции

БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВИДИН
ВРАЦА
ГАБРОВО
ДОБРИЧ
КЪРДЖАЛИ
КЮСТЕНДИЛ
МОНТАНА
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РАЗГРАД
РУСЕ
СИЛИСТРА
СЛИВЕН
СТОЛИЧНА
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ХАСКОВО
ШУМЕН
ЯМБОЛ

Международни

Европейски съюз (ЕU)
Европейски център за опазване и контрол на заразните болести
(ECDC)
Бюлетин
EUROSURVEILLANCE
Европейска мрежа за ранно оповестяване и реагиране (EWRS)
Европейски надзорни мрежи

Health Protection Agency
Световна здравна организация
(WHO)
Седмичен епидемиологичен бюлетин на СЗО
(WER)
Център за контрол и превенция на заразните болести – Атланта (CDC)
CDC Emergency Preparedness & Response

CDC Outbreak Surveillance Data

Новини ЗБ

ProMED-mail
EMM News Explorer
Medical Information System
Global Disease Alert Map

Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ
Информационна система за контрол на популацията на насекоми BugIS

 

Написана от

Цени на платени услуги в НЦЗПБ

Публикувана в Дейности
Понеделник, 26 Октомври 2015 00:00

Цени на платени услуги в НЦЗПБ

Обнародвано в ДВ. бр. 81 / 23.10.2012 г.


Общи търговски условия

Жалби

Написана от

Problems of Infectious and Parasitic Diseases

Публикувана в Дейности
Петък, 23 Октомври 2015 00:00

Problems of Infectious and Parasitic Diseases / "Проблеми на заразните и паразитни болести" е сборник с научни трудове на НЦЗПБ, излизащ на английски език, с периодичност две книжки годишно.

Списанието получи международно признание и от 1997 г. се утвърди като реферирано издание от Exerpta Medica, а от 2008 г. - в SCOPUS.

За информация: тел. 02 94 46 999/ вътр.: 399.

Написана от

Информационен журнал

Публикувана в Дейности
Петък, 23 Октомври 2015 00:00

"Информационен журнал" е служебен бюлетин на НЦЗПБ. В тематиката на изданието се отделя сериозно внимание на лечебната и профилактична дейност в НЦЗПБ, поместват се материали, отразяващи българския и чуждестранния опит в това направление. Тук се публикуват плановете за научно-внедрителската дейност и се прави годишен отчет.

Информационен журнал - 2019

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2018г. - pdf
              Презентация - pdf

Информационен журнал - 2018

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2017г. - pdf

Информационен журнал - 2017

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2016г. - pdf

Информационен журнал - 2016

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2015г. - pdf

Информационен журнал - 2015

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2014г. - pdf
              Презентация - pdf

Информационен журнал - 2014

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2013г. - pdf

Информационен журнал - 2013

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2012г. - pdf

Информационен журнал - 2012

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2011г. - pdf
брой 2 - Паразитни болести в България през 2011г. Разпространение и анализ - pdf

Написана от

ДДД бюлетин

Публикувана в Дейности
Петък, 23 Октомври 2015 00:00

ДДД бюлетин Бюлетин ДДД е специализирано издание, в което ежегодно се публикуват актуални статии, засягащи организационни проблеми на дезинфекционното дело, нови методи и средства, използвани при пест контрола, както и нормативни документи, указания и инструкции, които регулират и формират рамките на ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) дейностите на територията на страната. Издава се от Гражданско дружество ДДД.

За справки: тел. 02 9446999, вът. 324 – Т. Лазарова

Написана от

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.