Актуално

Конкурси за прием на докторанти за учебната 2019 г.

Публикувана в Актуално
Петък, 01 Март 2019 12:05
НЦЗПБ - единствената неуниверситетска институция в страната, акредитирана от 1999 г. от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА), като най-старото висше училище в областта на инфектологията с права да обучава докторанти в направления епидемиология, микробиология, вирусология, паразитология и имунология…

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА С UV ЛАМПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТРАНАТА"

Публикувана в Актуално
Петък, 01 Март 2019 09:13
На 27.02.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Милена Асенова Николова на тема "Проучване върху ефективността на дезинфекцията с UV лампи и възможности…

Oткриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Публикувана в Актуално
Понеделник, 18 Февруари 2019 15:18
Днес 18.02.2019 г. в НЦЗПБ се проведе откриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по Оперативна програма «Наука и образование за интелегентен растеж». Водеща организация в…

Среща на СЗО, НЦЗПБ, МЗ, МЗХГ, БАБХ, здравни заведения и неправителствени организации

Публикувана в Актуално
Четвъртък, 31 Януари 2019 17:07
На 30.01.2019 г. в хотел Сити София се проведе семинар организиран от Регионалния офис на СЗО за Европа и Регионалния офис на СЗО за България, съвместно с Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите. На срещата присъстваха…

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Публикувана в Актуално
Вторник, 29 Януари 2019 20:14
На 29 януари 2019 год., в НЦЗПБ се проведе среща между ръководството на Центъра и представители на Европейския офис на СЗО - Д-р Данило Ло Фо Уонг (Директор на Програма антимикробна резистентност) и Д-р Котоджи Иуамото (Специалист антибиотична употреба). На…

Завърши курс “Новости в клиничната микробиологична диагностика”

Публикувана в Актуално
Понеделник, 21 Януари 2019 12:20
В отдел Микробиология на НЦЗПБ в периода 14-18.01.2019г. се проведе курс “Новости в клиничната микробиологична диагностика”. Същият бе предназначен за лаборанти, работещи в микробиологични лаборатории и в системата на РЗИ. Целта на курса бе да запознае курсистите с принципите и…

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОСТРАНСТВЕН И ВРЕМЕВИ АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ А В БЪЛГАРИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2003-2017 г."

Публикувана в Актуално
Петък, 28 Декември 2018 16:52
На 13.12.2018 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Савина Огнянова Стоицова на тема "Пространствен и времеви анализ на заболяемостта от вирусен хепатит А…

Вътрешна защита на дисертационен труд на Милена Асенова Николова, на тема "Проучване върху ефективността на дезинфекцията с UV лампи и възможности за оптимизиране на тази дейност в лечебните заведения на страната"

Публикувана в Актуално
Понеделник, 03 Декември 2018 16:46
На 29.11.2018 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на отдел "Епидемиология" за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на Милена Асенова Николова, на тема "Проучване върху ефективността на дезинфекцията…

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.