Актуално

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "Проучвания на съвременните заплахи, значение и решения за отговор на общественото здраве"

Публикувана в Актуално
Понеделник, 01 Април 2019 16:47
На 29.03.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на д-р Галин Емилов Каменов на тема: "Проучвания на съвременните заплахи, значение и решения за отговор…

ПРИКЛЮЧИ КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ,,ЕТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ”

Публикувана в Актуално
Сряда, 27 Март 2019 13:57
         От 20.03. до 22.03.2019 г. в НРЛ „Хепатитни вируси“ към отдел ,,Вирусология” при НЦЗПБ се проведе курс за следдипломно обучение на тема „Етиология и диагностика на вирусните хепатити”. Лектори бяха доц. д-р Л. Николаева-Гломб, дм, д-р Тенчо Тенев и…

МАЛКО ИЗВЕСТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (ИНСТИТУТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ) ПРЕДИ 80 ГОДИНИ

Публикувана в Актуално
Вторник, 05 Март 2019 13:48
Проектът за изграждане на сграда на държавен институт за подготовка на лекари микробиолози и за провеждане на епидемиологични изследвания е стоял на дневен ред в плановете на Дирекция на народното здраве (към министерството на вътрешните работи) още в началото на…

ЗАВЪРШИ КУРС НА ТЕМА "СЪВРЕМЕННА ЕТИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ЕТИОТРОПНА ТЕРАПИЯ ПРИ ХЕРПЕС-ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ”

Публикувана в Актуално
Понеделник, 04 Март 2019 09:19
От 25.02 до 01. 03. 2019г. в НРЛ „Херпесни и онкогенни вируси” към отдел “Вирусология” при НЦЗПБ се проведе курс на тема "Съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия при херпес-вирусни инфекции”, част от програмата за следдипломно обучение на лекари и биолози с лектор доц. Е.Шикова. Участваха…

Конкурси за прием на докторанти за учебната 2019 г.

Публикувана в Актуално
Петък, 01 Март 2019 12:05
НЦЗПБ - единствената неуниверситетска институция в страната, акредитирана от 1999 г. от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА), като най-старото висше училище в областта на инфектологията с права да обучава докторанти в направления епидемиология, микробиология, вирусология, паразитология и имунология…

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА С UV ЛАМПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТРАНАТА"

Публикувана в Актуално
Петък, 01 Март 2019 09:13
На 27.02.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Милена Асенова Николова на тема "Проучване върху ефективността на дезинфекцията с UV лампи и възможности…

Oткриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Публикувана в Актуално
Понеделник, 18 Февруари 2019 15:18
Днес 18.02.2019 г. в НЦЗПБ се проведе откриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по Оперативна програма «Наука и образование за интелегентен растеж». Водеща организация в…

Среща на СЗО, НЦЗПБ, МЗ, МЗХГ, БАБХ, здравни заведения и неправителствени организации

Публикувана в Актуално
Четвъртък, 31 Януари 2019 17:07
На 30.01.2019 г. в хотел Сити София се проведе семинар организиран от Регионалния офис на СЗО за Европа и Регионалния офис на СЗО за България, съвместно с Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите. На срещата присъстваха…

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.