Микробиология (7)

НРЛ „Молекулярна микробиология”

Публикувана в Микробиология
Четвъртък, 15 Октомври 2015 00:00

Контакти:

1 1

Зав. лаборатория: Доц. Виктория Левтерова, д.м.

тел. 94 46 999/ 290

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Състав на лабораторията:

гл. ас. Надя Бранкова, д.м. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

гл. ас. Иван Симеоновски, д.м. - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кристин Танкова - медицински лаборант – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Красимира Василева- лабораторен работник

IMG 6877 2

 

История на лабораторията

Основана е през 1972 г. от проф. С. Тодоров като лаборатория по радиационна микробиология към секция Молекулярна и клетъчна биология на института. Дейността й е свързана с изотопен анализ на нуклеинови киселини от микроорганизмен произход; молекулна хибридизация; градиентен анализ и др. От 1992-2000 г. лабораторията е преименувана на лаборатория по радиационна микробиология и РНК технологии и се ръководи от ст.н.с. II ст. д-р В. Златев. Основни насоки в разработките на колектива са: изследване на серовар специфични плазмиди на салмонелни щамове; плазмиден анализ на епидемични дизентерийни щамове; генетика и метаболизъм на коклюшни бактерии. От 2000 г. ръководител на Лаборатория молекулярна и радиационна микробиология е доц.С. Панайотов, д.м. Основни направления в дейността на лабораторията са: рутинна диагностика чрез РСR и RT-PCR тест за: коклюш (B.pertussis), атипични пневмонии, придобити в обществото, причинени от C.pneumoniae, M.pneumoniae, хламидиални инфекции (C.trachomatis), разработване на молекулярно-епидемиологични методи - случайно амплифициране на полиморфни участъци ДНК (RAPD), амплифициране на специфични полиморфни участъци ДНК (AFLP).

От 2012г. се разработи и въведе диагностика на бактериални менингити чрез РСR и RealTime PCR за N.meningitidis , S.pneumonia, H. influenzae .

            През 2013г и 2014г. се въведе типизиране на N.meningitidis чрез RealTimePCR и типизиране на 16 серотипа/серогрупи S.pneumonia чрез РСR. През 2016г се въведе типизиране на 6 серогрупи H. influenzae чрез RealTimePCR и въведохме диагностика на Bordetella parapertussis чрез PCR.

 

 IMG 0117 2IMG 0135 2

 

 

Изследвания провеждани в лабораторията

Ежегодно качеството на диагностичната работа на лабораторията е контролирано и сертифицирано от Интитута по стандартизация и документация на медицинските лаборатории INSTAND, Дюселдорф, Германия.

 • Изследване за коклюш (B.pertussis)

Коклюш още пертусис или магарешка кашлица е остро инфекциозно заболяване дихателните пътища, причинено от Гр (-) кокобактерий Bordetella pertussis. Болестта се предава по въздушно-капков път. Засяга и възрастни, но основно възприемчиви към нея са малките деца и подрастващите.

Подходящи материали за изследване чрез PCR са назофарингеален и гърлен секрет

 • Изследване за хламидиални инфекции (Chlamydia trachomatis)

Хламидиалната инфекция се причинява от вътреклетъчен бактерий наречен

Chlamydia  trachomatis (Хламидия трахоматис). Тя се предава по полов път и засяга

както мъже, така и жени.

Подходящи материали за изследване чрез PCR за мъже е първа сутрешна урина или уретрален секрет, а за жени – цервикален секрет, взет от гинеколог.

 • Изследване за атипични пневмонии, придобити в обществото, причинени от Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae .

Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae причиняват атипични пневмонии.    Счита се, че инфекците се предава от човек на човек по въздушно-капков път. Подходящи материали за изследване чрез PCR са гърлен секрет, храчка или БАЛ (бронхо-алвеоларен лаваж)

 • Изследване за Helicobacterpylori

Хеликобактер пилори / Hp/ е спирален грам-отрицателен микроорганизъм. Специалистите са установили, че тя съществува в стомаха на около 50% от хората. Голяма част от инфектираните са без симптоми и не подозират проблемите с гастроинтестиналните нарушения - язви, ГЕРБ, стомашен рак.

Подходящи материали за изследване чрез PCR е биопсия.

 • Изследване за бактериален менингит (Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae)

Множество бактерии причиняват менингити. От тях Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae предизвикват около 80% от случаите.

Етиологията зависи от това дали е вследствие на вътреболнична инфекция или е придобит в обществото, като възрастта и общото състояние на пациента са от особено значение.

Заразяването с причинителя става по въздушно-капков път от болни или здрави носители на бактериите и при черепни травми.

Класическите симптоми на острия бактериален менингит включват повишена температура, главоболие, обща хиперестезия (светобоязън, непоносимост към силни звуци и допир), менингизъм и нарушения в съзнанието. Менингеалните симптоми се дължат на дразнене на мозъчните обвивки, вследствие на повишеното вътречерепно налягане, което е причинено от мозъчния оток и нарушенията в оттичането на цереброспиналната течност.

 IMG 0123 2

 

 

Дейност на лабораторията

         Акредитерана е от Българска служба по акредитация (БСА) от 2003 г. по европейските изисквания на стандарта БДС ISO EN 17025 за високо качество на работата.

От 1998 г. ежегодно качеството на диагностичната работа е контролирано и сертифицирано от Интитута по стандартизация и документация на медицинските лаборатории INSTAND, Дюселдорф, Германия.

           От 2006 г. лабораторията организира Национален външен лабораторен контрол на молекулярно-биологичната диагностика в България с издаване на сертификати.

Организира се ежегодно курс, включен в програмата за СДК по молекулярна диагностика и типиране на инфекциозните причинители.

В лабораторията се обучават студенти, специалисти и докторанти.
         Лабораторията работи по проекти финансирани от фонда на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Участва в изпълнение на международни проекти и програми и има трайно международно сътрудничесто с колективи от Франция, Англия, Холандия, Швеция и Италия.

Лабораторията редовно публикува резултати от работата си в специализирани международни и български научни списания и докладва на национални и международни конгреси.

 ЦЕНИ

Изследван микроорганизъм  Вид анализ  Цена 

 Bordetella pertussis

(коклюш)

 RealTimePCR  41лв.
 Bordetella parapertussis  PCR  41лв.
 Chlamydia trachomatis  RealTimePCR  41лв.
 Helicobacter pylori  PCR  41лв.
 Chlamydophila pneumoniae  RealTimePCR  41лв.
 Mycoplasma pneumoniae  RealTimePCR  41лв.
 Neisseria meningitidis  RealTimePCR  41лв.
Haemophilus influenzae  RealTimePCR 41лв.

Streptococcus pneumoniae

 RealTimePCR 41лв.

Neisseria gonorrhoeae

 RealTimePCR 41лв.

Mycoplasma genitalium

 RealTimePCR 41лв.

Ureaplasma urealyticum

 RealTimePCR 41лв.

Mycoplasma hominis

 RealTimePCR 41лв.
Вземане на гърлен или очен секрет   4лв.

План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по “Молекулярна микробиология” през 2021 г.

Написана от

НРЛ Контрол и монитиране на антибиотичната резистентност

Публикувана в Микробиология
Четвъртък, 15 Октомври 2015 00:00

Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” (НРЛ “КМАР”)

Контакти

 
Завеждащ лаборатория НРЛ-КMАР:

Доц. д-р Иван Иванов, дм - специалист по Микробиология

тел.  02/ 944 69 99, вътр. 312 
  02/ 944 69 99, вътр. 208
   
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Състав и сътрудници на лабораторията:

гл.ас. Елина Добрева, дм - специалист по Микробиология

гл.ас. Румяна Христова, дх

гл.ас. д-р Мартин Недялков, дм - специализант Микробиология

гл.ас. Красимира Иванова, дм - специализант Микробиология

Веселин Добринов - биолог

Радка Крумова - старши лаборант

Рени Симеонова - лабораторен работник

 

НРЛ КМАР

План за научната дейност на Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” (НРЛ “КМАР”) за 2020 г.


 Проект на „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ И НАДЗОР НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ”

Като компетентен орган на ECDC и референтно звено по контрола на инфекциите за България, НЦЗПБ изготви проект на „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ И НАДЗОР НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ ”, който с подкрепата на СЗО бе представен и дискутиран през 2016г. на специално организираната кръгла маса с участието на Зам. министър д-р Адам Пресенски, представители на СЗО, БАБХ, медицински университети, пациентски организации и др.. Взето бе решение за необходимостта от оптимизиране и финализиране на текста на програмата, с цел да синхронизиране с европейските и глобални планове и стратегии.

1. Писмо до МЗ за създаване на работна група за финализиране на програмата.

2. ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ И НАДЗОР НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ (2017 – 2021)


НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

1. H23/24 „Проучване върху геномните характеристики, обуславящи лекарствената резистентност (резистом) и вирулентността (вирулом) при екстензивно и пан-резистентни Pseudomonas spp.” – ръководител Доц. Иван Иванов, дм

2. М23/7 „Изясняване на механизмите на резистентност към колистин и полимиксини при екстензивно резистентни Enterobacteriaceaе” – ръководител гл. ас Красимира Иванова, дм

3. М23/6 Ин витро проучване на синергизма или антагонизма на нови антибиотични комбинации при мулти- , екстензивно- и пан-резистентни Грам отрицателни бактерии – ръководител гл. ас д-р Мартин Недялков, дм


Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” е сертифицирана за ISO 17025 и притежава сертификати от редовното си участие в интернационални междулабораторни сравнителни проучвания.

Основен приоритет за лабораторията е качеството на медицинските услуги, които предлага.

1. Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Rезистентност” (НРЛ “КМАР”)

приема полирезистентни щамове от сем. Enterobacteriaceae, Грам-отрицателни неферментиращи глюкозата бактерии, както и различни инвазивни изолати, изолирани в чиста култура и идентифицирани до вид от микробиологичните лаборатории на страната с цел потвърдителна диагностика и извършване на допълнителни тестове, уточняващи механизмите на резистентност към антимикробни средства.

Лабораторията извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции. На изолираните патогенни микроорганизми се прави обстойно тестуване за антибиотична чувствителност, включително при необходимост и определяне на минимални потискащи концентрации.

2. Външна оценка на качеството на микробиологичните лаборатории:

НРЛ „КМАР” към НЦЗПБ, съвместно с Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ) извършва Външна оценка на качеството на работа в микробиологичните лаборатории на територията на Република България. Външната оценка се провежда два пъти годишно в изпълнение на заповед на г-н Министъра на Здравеопазването № РД 09-415/04.06.2001 г. и в съответствие със стандарт Микробиология - Наредба №4/25.01.2010 на МЗ и изм. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010 г.

3. Национален надзор на етиологичната структура на инфекциите, бактериалната резистентност и антибиотичната консумация в България – BulSTAR:

НРЛ „КМАР” ръководи Националната система за надзор на етиологичната структура на инфекциите, бактериалната резистентност и антибиотичната консумация в България – BulSTAR (Bulgarian Surveillance Tracking of Antimicrobial Resistance) http://www.bam-bg.net

 • BulSTAR е система за постоянно и систематично събиране, анализ и интерпретиране на данни за етиологичната структура и бактериалната резистентност на клинично значими микроорганизми, изолирани в над 150 микробиологични лаборатории на територията на България.
 • BulSTAR цели да стимулира локалния мониторинг на лекарствената резистентност и антибиотичната употреба, с цел изработването на антибиотична стратегия и политика за лечение и профилактика в лечебните заведения.
 • BulSTAR се провежда от 1997 г. без прекъсване, с настоящото участието на над 160 микробиологични лаборатории (166 за 2013 година), представени от всички университетски болници, микробиологичните лаборатории при повечето многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, всички лаборатории към РЗИ, както и голям брой частни микробиологични лаборатории, с цялостно покритие на всички географски региони в страната.

4. Курсове за следдипломна квалификация:

Всяка година НРЛ „КМАР” провежда курс за следдипломна квалификация на лекари и биолози по клинична микробиология и антимикробна химиотерапия. Курсът цели запознаване със съвременните схеми и методи за клинико-микробиологична диагностика, както и дава насоки за стандартизирано подготвяне на антибиограмите и интерпретация на антибиотичната чувствителност на клинично значимите микроорганизми.

5. Специализирани научни проучвания

НРЛ „КМАР” провежда по поръчка специализирани научни проучвания за оценка на антимикробната активност на различни нови или ново-регистрирани антибиотични агенти, материали и дискове и т.н. Като сертифицирана по ISO 17025 референтна лаборатория НРЛ „КМАР” предлага сътрудничество по национални и международни проекти в областта на антибиотичната резистентност.

6. Микробиологично изследване с антибиограма:

Лабораторията е с утвърден авторитет, както сред микробиологичните лаборатории в страната, така и в международен аспект. Лабораторията предлага широк набор от микробиологични изследвания, които обхващат повечето клинично значими инфекции у човека. В лабораторията работят утвърдени специалисти в областта на инфекциозната патология. Разполага със съвременна диагностична апаратура за точна идентификация и антибиограма на изолираните причинители, в т. ч. бързи автоматизирани техники: VITEK “bioMerieux”, Micronaut “Merlin” и др. Лабораторията извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции от следните материали: Урина (Урокултура), Вагинален секрет, Цервикален секрет, Простатен секрет, Уретрален секрет, Гърлен секрет, Носен секрет, Храчка, Очен секрет, Ушен секрет, Ранев секрет и др. На изолираните патогенни микроорганизми се прави обстойно тестуване за антибиотична чувствителност (антибиограма), включително при необходимост и определяне на минимални потискащи концентрации. Всеки пациент може да получи професионална консултация относно лечението и прогнозата на заболяването си.

Сектор „Вътреболнични инфекции”

 • Участва в разработването и процеса на въвеждане на Медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ Разработва, предлага за утвърждаване от Министъра на здравеопазването и участва в изпълнението на Национална програма за профилактика и контрол на ВБИ и разпространението на антимикробна резистентност /АМР/.
 • Участва в оценка на годишната информация от епидемиологичния надзор на ВБИ на национално равнище и представянето на страната в Европейската мрежа за надзор на ВБИ.
 • Консултира и подпомага методично извършването на проучвания върху ВБИ на национално, регионално ниво и в отделни лечебни заведения.
 • Участва в координиране на микробиологичното потвърждаване чрез референтни методи на причинители на ВБИ с нарастващо епидемично значение, както и причинители на взривове.
 • Разработени и въведени са молекулярно-генетични методи за доказване и характеризиране на механизми на резистентност към антимикробни средства (ESBL, карбапенемази и др.)
 • В НРЛ-КМАР се извършват съвременни диагностични генетични тестове за идентификация на Clostridium difficile и определяне на токсини директно от клиничен материал (фецес) на амбулаторни и хоспитализирани пациенти. Прилагат се разновидности на PCR, протичащи в реално време (real time PCR), които се характеризират с висока чувствителност и специфичност.
 • В лабораторията се изолират и потвърждават C. difficile чрез фенотипни и генетични методи. Получените щамове, отличаващи се с висок епидемичен потенциал, могат да бъдат молекулярно типизирани чрез стандартно възприети европейски методи (PCR-риботипиране, мултилокусен анализ на вариабилен набор тандемно повторени последователности) за проучване на генетично родство и вътреболнични взривове.
 • Разработва стандартни протоколи за епидемиологично типизиране на индикаторни бактериални видове, посредством методите на молекулярната биология: ESBL- продуциращи представители на сем. Enterobacteriaceae, множествено резистентни Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, карбапенем-резистентни Enterobacteriaceae и др.
 • Съвместно с висшите медицински и немедицински училища прави предложения и оказва съдействие в различни обучителни програми, относно антибиотичната резистентност и контрола на ВБИ.
 • Участва в провеждането на различни обучителни курсове, както и по програмата за следдипломна квалификация на лекари, биолози, специалисти по здравни грижи и др., работещи в системата на МБАЛ, УМБАЛ, РЗИ и др.
Написана от

НРЛ по туберкулоза

Публикувана в Микробиология
Четвъртък, 15 Октомври 2015 00:00

Завеждащ НРЛ по туберкулоза: доц. д-р Елизабета Бачийска, дм

Адрес: 1233 гр. София

             Бул. „Ген. Столетов” № 44 А


E-mail: tb_nrl@abv.bg

Състав на НРЛ по туберкулоза:

                                               Станислава Йорданова, биолог- магистър, гл. асистент, дб

                                               Юлияна Атанасова, биолог- магистър

                                               Ана Байкова, биолог - магистър

                                               Габриела Василева, лабораторен работник

 TBC Staff

План на НРЛ по Туберкулоза за 2021 г.


 История на НРЛ по туберкулоза:

НРЛ по туберкулоза е нова лаборатория в структурата на НЦЗПБ. Открита е през 2005г. с цел разрешаване на най-наболелите проблеми на микробиологичната диагностика на туберкулозата в страната. Точността и надеждността на резултатите, издавани от НРЛ по туберкулоза са гарантирани, тъй като лабораторията е акредитирана по ISO 17 025 и сертифицирана от две международни организации: СЗО, СРЛ, Антверпен, Белгия и INSTAND e. V., Дюселдорф, Германия.

НРЛ по туберкулоза се ръководи от доц. д-р Елизабета Бачийска, дм.

Основни направления в дейността на лабораторията са:

Рутинна диагностика на туберкулозата чрез конвенционални и модерни молекулярни методи – от специфичната обработка на постъпилите клинични проби до изолиране на щам, видова идентификация и определяне на резистентността.

Потвърждаване на всички MDR/XDR туберкулозни щамове, изолирани в лабораторната мрежа в страната

Видова идентификация на нетуберкулозни микобактерийни щамове (NTM)

Референтната дейност, свързана с осъществяването на външен лабораторен контрол два пъти годишно на цялата лабораторна мрежа за микробиологична диагностика на туберкулозата в страната, в зависимост от обхвата на дейност, съгласно стандарта по микробиология гарантира точността и надеждността на резултатите

Научна дейност – участие в международни научни програми, конгреси, конференции, научни публикации

Учебна дейност – обучение на лабораторните специалисти, ангажирани пряко с микробиологичната диагностика на туберкулозата лекари, биолози и лаборанти, както и на специализанти и докторанти

Изследвания провеждани в НРЛ по туберкулоза:

Подходящи за изследване са клинични материали, представителни за локализацията на инфекцията и преценени от специалист: лекуващ лекар, фтизиатър, пулмолог, личен лекар и др.

За осигуряване на оптимална микробиологична диагноза на туберкулозата е задължително, клиничните проби от пациента, постъпващи в лабораторията да отговарят на определени изисквания:

1. Пробата да е поставена в стерилен контейнер за еднократна употреба

2. Пробата да е в достатъчно количество (3-5 мл)

3. Ако пробата е храчка – да се доставят три последователни дни, като поне една от пробите трябва да бъде т. нар. „първа сутрешна храчка” т.е. дадена от пациента сутрин след ставане и преди хранене

4. В случаите на изследване с диагностична цел пробите да бъдат взети преди началото на противотуберкулозното лечение

5. Вземането на специфичните материали да е осъществено от специалист напр. ликвор, синовиална, плеврална, перикардна течност, костен мозък и др.), като са спазени всички правила на асептиката

6. Пробата да бъде придружена от съпроводително писмо (бележка, фиш, направление), съдържащо изписаната ясно и четливо информация: лечебно заведение и лекар, изпращащ пробата; телефони за контакти с тях; трите имена на пациента; възраст; пол; дата на раждане; пълен адрес; телефон за контакти; диагноза; цел на изследването – за диагноза или проследяване; вида на изследването, което се иска; дата на вземане на материала и дата на изпращане в лабораторията.

7. Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат в лабораторията за изследване.

Основни изисквания при отделянето на храчка, предназначена за микробиологично изследване за туберкулоза:

1. Събира се първа сутрешна храчка преди закуска, след хигиена на устната кухина (след сваляне на протезите, ако има такива и след продължително изплакване на устата с топла вода).

2. Храчката се отделя след закашляне, като стремежът е тя да бъде от дълбочината на трахео-бронхиалното дърво

3. Пациентът допира отворения стерилен контейнер (с винтова капачка и широк отвор) до долната си устна и отхрачва внимателно в него, като внимава да не се разлива материал извън контейнера.

4. При индуцирана храчка, след инхалация с хипертоничен, солен разтвор в съпроводителното писмо, ясно и отчетливо да бъде отбелязано, че материалът е индуцирана храчка.

5. Храчката да бъде доставена в лабораторията по възможност след отделянето й. Ако това не може да бъде осъществено, допустимо е съхранение в хладилни условия от 4°C до 8 °C, но не повече от 48 часа.

6. Храчка за микробиологично изследване се изследва преди започване на противотуберкулозната терапия!

7. Слюнката не е подходяща за микробиологично изследване за туберкулоза и няма диагностична стойност при това заболяване! В микробиологичната лаборатория не се приемат неправилно взети, съхранени или транспортирани проби!

Видове материали за микробиологично изследване на туберкулозата: В зависимост от локализацията на туберкулозния процес и след преценката на лекар се изследват следните видове материали:

1. Материали от дихателната система: храчка; индуцирана храчка; бронхоалвеоларен лаваж, трахеален аспират, трансторакална аспирационна биопсия.

2. Материали от храносмилателната система: стомашни промивни води, фецес.

3. Материали от отделителната система: урина.

4. Материали от половата система: еякулат, менструална кръв, интраоперативни аспирати и тъканни проби.

5. Материали от кожа и меки тъкани: раневи секрети; тъканни частици от порезни рани и биопсия.

6. Материали от затворени кухини: плеврален пунктат, перикарден пунктат, ликвор, ставен пунктат, перитонеален пунктат, костен мозък.

7. Други материали: гной от студен абсцес, пунктат от лимфен възел, трупни материали

Видове микробиологични изследвания за туберкулоза, осъществявани в НРЛ по туберкулоза:

Всички микробиологични изследвания за туберкулоза са безплатни за пациента, след компетентната преценка на лекар-специалист за необходимостта от този вид изследвания.

1. Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии: изследват се всички видове клинични материали с изключение на урина и кръв.

2. Конвенционално културелно изследване за туберкулоза – на твърда хранителна среда: изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.

3. Културелно изследване за туберкулоза – на течна хранителна среда с автоматизирана система: изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.

4. Видова идентификация на микобактерии (клинично значими микобактерии), с молекулярен тест чрез амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява след изолиране на чиста бактериална култура.

5. Тест за лекарствена чувствителност към първи ред противотуберкулозни лекарства с автоматизирана система. Изследването се осъществява само след изолиран щам M. tuberculosis complex от клинична проба.

6. Тестове за определяне на лекарствена резистентност към първи и втори ред противотуберкулозни лекарства чрез молекулярен тест с амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява само от микроскопски положителна проба за киселинно устойчиви бактерии (КУБ) от дихателната система или от налична чиста култура M. tuberculosis complex

Публикации на Национална референтна лаборатория по туберкулоза

 1. А. Йонков, А. Лачева, А. Христова, А. Торосян, А. Петкова, Б. Маринов, Б. Шентов, Б. Върбанова, В. Исаев, В. Стоянова, Г. Хаджигеоргиев, Д. Вичева, Д. Михайлова, Д. Вучев, Д. Калайков, Д. Илучев, Е. Бачийска, Е. Илиева, Е. Маркова, И.Иванова, И. Гълъбов, И. Янков, И. Чакъров, И. Галева, И. Kостадинова, И. Коева, И. Генева, К. Костов, М. Мурджева, М. Цонзарова, М. Сасова, М. Бошева, О. Бойкинова, П. Переновска, П. Чакърова, С. Филчев, Т. Дерменджиев, С. Костянев, Т. Шмилев, Х. Мумджиев, Х. Михов, Ц. Люцканова, Ц. Цолов, Клинична пулмология в детска възраст, 2013, ISBN: 978-954-9666-60-1, 171-183.
 1. П. Минчев, П. Василева, Д. Костадинов, Б. Богов, А. Алексиев, З. Спасова, М. Цонзорова, К. Праматаров, Е. Бачийска, Св. Велизарова, Централна медицинска библиотека, МУ – София, 2013, Клинична туберкулоза, Съвременна микробиологична диагностика на туберкулозното заболяване”, ISBN: 978-954-9318-29-6, 87-99.
 2. В. Миланов, Д. Стефанова, М. Замфирова, Т. Върлева, Е. Бачийска, А. Колева, А. Янева, Aнализ на факторите, свързани с изхода от лечението на случаите с мултирезистентна туберкулоза в България за периода 2009-2011г., Торакална медицинa, ISSN 1313-9827, том VI, декември 2014, брой 4, стр. 8-22.
 3. S. Yordanova, E. Bachiyska, Y. Atanasova, Y. Todorova, A. Baikova, T. Kantardjiev, Multidrug resistant tuberculosis in Bulgaria-microbiological aspects, Probl. Inf. Parasit. Dis., ISSN 0204-9155, Vol 41, Num1/2013, 5- 8.
 4. Y. Atanasova, E. Bachiyska, S. Yordanova, Y. Todorova, A. Baykova, T. Kantardjiev, Rapidly growing mycobacteria in suspected for tuberculosis pacients in Bulgaria, Probl. Inf. Parasit. Dis., ISSN 0204-9155, Vol 4, Num 2/2014, 14-16.
 5. S. Yordanova, E. Bachiyska, Y. Atanasova, Y. Todorova, A. Baikova, S. Panaiotov, T. Kantardjiev, MDR-TB with additional fluoroquinolone resistance in Bulgaria, Probl. Inf. Paras. Dis., Vol 43, Num 2/2015, 8-11.
 6. Michel Kiréopori Gomgnimbou, Iván Hernández-Neuta, Stefan Panaiotov, Elizabeta Bachiyska, Juan Carlos Palomino, Anandi Martin, Patricia del Portillo, Guislaine Refregier and Christophe Sola Tuberculosis-Spoligo-Rifampin-Isoniazid Typing: an All-in-One Assay Technique for Surveillance and Control of Multidrug-Resistant Tuberculosis on Luminex Devices, J. Clin. Microbiol, 2013, ISSN: 0095-1137, vol. 51 no. 11, 3527-3534.
 7. A Sanchini, L Fiebig, F Drobniewski, W Haas, E Richter, V Katalinic-Jankovic, E Pimkina, G Skenders, D M Cirillo, V Mathys, E Bachiyska, D Pieridou-Bagatzouni, I Zemanová, T Kummik, M Marjamäki, S Rüsch-Gerdes, D Papaventsis, P Ioannidis, N Szabó D Zallocco, L Codecasa, E Mazzola, T Mannsåker, A Santos-Silva, M Žolnir-Dovč, S Samper, M Soledad-Jimenez, K Ängeby,Y Balabanova, Laboratory diagnosis of pediatric tuberculosis in the European Union/European Economic Area: analysis of routine laboratory data, 2007 to 2011, Eurosurveillance, 2014, ISSN: 1025-496X, Vol.19, Issue 11, 1-10.
 8. J L De Beer, C Ködmön, M J van der Werf, J van Ingen, D van Soolingen, I Zemanova, D Pieridou-Bagkatzouni, A Agejeva, P Ioannidis, T Herczeg, U R. Dahle, M Poľanová, E Bachiyska, U Bidovec-Stojkovic, T Brown,D M. Cirillo, M Fauville-Dufaux, M M. Fitzgibbon, R Groenheit, S Niemann, M Obrovac, E M. Rasmussen,S Samper, W Sougakoff, P Stakenas, Molecular surveillance of multi- and extensively drug-resistant tuberculosis transmission in the European union from 2003 to 2011, Eurosurveillance, 2014, ISSN: 1025-496X, Vol. 19, Issue 11, 1-9.
 9. Sarah Sengstake, Nino Bablishvili, Anja Schuitema, Nino Bzekalava, Edgar Abadia, Jessica de Beer, Nona Tadumadze, Maka Akhalaia, Kiki Tuin, Nestani Tukvadze, Rusudan Aspindzelashvili, Elizabeta Bachiyska, Stefan Panaiotov, Christophe Sola, Dick van Soolingen, Paul Klatser, Richard Anthony and Indra Bergval Title : Optimizing multiplex SNP-based data analysis for genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates, Optimizing multiplex SNP-based data analysis for genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates, BMC Genomics 2014, ISSN: 1471-2164, 15 (1):572.
 10. Stefan Panaiotov, Elizabeta Bachiyska, Stanislava Yordanova, Yuliana Atanasova, Nadia Brankova, Viktoria Levterova, Sarah Sengstake, Richard M. Anthony, Indra Bergval, Christophe Sola, and Todor Kantardjiev, Beijing Lineage of MDR Mycobacterium tuberculosis in Bulgaria, 2007–2011, Emerging Infectious Diseases, ISSN: 1080-6059, Vol. 20, No. 11, 1899-1901.
 11. Vladimir Milanov, Dennis Falzon, Mariya Zamfirova, Tonka Varleva, Elizabeta Bachiyska, Antoniya Koleva, Masoud Dara, Factors associated with treatment success and death in cases with multidrug-resistant tuberculosis in Bulgaria, 2009–2010, International Journal of Mycobacteriology, 2015, ISSN: 2212-5531, 4, 131 –137.

 

Написана от

НРЛ Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири

Публикувана в Микробиология
Сряда, 14 Октомври 2015 00:00

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КАБИНЕТ
ПО КЪРЛЕЖОВО ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ:

Във връзка с епидемичната обстановка работното време на кабинета е променено, както следва:

Понеделник - Петък:  9:00 ч. - 12:00 ч;

Събота - Неделя: почивни дни

Завеждащ лаборатория

гл. ас. Ива Трифонова, дм

Състав на лабораторията:

 • гл. ас. Теодора Гладнишка, дм, биолог
 • гл. ас. Елица Панайотова, дм
 • гл.ас. Евгения Тасева, дм
 • Владислава Иванова, биолог 
 • Емилия Иванова - химик
 • Мариела Захариева, лаб. работник
    Laymska staff3
 
Laimska staff Laymska staff2

Националната референтна лаборатория по Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири е създадена през 2007 г. чрез обединяване на НРЛ Лептоспири, борелии и листерии и лабораторията по “Арбовируси”. НРЛ по борелии, лептоспири и листерии е основана през 1953 г. и призната за референтна лаборатория по лептоспирози от 1960 г. От 1993 г. до днес лабораторията се ръководи от проф. д-р Ива Христова. Този период е свързан с провеждането на активни проучвания в областта на етиологията, епидемиологията и диагностиката на Лаймската болест и вирусните хеморагични трески.

Националната референтна лаборатория извършва рутинна и потвърдителна диагностика на предаваните с комари инфекции – денга, жълта треска, Чикунгуня и Зика вирусни инфекции (PCR и серология), на предаваните с кърлежи инфекции – Кримска-Конго хеморагична треска (PCR и серология), кърлежов енцефалит (PCR и серология) и Лаймска болест ((PCR и серология -рутинна диагностика с ELISA и потвърдителна с имуноблот), както и дигностика на хантавирусни инфекции (хеморагична треска с бъбречен синдром), лимфоцитарен хориоменингит, лептоспирози и листериоза.

Инструкция при ухапване от кърлеж

Ценоразпис

Защитени дисертации

 

ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ ЗА ИНДИКАЦИЯ

Материали за изследване в НЦЗПБ за ООИ се приемат, само ако са надлежно опаковани, съпроводени с необходимите документи, НАПИСАНО ЗА КАКВО ДА СЕ ИЗСЛЕДВА И КОЙ Е НАРЕДИЛ. Единствено тогава ръководството на НЦЗПБ разрешава приемането им и работата с тях.

Транспортирането се осъществява по начин осигуряващ пристигането на материала в добро състояние (липса на видими белези на изтичане на материал, смачкана или разкъсана опаковка). Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда. Тя се състои от нечупливи (пластмасови) първичен и вторичен контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали (памук, лигнин) и външна картонена опаковка, която задължително се обозначава със знак „Биологична опасност“ (за повече подробности вижте Инструкциите).


При изпращане на материал, съмнителен за биотероризъм, последният трябва да е проверен за  отсъствие на взривни, вредни химични и радиоактивни вещества.

 

План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири през 2020 година.

Написана от

НРЛ Особено опасни бактериални инфекции

Публикувана в Микробиология
Сряда, 14 Октомври 2015 00:00

Завеждащ лаборатория:

RNenova

Гл. асистент д-р Румяна Стайкова Ненова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: София 1233; бул. Ген. Столетов 44АТел.: 02/931 23 22(24) вътр. 236 Факс: 02/831 91 25


Състав на лабораторията:

LEG staff

Гл. асистент д-р Искра Ангелова Томова д.м - експерт Легионели и Легионерска болест
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гатанка Ризова, лаборант

Антоанета Радева, мед. лаборант

Емилия Панчева, лаб. работник


НРЛ ООБИ е единствената в страната гражданска лаборатория, извършваща високо специализирани, първични и референтни изследвания на материали съмнителни за биологично оръжие/тероризъм, както и за диагностика на антракс, чума, бруцелоза, холера и Легионерска болест. В лабораторията се изследват и води за наличие на легионелни бактерии.

НРЛ ООБИ разполага с експерти, специализирали в референтни центрове в Германия, Великобритания, Испания и Франция.

НРЛ по ООБИ е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2005.

OOI head  Aparat  OOI staff 

Съвременната материална база и квалифицираните кадри осигуряват високо качество на изследванията за атнракс, бруцелоза, туларемия, чума, сап, псевдосап, холера, биологично оръжие, легионели и Легионерска болест.онели. Лабораторията участва в международни проекти финансирани от Европейски структури, като: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) и др. НРЛ ООБИ провежда Национален лабораторен контрол на тема “Имунофлуоресцентна диагностика на зоонози” за лабораториите към РЗИ в страната, както и профилирани курсове по СДО за лекари и биолози.

curs OOBI

 

Специалистите от НРЛ по ООБИ оказват методична помощ при възникнали в страната диагностични проблеми, дешифриране и овладяване на епидемични ситуации, както и активно сътрудничестват с нозологично насочени международни мрежи за ранна идентификация и надзор на инфекциозни заболявания със значение за общественото здравеопазване.

Практически съвети във връзка с взрив от чума на о. Мадагаскар


Сектор "Микробиом"

spanaiotov

Зав. секция: Проф. Стефан Панайотов, дн

email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав:

Гл. ас. Владимир Толчков

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

План за дейността на Сектор "Микробиом" през 2020 г.


План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по “Особено опасни бактериални инфекции” през 2020 г.

 • Изследвания провеждани в лабораторията

  І. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХОЛЕРА

  • Първична и потвърдителна диагностика за холера – идентифициране и характеризиране на щамовете до вид, био- и серотип.
  • Контрол на външна среда за холерни и не-О1 вибриони
  • Диагностика на други видове в р. Vibrio и р. Aeromonas в клинични материали и околна среда.

  ІІ. ЗООНОЗИ

  ІІІ. ИНДИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ – антракс, туларемия, бруцелоза и др.

  ІV. ЛЕГИОНЕЛИ И ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ

  • Водни проби за наличие на легионели (ISO 11731:1998, ISO 11731-2:2004)
   • Пробите се вземат само от специално обучен за целта персонал.
   • Репрезентативността на пробите е отговорност на екипа, който извършва и участва в пробонабирането.
   • Изисква се предварително (най-малко два работни дни) уведомяване на лабораторията за планиране и подготовка на изследването.
   • Пробите се изпращат с попълнено “ИСКАНЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДНИ ПРОБИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЛЕГИОНЕЛНИ БАКТЕРИИ”.
  • Диагностика на Легионерска болест (материалите са подредени по тяхната пригодност):
   • 1. Урина – от 3 ден от началото на симптомите
   • 2. Материал от дихателна система
   • 2.1. Храчка – неиндуцирана!
   • 2.2. Трахеален аспират
   • 2.3. Бронхоалвеоларен лаваж – с дестилирана вода!
   • 2.4. Биопсия от бял дроб
   • 2.5. Плеврален пунктат
   • 3. Серумна проба – За да има сигурна диагностична стойност трябва да бъде двойна. Не се препоръчва изследване на единична серумна проба.
   • 4. Кръв за хемокултура – обикновено хемокултурата се позитивира в терминален стадий на заболяването.
   • 5. Аутопсионен материал – от патологично променени участъци в белия дроб, материал от плеврален излив. При фатален изход се изпращат и всички запазени материали, взети приживе от пациента, независимо от времето, което е изминало и условията на съхранение. Материалите за изследване се изпращат с попълнен “ДОКЛАД ЗА ВЕРОЯТЕН СЛУЧАЙ НА ЛЕГИОНЕЛОЗА И ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ”.
  • Идентификация или потвърждаване на съмнителни за Legionella sp. щамове
  • Епидемиологично типиране на L. pneumophila Sg1
  • Експертни консултации при:
   • Разшифроване източника на инфекция;
   • Мониторингово планиране в болници, хотели, офис сгради, заводи и други;
   • Оценка ефективността на дезинфекционни и други профилактични мероприятия.
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ELDSNet

 • Изпращане на материали за ООБИ

  ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ ЗА ИНДИКАЦИЯ

  Материали за изследване в НЦЗПБ за ООИ се приемат, само ако са надлежно опаковани, съпроводени с необходимите документи, НАПИСАНО ЗА КАКВО ДА СЕ ИЗСЛЕДВА И КОЙ Е НАРЕДИЛ. Единствено тогава ръководството на НЦЗПБ разрешава приемането им и работата с тях.

   

  Видове материали за холера

  От хора

  От болни

  • изпражнения –5-10мл
  • повърнати материи – 5-10 мл алкализирани с 10% NaHCO3

  За вибрионосителство

  • изпражнения - трикратно след очистително
  • жлъчка след преболедуване

  Материали от външна среда - вода, храни, смивове от повърхности (в 1% пептонна вода), почва, тиня, хидробионти, мухи.

  ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТРАКС, ТУЛАРЕМИЯ, БРУЦЕЛОЗА, ЧУМА, САП И ПСЕВДОСАП (МЕЛИОИДОЗА)

  От хора

  • Кръв за хемокултура – трикратно за 24 часа, по възможност в началото на температурния пристъп.
  • Кръв за серологично изследване – двойни серумни проби, взети в разстояние на 14-21 дни. Количество на серума – 0,5 до 1 мл
  • Други клинични материали
   • - пунктати от карбункули, л. възли, секрет от язви
   • - храчки, гърлен секрет
   • - урина
   • - ликвор, костен мозък
   • - от трупове – парченца от ч. дроб, слезка, увеличени л. възли, костен мозък

  Материали от външна среда

  СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ
  • Кръв за хемокултура – посява са до леглото на пациента и се транспортира като се избягва охлаждането (на 37°)
  • Кръвен серум – транспортира се охладен (2 – 4°) или замразен
  • Други материали - при доставка за изследване до 3 час се транспортират на стайна температура. При повече от 3 часа - на 2 – 4°.

  Транспортирането се осъществява по начин осигуряващ пристигането на материала в добро състояние (липса на видими белези на изтичане на материал, смачкана или разкъсана опаковка). Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда. Тя се състои от нечупливи, (пластмасови) първичен и вторичен контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали (памук, лигнин) и външна картонена опаковка, която задължително се обозначава със знак „Биологична опасност“ (за повече подробности виж Инструкциите).

  При изпращане на материал, съмнителен за биотероризъм, последният трябва да е проверен за  отсъствие на взривни, вредни химични и радиоактивни вещества.

  Съпроводителното писмо съдържа:

  • паспортни данни на пациента;
  • данни от клиничната картина;
  • епидемиологична информация;
  • проведено антибиотично лечение;
  • вид на материала (при материал от външна среда се описва произхода и мястото на вземане);
  • дата и час на вземане;
  • здравно заведение, изпращащо материала;
  • адрес и телефон за връзка (24/7);
  • четливо име и подпис на лекаря, назначил изследването;
  • име на лицата взели и доставили пробата в НРЛ ООБИ.

 • Цени на изследванията

 • История на лабораторията

  Основана е през 1958 г. като една от лабораториите към тогавашната Републиканска противоепидемична станция (РПС), по-късно Републиканска противоепидемична инспекция, на пряко подчинение на МЗ. През 1982 г. лабораторията преминава към микробиологичния отдел на НЦЗПБ. Дълги години ръководител на лабораторията е д-р Т. Динев, след това до 1994 г. проф. д-р Т. Кантарджиев дмн., а от 1995 г. до настоящия момент д-р Румяна Ненова.

  НРЛ ООБИ е единствената в страната гражданска лаборатория, осъществяваща потвърдителна диагностика и референтни изслеoвания на материали от хора и външна среда за холера и легионела, бруцелоза, антракс, чума, както и на материали, съмнителни за биологично оръжие. Качеството на изследванията се контролира в схемата „Диагностика на високо патогенни бактерии” от Робърт Кох Институт, Берлин. НРЛ ООБИ организира и провежда Национална лабораторна оценка на качеството на тема “Имунофлуоресцентна диагностика на зоонози” - предназначен за лабораториите към РЗИ (бивши РИОКОЗ) в страната.

  От 2002 г. България е приета в Европейската Работна Група по Легионелни Инфекции. През 2003 г. към НРЛ ООБИ е обособен сектор „Легионели и Легионерска болест”, който ежегодно се контролира от две европейски схеми за контрол на качеството на диагностика на Легионерската болест (ЛБ) и доказване на легионели във води към ECDC, Стокхолм.

  През 2003 г. лабораторията е основно ремонтирана и снабдена с модерно оборудване в съответствие с изискванията за работа с особено опасни бактериални инфекции в ниво 3 на биологична защита.

  Ежегодно се организират и провеждат курсове по СДО на лекари и биолози от страната.

  Лабораторията участва в международни проекти финансирани от Европейски структури като: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) и др.


 

Написана от

НРЛ Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия

Публикувана в Микробиология
Сряда, 14 Октомври 2015 00:00

зав. Гл. ас. д-р Антоанета Дечева, д.м.

тел. 02 9446 999 / 268 и 317
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията:

 • Гл. ас. Мария Радославова Павлова - биолог, доктор по микробиология
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  тел. за конт.: 02 9446 999 / 268

IMG 0884 2

 • Екатерина Александрова - биолог

IMG 0512

 • Лилия Тодорова, лабораторен работник

IMG 0890 1

 • Даниела Спасова, лабораторен работник
  Тел. за конт. лаб. работници: 02 9446 999/ 265

История на лабораторията
През 1950 г. в Националния център по заразни и паразитни болести е създадена лаборатория по шигели с ръководител д-р А. Трифонова, дмн. През 1961 г. е създадена лаборатория по ентеропатогенни и условно патогенни E. coli бактерии с ръководител д-р С. Атанасова, дмн и лаборатория по салмонелози и санитарна микробиология с ръководител д-р Р. Коен, дм. Благодарение на интензивната научноизследователска, внедрителска и преподавателска дейност на тези видни учени и техните последователи: д-р Братоева, дм; д-р Младенова и д-р Моллов, дм, са постигнати значителни резултати в национален мащаб, касаещи диагностиката, идентификацията и епидемиологичното маркиране на съответните микроорганизми. В лабораториите са доказани редки шигелни биохимични варианти, извършени са редица проучвания, касаещи серотипизирането на щамове от интестинални и екстраинтестинални коли инфекции, фаготипизирането на S. Enteritidis, биотипизирането на S. Isangi, производството на аглутиниращи серуми за актуални в световен аспект серотипове - E. coli O157: H7. Националната референтна лаборатория по Чревни инфекции е създадена през 1999 г. чрез обединяване на референтните лаборатории по шигели, ентеропатогенни E. coli и салмонелози. От 1999 г. и до сега завеждащ Националната референтна лаборатория по чревни инфекции е доц. д-р Петър Петров, дм. Основни направления в дейността на лабораторията са: потвърждаване на изолираните в страната щамове причинители на инфекции предавани по хранителен и воден път: Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile, определяне антибиотикотипа и проследяване механизмите на резистентност при тези бактериални причинители, разшифроване етиологията на хранително обусловени епидемични взривове, окончателна идентификация на проблемни изолати, както и епидемиологично маркиране на щамовете.
През 2019 г. лабораторията по чревни инфекции беше обединена с лабораторията по патогенни коки и дифтерия с ръководител д-р Антоанета Дечева.

Дейност на лабораторията
Националната референтна лаборатория по Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия е акредитирана от БСА по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 31.10.2009 г.

План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по “Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия” през 2020 г.

Основните дейности на лабораторията са:

 • Потвърждаване на щамове причинители на инфекции предавани по хранителен и воден път: Salmonella, Shigella, диарогенни E. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile изолирани от мрежата микробиологични лаборатории в страната;
 • Микробиологична идентификация на патогенни чревни бактерии от сем. Enterobacteriaceae;
 • Изпитване чувствителността към антибиотици и проследяване механизмите на резистентност при Salmonella, Shigella, диарогенни E. coli, Campylobacter и Clostridium difficile;
 • Типизиране щамове патогенни чревни бактерии с фено- и генотипни методи: серотипизиране, фаготипизиране, антибиотикотипизиране, пулсова гел – електрофореза с цел епидемиологично маркиране;
 • Определяне етиологичната структура на салмонелозите, шигелозите и Е. coli инфекциите при хората за страната;
 • Изследва клинични материали за доказване на Salmonella, Shigella, диарогенни E. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile при болни с диариен синдром;
 • Извършва профилактични изследвания за носителство на Salmonella, Shigella и диарогенни E. coli;
 • Извършва серологична диагностика на тифо-паратифните инфекции: реакция Видал и Vi- хемаглутинация;
 • Разшифрова етиологията на хранително обусловени епидемични взривове;
 • Потвърждаване на щамове стрептококи, ентерококи, стафилококи, менингококи и коринебактерии, изпратени от лабораториите в страната.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВКА И ТРАНСПОРТ НА КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И/ИЛИ КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ

СЕРОТИПОВЕ И ПАТОТИПОВЕ НА ДИАРОГЕННИ E. coli.

Участва в международна система за контрол на качеството:

 • По серологичната диагностика на тифо-паратифните заболявания и салмонелозите, провеждан от INSTAND, e.V. Düsseldorf, Germany;
 • По серотипизиране и определяне антибиотичната чувствителност на Salmonella (Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен Път – WHO Global Foodborne Infections Network - GFN), Campylobacter, Shigella и E. coli провеждан от Колабориращия Център на СЗО за Антимикробна Резистентност на Патогените причиняващи Хранителни инфекции, който е и Референтна лаборатория на Европейската общност по антимикробна резистентност (WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Community Reference Laboratory – Antimicrobial Resistance, CRL-AR, Copenhagen, Denmark);
 • По серотипизиране и определяне на вирулентни фактори на Шига токсин продуциращите E. coli, провеждан от Международния Escherichia и Klebsiella Център, СЗО (International Escherichia and Klebsiella Centre, WHO, Copenhagen, Denmark).

Сътрудничи със супранационални референтни лаборатории:

 • Колабориращ Център на СЗО за Антимикробна Резистентност на Патогените причиняващи Хранителни инфекции, който е и Референтна лаборатория на Европейската общност по антимикробна резистентност (WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Community Reference Laboratory – Antimicrobial Resistance, CRL-AR, Copenhagen, Denmark);
 • Международен Escherichia и Klebsiella Център, СЗО (International Escherichia and Klebsiella Centre, WHO, Copenhagen, Denmark);
 • Лаборатория по Гастроинтестинални и Неврологични бактериални инфекции (Laboratory of Gastrointestinal and Neurological Bacterial Infections), Висш Здравен Институт (Istituto Superiore di Sanita, Rome, Italy);
 • Европейска Референтна лаборатория по E. coli (Вероцитотоксигенни E. coli) (European Reference Laboratory of E. coli, Verocytotoxigenic E. coli), Висш Здравен Институт (Istituto Superiore di Sanita, Rome, Italy);
 • Референтна лаборатория по Clostridium difficile (Reference Laboratory for Clostridium difficile, Leiden, Netherlands).
 • Организира и провежда външен контрол на качеството на мрежата микробиологични лаборатории в страната по отношение диагностиката на Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile;

Участва в международни мрежи за надзор на заразните и паразитни болести:

 • Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен Път – WHO Global Foodborne Infections Network (GFN);
 • Европейска система за надзор (The European Surveillance System – TESSy) към Европейския Център за Контрол на Заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC);
 • Европейска мрежа по типизиране с пулсова гел електрофореза (Pulse-Net Europe);
 • Eвропейска мрежа за проучване на заболяванията свързани с Clostridium difficile (European Clostridium difficile-associated disease network).
 • Поддържа връзка и сътрудничи с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ, ДКЦ и частните микробиологични лаборатории, микробиологичните лабораториии на инфекциозните болници в страната, катедрите по Микробиология на Медицинските университети, София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора,Националната Референтна лаборатория Салмонели и салмонелози към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София;
 • Участва в национална мрежа за събиране на информация за епидемиологичен надзор във взаимодействие с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ и инфекциозните болници в страната;
 • Участва в изготвянето на нормативни материали: наредби, инструкции, методични указания, оперативни процедури;
 • Провежда методично ръководство на микробиологичните лаборатории от националната лабораторна мрежа по отношение диагностиката на Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile;
 • Провежда методично ръководство на микробиологичните лаборатории в страната по микробиологична диагностика на патогенни коки и дифтерия.
 • Провежда курсове за следдипломна квалификация за висши и полувисши медицински кадри: лекари, биолози, медицински лаборанти, работещи в системата на РЗИ, МБАЛ и др. Ежегодно се провеждат 5 тематични курса: “ Ентероколитен синдром ” (за лекари и биолози), “Съвременни методи в диагностиката на микроаерофилните бактерии от родове Campylobacter и Helicobacter“(за лекари и биолози) и “Новости в клиничната микробиологична диагностика ” (за медицински лаборанти); ); „Микробиологична диагностика на стрептокови инфекции и дифтерия”; „Микробиологична диагностика на стафилококови инфекции”.
 • Провежда индивидуално обучение на специализанти и подготовка на дипломанти и докторанти;
 • Участва в организацията и провеждането на ежегодните конгреси на Българската асоциация на микробиолозите(БАМ);
 • Редовно публикува резултатите от работата си в специализирани международни и български научни списания и докладва на национални и международни конгреси.

Публикации на Национална референтна лаборатория „Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия”

 1. Peterson, M.E.a, Li, Y.a, Bita, A.b, Moureau, A.c, Nair, H.a,d, Kyaw, M.H.e, Abad, R.f, Bailey, F.g, Garcia, I.F.h, Decheva, A.i, Krizova, P.j, Melillo, T.k, Skoczynska, A.l, Vladimirova, N.i Meningococcal serogroups and surveillance: A systematic review and survey. Journal of Global Health Open AccessVolume 9, Issue 1, 2019, Article number 010409 
 2. R. Bernardini, R. Aufieri , A. Detcheva, S. Recchia, R. Cicconi, M. Amicosante, C. Montesano, P. Rossi, H. K. Tchidjou, B. Petrunov, G. Orefici & M. Mattei. Neonatal protection and preterm birth reduction following maternal group B streptococcus vaccination in a mouse model. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2017
 3. Rosini, R.af, Campisi, E.a, De Chiara, M.a, Tettelin, H.b, Rinaudo, D.a, Toniolo, C.a, Metruccio, M.a, Guidotti, S.a, Skov Sørensen, U.B.c, Kilian, M.c, Ramirez, M.d, Janulczyk, R.a, Donati, C.e, Grandi, G.a, Margarit, I.a , Melin, P.f, Decheva, A.f, Petrunov, B.f, Kriz, P.f, Berner, R.f, Hufnagel, M.f, Kunze, M.f, Creti, R.f, Baldassarri, L.f, Berardi, A.f, Orefici, G.f, Granger, J.R.f, De La Rosa Fraile, M.f, Afshar, B.f, Efstratiou, A.f, Maione, D.f, Telford, J.L.f Genomic analysis reveals the molecular basis for capsule loss in the group B Streptococcus population. PLoS ONE May 2015; Vol 10, Issue 5, 6, Article number e0125985.
 4. Navarro-Torné A, Dias JG, Hruba F, Lopalco PL, Pastore-Celentano L, Gauci AJ; Invasive Pneumococcal Disease Study Group. Risk factors for death from invasive pneumococcal disease, Europe, 2010. Emerg Infect Dis. 2015 Mar;21(3):417-25. doi: 10.3201/eid2103.140634.
 5. Adoración Navarro Torné, Joana Gomes Dias , Chantal Quinten, Frantiska Hruba, Marta Cecilia Busana, Pier Luigi Lopalco , Andrew J Amato Gauci, Lucia Pastore-Celentano, the ECDC country experts for pneumococcal disease. European enhanced surveillance for invasive pneumococcal disease: from vision to reality. Emerging Infectious Diseases.
 6. M. Todorova-Christova , R. Vacheva, A. Decheva, A. Nikolov, B. Slancheva, D. Stoichkova, E. Christova, E. Shopova, S. Hitrova, A. Masseva, N. Yarakova, I. Kraleva, T.S. Takova, N. Dimitrova, A. Dobreva. A study on early-onset neonatal group B streptococcal infection, Bulgaria, 2007–2011. Infection néonatale à streptocoques du groupe B, expérience bulgare. Archives de Pédiatrie. September 2014; 21(9): 953–960. Neonatologie. DOI: 10.1016/j.arcped.2014.06.023.
 7. Christina von Hunolstein, Luisa Ralli, Antonella Pinto, Paul Stickings, Androulla Eustratiou, Ida Czumbel, EDSN EQA participants and Andrea Gaggioli. Relevance and criticality in an external quality assessment for the determination of diphtheria antitoxin. J Immunol & Clin Res. 2014; 2(2): 1022 (2014).
 8. Da Cunha V., Davies M., Douarre PE, Rosinski-Chupin I, Margarit I, Spinall S, Perkins T, Lechat P, Dmytruk N, Sauvage E, Ma L, Romi B, Tichit M, Lopez-Sanchez M-J, Descorps-Declere S, Souche E, Buchrieser C, Trieu-Cuot P, Moszer I, Clermont D, Maione D, Bouchier Ch, McMillan D, Parkhill J, Telford J, Dougan G, Walker M, DEVANI Consortium, Holden M, Poyart C and Glaser P. Streptococcus agalactiae clones infecting humans were selected and fixed threw the extensive use of tetracycline. Nature Communications. 2014; 5, article number 4544, doi: 10.1038/ncomms554.4
 9. D”Urzo N, Martinelli M, Pezzicoli A, De Cesare V, Pinto V, Margarit I, Telford JL, Maione D, Members of the DEVANI Study Group. Acidic pH strongly enhances in vitro biofilm formation by a subset of hypervirulent ST-17 Streptococcus galactiae strains. Appl Environ Microbiol. 2014; 80(7):2176-85. Doi: 10.1128/AEM.03627-13. Epub 2014 Jan 31.
 10. S. Hitrova-Nikolova, R. Rousseva, E. Shopova, B. Slancheva, D. Ivanova, K. Milenkova and A. Decheva. Clinical study on group B streptococcal (GBS) neonatal infection in Bulgaria 2009-2013. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014; 27(S1):176-177.
 11. Kaihu Yao, Knud Poulsen, Domenico Maione, C. Daniela Rinaudo, lucilla, Baldassarri, John L. Telford, Uffe B scov Sorensen, Members of the DEVANI study group and Mogens Kilian. Capsular gene typing of Streptococcus agalactiae compared to serotyping by latex agglutination. J Clin Microbiol. 2013; 51(2): 503-507. DOI 10.1128/JCM.02417-12
 12. Дечева А., В. Златков, Кр. Пандев, Д. Иванова, К. Калев, Р. Русева, С. Хитрова-николова, Р. Христов, Е. Шопова, К. Миленкова, Б. Петрунов. Клинико-микробиологично проучване на бременни жени и деца с неонатална инфекция, причинена от Streptococcus galactiae (стрептококи група В). Акушерство и Гинекология. 2013; 7:4-7
 13. А. Дечева. Стрептококи група В – причинители на неонатални инфекции при хората: епидемиология, патогенеза, клинични форми, лечение и профилактика. Акушерство и Гинекология. 2013; 3:55-60
 14. J. Rodriguez-Granger, J. C. Alvargonzalez, A. Berardi, R. Berner, M. Kunze, M. Hufnagel,P. Melin, A. Decheva, G. Orefici, C. Poyart, J. Telford, A. Efstratiou, M. Killian, P. Krizova, L. Baldassarri, B. Spellerberg, A. Puertas, M. Rosa-Fraile. Prevention of group B streptococcal neonatal disease revisited. The DEVANI European project. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Sep; 31(9):2097-104.
 15. Р. Вачева, М. Тодорова, А. Дечева, А. Николов, Б. Слънчева, Д. Стоичкова, Е. Христова, Е. Шопова, С. Хитрова, А. Мъсева, Н. Яръкова, И. Кралева, Ц. Такова, Н. Димитрова, А. Добрева. Проучване върху група B стрептококовата неонатална инфекция с ранно начало. Акушерство и Гинекология. 2012; 6:10-21
 16. Tanja Petkova, Svetlana Pachkova, Antoaneta Decheva, Dimitur Shalamanov. Beta hemolytic streptococci pharyngeal carriage in preschool children in Pleven (Bulgaria). Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2012; 26(2). Doi 10.5504/BBEQ.2011.0153.
 17. Imperi, Monica; Rinaudo, Daniela; Creti, Roberta; Pataracchia, Marco; Rosini, Roberto; Nuccitelli, Annalisa; Kriz, Paula; Kilian, Mogens; Hufnagel, Markus; Efstratiou, Androulla; La Rosa, Manuel; Melin, Pierrette; Detcheva, Antoaneta; Baldassarri, Lucilla; Maione, Domenico (2011) Pili genes pattern in Group B streptococci from newborn infections and pregnant women in Europe (DEVANI Project)
 18. Melin, Pierrette; Berner, Reinhard; Afshar, Baharak; Baldassarri, Lucilla; Detcheva, Antoaneta; La Rosa, Manuel; Kunze, Mirjam; Kriz, Paula; Efstratiou, Androulla; Hufnagel, Markus; Kilian, Mogens; Seidel, Laurence; Telford, John NEONATAL INVASIVE GROUP B STREPTOCOCCAL (GBS) INFECTIONS IN EUROPE
 19. K. S. Wagner, J. M. White, S. Neal, N. S. Crowcroft, N. Kuprevicˇiene, R. Paberza, I. Lucenko, U. Jo˜ks, E. Akbasё , H. Alexandrou-Athanassoulis, A. Detcheva, J. Vuopio, C. von Hunolstein, P. G. Murphy, N. Andrews, Members of the Diphtheria Surveillance Network (DIPNET)* and A. Efstratiou. Screening for Corynebacterium diphtheriae and Corynebacterium ulcerans in patients with upper respiratory tract infections 2007–2008: a multicentre European study. Clin Microbiol Infect. 2011; 17(4):519-25., 10.1111/j.1469-0691.2010.03269.x
 20. Afshar B, Broughton K, Creti R, Decheva A, Hufnagel M, Kriz P, Lambertsen L, Lovgren M, Melin P, Orefici G, Poyart C, Radtke A, Rodriguez-Granger J, Sørensen UB, Telford J, Valinsky L, Zachariadou L; Members of the DEVANI Study Group, Efstratiou A. International External Quality Assurance for Laboratory Diagnosis and Typing of Streptococcus agalactiae (group B streptococci). J. Clin. Microbiol. 2011; 49(4): 1475-82, doi: 10.1128/JCM.02365-10. Epub 2011 Feb 16.
 21. Р. Русева, А. Дечева, Ст. Хитрова, Е. Шопова, Б. Слънчева, А. Николов, А. Мъсева. За група В стрептококовите инфекции на деца родени в Университетска болница „Майчин дом” София, за периода 2008-2010 г. Акушерство и гинекология. 2011; 5:21-23
 22. Tanja PETKOVA, Svetlana PACHKOVA, Antoaneta DECHEVA, Kalin KANEV, Nikolay BOGDANOV, Ivan POPIVANOV. Epidemiological Typing of Streptococcus Pyogenes Strains Isolated from Patients with Acute Tonsillopharyngitis. Official Journal of the Balkan Military Medical Review. Volume 14, Number 3, 2011
 23. Paolo Di Giovine, Antonella Pinto, Rose-Marie O¨ lander, Dorothea Sesardic, Paul Stickings, Guy Berbers, Shona Neal, Androulla Efstratiou, Ruta Paberza, Snieguole Dauksiene, Marina Bujko, Antoaneta Detcheva, Unna Joks, Belkis Levent, and Christina von Hunolstein. External Quality Assessment for the Determination of Diphtheria Antitoxin in Human Serum. CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, 2010, p. 1282–1290 Vol. 17, No. 8 1556-6811/10/$12.00 doi:10.1128/CVI.00096-10
 24. Т. Петкова, С. Пачкова, А. Дечева и А. Велкова. Епидемиологично проучване на стрептококово заразоносителство в детски колективи. БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ, 4, 2010, № 3.
 25. Decheva A., Karjeva V, Beshkov D, Alexiev I, Savoia D, Bianco S. Molecular characteristics of erythromycin-resistant clinical isolates of streptococcus pyogenes. JIMAB 2006; 12(1):11-15
 26. Detcheva A., R. Facklam, B. Beall. 2002. Erythromycin-resistant group A streptococcal isolates recovered in Sofia, Bulgaria, from 1995 to 2001. J. Clin. Microbiol. 40, 10: 3831-4.
 27. Detcheva, A., D. Chankova. Antibiotic resistance of group A streptococci in Sofia, Bulgaria 1995 - 1998. Streptococci and Streptococcal Diseases. Entering the New Millenium. 2000. Securacopy, New Zealand, ed. Diana Martin, John Tagg, p. 289-291. (Proceedings of 14th Lancefield International Symposium on Streptococci and Streptococcal Diseases, Auckland 1999).
 28. Дечева А. Стрептококов токсичен шок. Някои аспекти на етиологията, патогенезата, клиничната картина и лечението. Инфектология. 1988; ХХХV(4): 3-6.
 29. Detcheva, A. Distribution of the serotypes of group A streptococci in Bulgaria from 1968 till 1996. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 418. Streptococci and the Host. 1997. Plenum Publishing Corporation, New York, ed. Thea Horaud, p. 227-228.
 30. Perico N., A. Detcheva, E.I. Khalil, G. Remuzzi. 1996. Cyclosporine induces glomerulosclerosis: three-dimensionsl definition of the lesions in a rat model of renal transplant. Kidney Int.; 49 (5): 1283-8.
 31. Павлова, М., Г. Асева, Т. Георгиева, П. Петров. Салмонелози в детската възраст. Medical Magazine, 2015, 14, 38-40.
 32. Карчева, М., А. Кънова, Б. Бонев, С. Михайлова, Г. Асева, П. Петров. Случай на гастроентерит, причинен от рядък за България серотип Salmonella Litchfield. Детски и инфекциозни болести, 2015, 7, 1, 14-17.
 33. Gossner CM, de Jong B, Hoebe CJ, Coulombier D, European Food and Waterborne Diseases Study Group. Event-based surveillance of food- and waterborne diseases in Europe: ‘urgent inquiries’ (outbreak alerts) during 2008 to 2013. Euro Surveill. 2015;20(25):pii=21166. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21166
 34. Asseva, G., P. Petrov, E. Bozova, S. Petkova, P. Padeshki, K. Ivanova, I. Ivanov, E. Dobreva, M. Pavlova, I. Tomova, T. Kantardjiev. Updates on molecular epidemiology of S. Typhi in Bulgaria with review of outbreak and sporadic cases, 2008-2014. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2015, 43(1), 8-12.
 35. Павлова, М., Е. Добрева, К. Иванова, Г. Асева, Ив.Н. Иванов, П. Петров, Т. Кантарджиев. Multiplex PCR метод за идентификация и диференциране на клинични изолати Campylobacter jejuni и C. coli. Наука и младост, МУ- Пловдив, 2015, 125- 129.
 36. Ivanov, I., S. Sabtcheva, E. Dobreva, B. Todorova, Tz. Velinov, V. Borissova, I. Petrova, K. Ivancheva, G. Asseva, P. Padeshki, P. Petrov, T. Kantardjiev. Prevalence of carbapenemase genes among 16S rRNA methyltransferase-producing Enterobacteriaceae isolated from cancer patients. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2014, 42(1), 10-13.
 37. Petrov, P., G. Asseva, K. Parmakova, T. Kantardjiev. Analysis of human salmonelloses in Bulgaria, 2007-2011. European Food Safety Authority, IEPReport January 2013 IN-236, p. 20.
 38. Vatcheva –Dobrevska, R.,E. Dobreva, I. Ivanov,K. Ivanova, M. Marina, P. Petrov, T. Kantardjiev. Molecular methods define epidemiology of Clostridium difficile in Bulgaria. APUA Newsletter,April 25, 2013, 31(1), p. 24.
 39. Dobreva, Е., Ivanov, I., Vatcheva-Dobrevska, R.,Ivanova, K., Asseva, G., Petrov, P., Kantardjiev, T. Advances in molecular surveillance of Clostridium difficile in Bulgaria. J. Med. Microbiol., 2013, 62, 1428-1434. doi:10.1099/jmm.0.058149-0
 40. Rosin P, Niskanen T, Palm D, Struelens M, Takkinen J, Shiga toxin-producing Escherichia coli Experts of the European Union Food- and Waterborne Diseases andZoonoses Network. Laboratory preparedness for detection and monitoring of Shiga toxin 2-producing Escherichia coli O104:H4 in Europe and response to the 2011outbreak. Euro Surveill. 2013;18(25):pii=20508. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20508
 41. Пармакова, К., П. Петров, Г. Асева, З. Младенова, Р. Харизанов. Чревни инфекции в детската възраст. Мединфо, 2013, 8, 50-54.
 42. Asseva, G., Petrov, P., Ivanova, K., Kantardjiev, T. Systemic and extraintestinal forms of human infection due to non-typhoid Salmonellae in Bulgaria, 2005-2010. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2012, 31 (11): 3217-3221. DOI 10.1007/s10096-012-1688-5
 43. Пармакова, К., Асева, Г., Иванова, К., Петров, П. Надзор на бактериалните чревни инфекции в България през 2007-2011 г. Мединфо, 2012, 11, 36-38.
 44. Dobreva Е., I. Ivanov, R.Vatcheva–Dobrevska, K. Ivanova, M. Marina, P. Petrov, T. Kantardjiev, Ed Kuijper. Toxin encoding genes characterization of Bulgarian Clostridium difficile clinical strains. Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 2012, 65 (10): 1365-1372.
 45. Asseva, G., Petrov, P., Ivanova, K., Ljubenova, S., Parmakova, K., Nikolova, M., Panova, B., Mateva, G., Kantardjiev, T. First isolation and microbiological characterization of rare and unique serotypes of Salmonella enterica in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2011, 39 (2): 10-11.
 46. Ivanova, K., P. Petrov, G. Asseva, E. Dobreva, I. Ivanov, R. Vatcheva-Dobrevska, M. Marina, T. Kantardjiev, D. Notermans, E. Kuijper. Prevalence of Clostridium difficile PCR ribotypes in Bulgaria, 2008-2010.Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 2011, 64, (7), 1051-1058.
 47. Асева, Г., Г. Матева, Р. Вълчева, К. Иванова, И. Александър, P. Petrov, Хр. Даскалов, Т. Кантарджиев. Проучване на антимикробната чувствителност при нетифни хуманни и ветеринарни изолати Salmonella. Юбилейна научна сесия „110 години НДНИВМИ”, 09. 11. 2011, София, Сборник доклади и постери, 2011, 127- 131.
 48. Иванова, К., Г. Асева, Г. Матева, Е. Добрева, В. Толчков, И. Иванов, P. Petrov, Т. Кантарджиев. Изолиране и характеризиране на щамове Clostridium difficile от фекални проби на хора и животни. Юбилейна научна сесия „110 години НДНИВМИ”, 09. 11. 2011, София, Сборник доклади и постери, 2011, 132- 135.
 49. Ivanova, K., P. Petrov, G. Asseva, E. Dobreva, I. Ivanov, R. Vatcheva-Dobrevska, M. Marina, V. Tolchkov, T. Kantardjiev, D.W. Notermans, E.J. Kuijper. First cases of severe hospital-acquired Clostridium difficile infections in Sofia, Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2010, 38 (1), 22-24.
 50. Dobreva, E., I. Ivanov, R. Vatcheva-Dobrevska, K. Ivanova, M. Marina,P. Petrov, T. Kantardjiev, Ed Kuijper. PCR ribotyping and PCR methods for detection of toxin coding genes in Clostridium difficile strains. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2010, 38 (2), 16-19.
 51. Ivanova, K., M. Marina, P. Petrov, T. Kantardjiev. Campylobacteriosis and other bacterial gastrointestinal diseases in Sofia, Bulgaria for the period 1987-2008. Euro Surveill. 2010;15(4):pii=19474. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19474
 52. Petrov, P., K. Parmakova, A. Siitonen, G. Asseva, T. Kauko, M. Kojouharova, T. Kantardjiev. Salmonellosis cases caused by a rare Salmonella enteritidis PT6C associated with travel to Bulgaria, June-July 2008. Euro Surveill. 2009;14(8):pii=19130. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19130
 53. Petrov, P., R. S. Hendriksen, T. Kantardjiev, G. Asseva, G. Sørensen, P. Fields, M. Mikoleit, J. Whichard, J. R. McQuiston, M. Torpdahl, F. M. Aarestrup, F. J. Angulo. Occurrence and Characterization of Salmonella enterica subspecies enterica serovar 9,12:l,v:- strains from Bulgaria, Denmark and the United States. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2009, 28 (5), 473-479.
 54. Tzvetkova-Georgieva, E., P. Petrov, K. Marinov, K. Ivanova, K. Katzarov. Acanthamoeba culbertsoni promotes growth and survival of Helicobacter pylori. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2008, 36 (1), 23-24.
 55. Petrov, P., T. Kantardjiev, E. Dobreva, G. Asseva.Detection of EAF plasmid in enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) isolates by PCR. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2008, 36 (1), 6-7.
 56. Kantardjiev, Т., P. Petrov, G. Asseva, N. Vlahova, I. Ivanov, M. Nikolova . A cluster of cases caused by CTX-M-3-producing Salmonella Brandenburg among children in Bulgaria. Infection, 2007, 35 (5), 390-392.
 57. Petrov, P., T. Kantardjiev. Burden of illness, salmonellosis. Proceedings of the National symposium “Problems of contemporary epidemiology”, December 2006, Sofia; 2007, 71-77. (In Bulgarian).
 58. Petrov, P., T. Kantardjiev, G. Asseva. Profile of newly emerging monophasic Salmonella enterica subsp. enterica serovar 9,12:l,v:- strains in Bulgaria causing enteric infections. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2007, 35 (1), 11-12.
 59. Orozova, P., P. Petrov, R. Nenova-Poliakova, I. Abrashev. Characterization of some virulence determinants of Aeromonas spp. isolated from meat, drinking water, and patients in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2007, 35 (1), 13-17.
 60. Petrov, P., G. Asseva.WHO Global Salmonella Surveillance. Infectology, 2007, XLIV, 1, 92-93. (In Bulgarian).
 61. Archambault, M., P. Petrov, R. Hendriksen, G. Asseva, A. Bangtrakulnonth, H. Hasman and F. Aarestrup. Molecular characterization and occurrence of extended-spectrum beta-lactamase resistance genes among Salmonella enterica serovar Corvallis from Thailand, Bulgaria and Denmark. Microb. Drug Res., 2006,12 (3), 192-198.
 62. Asseva, G., P. Petrov, I. Ivanov, T. Kantardjiev. Surveillance of human salmonellosis in Bulgaria, 1999-2004, trends, shifts and resistance to antimicrobial agents. Euro Surveill., 2006, 11 (4-6), 97-100.
 63. Petrov, P., G. Asseva, T. Kantardjiev, P. Padeshky, N. Vlahova, I. Ivanov, A. Ivanov, M. Nikolova. Occurrence of CTX-M-3 extended spectrum beta-lactamase produсing Salmonella Brandenburg in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis., 2006, 34 (2), 25-26.
 64. Asseva, G., P. Petrov, P. Padeshki, K. Ivancheva, I. Dancheva, B. Kairakova, T. Kantardjiev. ESBLs producers among the most common Salmonella serovars in Bulgaria. Infectology, 2005, XLIІ, 4, 13-17. (In Bulgarian).
Написана от

НРЛ Микози и СПИ

Публикувана в Микробиология
Сряда, 14 Октомври 2015 00:00

 

bc61c35998920c79a57e03ad91265e8b L

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Лаборатория 

Д-р Ива Огнянова Филипова

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел. 359/ 2 944 69 99 / вътр. 205, 318, 319 / 

Състав на лабораторията:

Bubeto 2

 • Д-р Любомира Ангелова Боянова
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Зоя Василева Иванова, магистър – биолог, микробиолог 
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Лиляна Петрова Лозанова, Ст. медицински лаборант
 • Любка Димитрова Ковачева, Акушерка
 • Добринка Маринова - мед. лаборант
 • Мария Борисова - лаб. работник

История на лабораторията

Основана е през 1988 г. от проф. Д-р Тодор Кантарджиев , от 1991 до 1993 г е обединена с лабораторията по ООИ на НЦЗПБ. Основна задача на лабораторията е организирането на междулабораторна мрежа от микробиологични лаборатории в страната по диагностиката на кожно-лигавични и системни микози с отношение към общественото здраве. Кожно-лигавичните микози са най–честите хронично протичащи инфекции сред населението, а системните микози са най-честите усложнения при пациенти с имунен дефицит, както и вътреболнични инфекции.

Лабораторията е определена за Национална Референтна Лаборатория по Микология през 2001 г. със заповед на МЗ, а от 2012 г. към дейността се добавя надзора и референтната диагностика на сексуално предаваните инфекции(СПИ) – сифилис, урогенитална хламидиоза, гонококови, микоплазмени и уреаплазмени инфекции.

От 2002 г. лабораторията участвува в международната система за контрол на качеството, и се сертифицира от INSTAND, Дюселдорф, Германия. От същата 2002 г. лабораторията провежда външен контрол на качеството за страната по лаборатрна диагностика на кожно-лигавични микози и инвазивни гъбични инфекции, а от 2013 и за серологична диагностика на сифилис. През 2002 г. лабораторията се акредитира по БДС/ISO 17 025, като Сектор Микология на ЛИК на НЦЗПБ, и е единствената медицинска лаборатория у нас с акредитация по БДС 17 025.

Изследвания провеждани в лабораторията

Дейност на лабораторията

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

План за дейността на лаборатория Микози и СПИ през 2020 г.

Написана от

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.