Новини и предстоящи събития

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗН И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ – КЛЮЧОВО ЗВЕНО ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ

Петък, 08 Март 2019 08:58
На 7.03.2019 г. в Софийския университет Кл. Охридски се състоя конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“, под патронажа на Министерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC. EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към…

Oткриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Понеделник, 18 Февруари 2019 15:44
Днес 18.02.2019 г. в НЦЗПБ се проведе откриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по Оперативна програма «Наука и образование за интелегентен растеж». Водеща организация в…

Покана за Пресконференция на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа

Вторник, 12 Февруари 2019 12:04
П О К А Н А за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с представители на българските медии на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала на НЦЗПБ, бул. Янко Сакъзов №26, гр. София във връзка със стартирането на Проект № BG05M2OP001-1.002-0001 за…

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР на краткосрочни консултанти

Понеделник, 11 Февруари 2019 12:26
Във връзка с изготвянето на техническа спецификация за изработване на инвестиционен проект и авторски надзор на предстоящи строително-монтажни работипо проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ОБЯВЯВА…

Обява за процедура по избор на екип

Четвъртък, 13 Декември 2018 12:00
НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ обявява процедура за избор на екип по проект BG05M2OP001-1.002

Среща на партньорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Петък, 05 Октомври 2018 12:27
На 4-ти октомври 2018г. Националният център по заразни и паразитни болести бе домакин на среща организирана между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на Министерство на образованието и науката и Ръководния орган на НЦЗПБ за…

Второ заседание на партньорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Сряда, 03 Октомври 2018 10:13
На 2 октомври 2018 г. в Националния център по заразни и паразитни болести се проведе второ заседание на партноьорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” финансиран от Министерство на образованието и науката…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Събота, 07 Януари 2017 14:03
Във връзка с разработване проект за ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ “Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020, Процедура BG05M2OP001-1.002„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, консорциум под…

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.