Микробиология

Микробиология

зав. отдел:
Професор Д-р Тодор Кaнтарджиев д.м.н. м.з.м. ,

Национален консултант по микробиология

тел.: 94 46 999/ 277

Професор д-р Тодор Веселов Кантарджиев дмн, мзм, завършва Медицинска Академия София през1981г, като лекар. От1981 до 1982 г работи в гр.Белово, от 1982г е научен сътрудник в Катедра военна епидемиология и хигиена на ВМА. От 1988г е в НЦЗПБ, последователно е ръководил лабораторен сектор, лаборатория, обединена лаборатория и от 1992 г. - Отдел микробиология. През 1986г придобива специалност Микробиология,през 2001г придобива специалност Клинична имунология и през 2004г. специалност Епидемиология на инфекциозните болести.Доктор по медицина е от 1991 с дисертация на тема”Имулнологични методи за диагностика на системната кандидоза”. Доктор на медицинските науки е от 2008г на тема” Проучвания върху етиологичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”. Доцент е от 1995г,а професор от 2009.В 2004г придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински университет София с дипломна работа “Мениджмънт на клинична микробиологична лаборатория”.Специализации в чужбина: 1989 – Европейската Федерация на Микробиолозите – Берлин,Институт Роберт Кох, Германия,1990 – Асоциация на Германските Миколози. – Фрайбург, Германия,1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен Обмен – Мюнстер, Германия,1999 – Кралското общество – Абърдийн, Великобритания, 2001 - Кралското общество – Абърдийн, Великобританиял Членство в професионални организации Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите (www.bam-bg.net) , Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология, Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология, Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология,Член на Микологичните Дружества на Франция,Германия,Швейцария и Люксембург ,Член на Американското Дружество по Микробиология, Член на Европейското Дружество по Клинична микробиология и Заразни болести

През 1921 – 1925 г. Бактериологичният отдел е обособен като самостоятелна структурна единица в състава на основания през 1897 г. Бактериологичен институт. В последствие, през годините микробиологичното звено претърпява развитие и се утвърждава като основен диагностичен център в страната. Понастоящем отдел “Микробиология” към НЦЗПБ се ръководи от Професор Д-р Тодор Кантарджиев, д.м., който е и Национален консултант по микробиология на МЗ. Отделът е изграден от 10 лаборатории, които от 2001 г. са със статут на Национални референтни лаборатории. Те са пряко ангажирани в референтно – диагностичната дейност на центъра, а така също участвуват активно в разработването на научни теми с практическа значимост. Отделът по микробиология разполага с висококвалифицирани и отлично подготвени преподаватели по проблемите на бактериалните инфекции и тяхната лабораторна диагностика, както и с добра материална база – учебна зала и оборудвани със съвременна апаратура лаборатории. Учебно-преподавателската дейност е насочена към следдипломно обучение на специалисти от здравната мрежа и студентско обучение. Към отдела функционират следните лаборатории: НРЛ по микология, НРЛ по стрептококи и дифтерия, НРЛ по стафилококи и найсерии, НРЛ по туберкулоза, НРЛ по кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири, НРЛ по контрол и мониториране на антибиотичната резистентност, НРЛ по чревни инфекции, НРЛ по молекулярна биология, НРЛ по особено опасни бактериални инфекции и НРЛ по анаероби.

План за работата на колегиума на отдел "Микробиология" на НЦЗПБ през 2019 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.