Имунология

Имунология

Завеждащ отдел:
проф. д-р Мария Николова, дмн

 

Отделът по имунология осъществява разнообразна диагностична, референтна и научно-изследователска дейност, свързана с оценката на хуморалния и клетъчен имунен отговор в норма и патология и възможностите за неговата модулация. Отделът е отлична база за обучение на дипломанти и специализанти и за разработване на докторантури по докторски програми “Имунология” и “Имунопатология и алергология”. От създаването му до днес тук са защитени успешно 45 дисертации за образователната и научна степен “доктор”. По програмата за следдипломно обучение се предлага богат набор от специализирани теоретични, практически и индивидуални курсове, предназначени за лекари, биолози и други специалисти от и извън системата на МЗ.

Отделът включва Национална референтна лаборатория по имунология (НРЛИ) и кабинет по Алергия. Отличната методологична и техническа обезпеченост на лабораторията гарантира изключително високо ниво на извършваните изследвания. Всички рутинно използвани методи са акредитирани от БСА в съответствие с изискванията на ISO/IEC 17025:2001. НРЛИ участва в провеждането на външен лабораторен контрол за качеството на флоуцитометричните изследвания в лабораториите от здравната мрежа в страната. От 2009 г. към отдела функционира Център за аналитична цитометрия като отворена структура, предлагаща извършването на широк набор от съвременни методи за клетъчен анализ за целите на фундаментални и приложни научни изследвания и клинични проучвания, както и експертни консултации, групово и индивидуално обучение по различни аспекти на аналитичната цитометрия за начинаещи и напреднали.

 

План за работа на отдел "Имунология" на НЦЗПБ за 2019 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.