Вирусология

ОТДЕЛ “ВИРУСОЛОГИЯ”
Бул. “Ген. Николай Столетов” 44А, София 1233

Отдел “Вирусология” е основан през 1958 г на базата на първото вирусологично звено по вариола и бяс в България, създадено още през 1881 г. От 2016 г. Отдел “Вирусология” се ръководи от доц. Любомира Николаева-Гломб, дм.

doc dr L Glomb

Завеждащ отдел: доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, д.м.

 

Понастоящем в Отдела функционират следните национални референтни вирусологични лаборатории:


•    Национална референтна лаборатория “Грип и ОРЗ”
•    Национална референтна лаборатория “Хепатитни вируси”
•    Национална референтна лаборатория “Ентеровируси”
•    Национална референтна потвърдителна лаборатория по HIV
•    Национална референтна лаборатория“Морбили, паротит и рубеола”
•    Национална референтна лаборатория „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“


Отделът е акредитиран по станадарт БДС ENISO/IEC 17025 във връзка с диагностиката на вирусните инфекции по определени методи.


Хабилитираните служители и останалите специалисти в Отдела имат поливалентни функции, като освен основната диагностична дейност разработват актуални научни проблеми, участват в учебно-преподавателската, организационно-методичната и противоепидемичната дейност на НЦЗПБ. Отделът разполага с висококвалифицирани и подготвени преподаватели по проблемите на вирусните инфекции и тяхната лабораторна диагностика. Учебно-преподавателската дейност е насочена в две основни направления – следдипломно обучение на специалисти – медици и биолози за придобиване на клинична специалност Вирусология, и обучение на докторанти, магистри и бакалаври по вирусология.

Годишен план за дейността на отдел "Вирусология" на НЦЗПБ през 2020 година

Годишен план за работата на колегиума на отдел "Вирусология" на НЦЗПБ през 2020 година


Външна оценка на качеството на вирусологичните лаборатории:
Лаборатория Вирусология и отделните сектори към нея в НЦЗПБ, извършва външна оценка на качеството на работата във вирусологичните лаборатории на територията на Република България. Външната оценка се провежда два пъти годишно в изпълнение на заповед на Министъра на Здравеопазването № РД 09-415/04.06.2001 г. и в съответствие с Медицински стандарт “Вирусология”-Наредба № 5/10.12.2013 г.

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.