Административно - стопански и финансов

Елена Борисова Делчева - Гл. счетоводител

Таня Гюрова - юрисконсулт

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПРАВИЛНИК за ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД на НЦЗПБ

pdf Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за поемане на задължение (225 KB)

pdf Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за извършване на разход (180 KB)

pdf ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА (311 KB)

pdf ПРАВИЛНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА .МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НЦЗПБ (114 KB)

pdf ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПОРЪЧКИ В НЦЗПБ (114 KB)

Система за финансово управление и контрол в Националния център пo заразни и паразитни болести

pdf Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Национален център по заразни и паразитни болести (175 KB)

pdf Процедура за деловодната дейност и документооборота (2.26 MB)

Вътрешни правила за назначаване на нови служители

pdf Политика за ЗБУТ (1.09 MB)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ /НЦЗПБ/ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.