Лаборатория “Медицинска арахноентомология и зоология с дезинсекция и дератизация”

20171212 100857

Завеждащ лаборатория:

Надя Миткова

Служители:
София Бонева, биолог
Тамара Лазарова, биолог
Eмилия Вешева, лабораторен работник

Лабораторията е основана през 1963 г. Основните й дейности са свързани с:

  • Проучвания върху епидемиологичното значение на гризачи и членестоноги като резервоари и преносители на инфекциозни заболявания.
  • Проучване на видовия състав, разпространението, сезонната активност, биологията и екологията на членестоноги и гризачи - преносители и резервоари на заболявания.
  • Проучване на биологична ефективност на биоциди.
  • Проучване на чувствителността на членестоноги към прилаганите в практиката биоциди.
  • Публикуване на резултатите от научните разработки в специализирани издания посветени на дезинсекционната и дератизационната дейност.
  • Участие в разработването на инструктивни материали и наредби на Министерството на здравеопазването.
  • Участие в експертни съвети и комисии на Министерството на здравеопазването.
  • Обучение на специалисти за нуждите на ДДД практиката.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.