Външна оценка на качеството

Външна оценка на качеството

От 01.09.2018 г. външна оценка на качеството към НЦЗПБ ще се провежда съгласно описаните графици.

Информация за работа с платформата за Е-услуги на НЦЗПБ в частта й за външна оценка на качеството можете да намерите в инструкциите за работа.


График за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Микробиология

 Направление

Срокове за подаване

на заявки за изследване

Срокове за изпращане

на заявените проби

Срокове за попълване

на резултати

ЦИКЪЛ 1

Микробиология

по кодове:

221, 222, 223, 225, 226,

227, 238, 242

от 23 Март

до 25 Април

Сряда

от третата седмица на месец Май

17 - 23 Май

по код 221:

12 дни след изпращане на пробите

по кодове 239, 225, 226:

9 дни след изпращане на пробите

по кодове 222, 227, 238 и 242:

14 дни след изпращане на пробите

по код 223:

16 дни след изпращане на пробите

Микобактериология

по кодове:

224, 240, 241

от 1 Март

до 31 Март

от 10 Април

до 15 Април

по код 224: 18 - 23 Април

по кодове 240 и 241: 05 - 10 Юни

Допълнителна информация за участие - Микобактериология:

Съгласно „Методическо указание за микробиологична диагностика на туберкулозата”, утвърдено със заповед № РД-01-72/10.03.2016г. на министъра на МЗ следва да попълните приложената Декларация за безопасни условия на труд, която да изпратите не по-късно от  31 Март  до:

Национален център по заразни и паразитни болести
Бул. „Янко Сакъзов“ № 26,
1504 София
до Деловодство

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЦИКЪЛ 2

Микробиология

по кодове:

221, 222, 223, 225, 226,

227, 238, 242

от 15 Септември

до 15 Октомври

Сряда

от първата седмица на месец ноември

03 - 09 Ноември

по код 221:

12 дни след изпращане на пробите

по кодове 239, 225, 226:

9 дни след изпращане на пробите

по кодове 222, 227, 238 и 242:

14 дни след изпращане на пробите

по код 223:

16 дни след изпращане на пробите

Микобактериология

по кодове:

224, 240, 241

от 1 Септември

до 30 Септември

от 10 Октомври

до 15 Октомври

по код 224: 18 - 23 Октомври

по кодове 240 и 241: 05 - 10 Декември

Допълнителна информация за участие - Микобактериология:

Съгласно „Методическо указание за микробиологична диагностика на туберкулозата”, утвърдено със заповед № РД-01-72/10.03.2016г. на министъра на МЗ следва да попълните приложената Декларация за безопасни условия на труд, която да изпратите не по-късно от  30 Септември  до:

Национален център по заразни и паразитни болести
Бул. „Янко Сакъзов“ № 26,
1504 София
до Деловодство

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

iCal файлове за интеграция на известяване в КАЛЕНДАР (Microsoft Outlook, Mozila Thunderbird, Android, Google calendar и всички други съвместими с .ics файлов формат продукти):

Регистрация за участие - Микробиология

Микробиология - код 221*

Микробиология - код 223*

Микробиология - кодове 222, 227, 238, 242*

Микробиология - кодове 239, 225, 226*

* Датите за начало на въвеждане на резултати са измерени от края на периода за изпращане на пробите и реално могат да се различават през различните години.


Регистрация за участие - Микобактериология

Микобактериология - код 224

Микобактериология - кодове 240 и 241

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО КОДОВЕ

221  Оценка на качеството на микробиологичната диагностика (първо, второ или трето ниво)
222 Кожни лигавични микози 
223 Системни микози
225 Лаймска борелиоза
226 Оценка на имунофлуоресцентната диагностика
227 Chlamydia trachomatis
238 Идентификация и серотопиране на бактериални чревни патогени (второ или трето ниво)
239 Серологична диагностика на сифилис
242 Идентификация на бактериални чревни патогени (първо ниво)
МИКОБАКТЕРИОЛОГИЯ
224 Оценка на микроскопското изследване на киселинно устойчиви бактерии
240 Оценка на културелно изследване за туберкулоза
241 Оценка на тест за лекарствена чувствителност на туберкулозни щамове

 

 

График за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Вирусология

Направление 

Срокове за подаване

на заявки за изследване

 

Срокове за изпращане

на заявените проби

 

Срокове за попълване

на резултати

ЦИКЪЛ 1

Вирусология

от 10 Февруари

до 15 Март

от 11 Април

до 15 Април

от 15 Април

до 30 Април

ЦИКЪЛ 2

Вирусология

от 15 Август

до 20 Септември

от 11 Октомври

до 15 Октомври

от 15 Октомври

до 30 Октомври

iCal файлове за интеграция на известяване в КАЛЕНДАР (Mozila Thunderbird, Android, Google calendar, Microsoft Outlook и всички други съвместими с .ics файлов формат продукти):

Цикъл - Вирусология

График за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Паразитология

Направление 

Срокове за подаване

на заявки за изследване

 

Срокове за изпращане

на заявените проби

 

Срокове за попълване

на резултати

ЦИКЪЛ 1

Паразитология

от 1 Март

до 18 Март

от 26 Март

до 08 Април

от 10 Април

до 23 Април

ЦИКЪЛ 2

Паразитология

от 17 Септември

до 30 Септември

от 10 Октомври

до 23 Октомври

от 29 Октомври

до 11 Ноември

iCal файлове за интеграция на известяване в КАЛЕНДАР (Mozila Thunderbird, Android, Google calendar, Microsoft Outlook и всички други съвместими с .ics файлов формат продукти):

Цикъл - Паразитология

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.