Информационен журнал

"Информационен журнал" е служебен бюлетин на НЦЗПБ. В тематиката на изданието се отделя сериозно внимание на лечебната и профилактична дейност в НЦЗПБ, поместват се материали, отразяващи българския и чуждестранния опит в това направление. Тук се публикуват плановете за научно-внедрителската дейност и се прави годишен отчет.

Информационен журнал - 2019

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2018г. - pdf
              Презентация - pdf

Информационен журнал - 2018

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2017г. - pdf

Информационен журнал - 2017

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2016г. - pdf

Информационен журнал - 2016

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2015г. - pdf

Информационен журнал - 2015

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2014г. - pdf
              Презентация - pdf

Информационен журнал - 2014

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2013г. - pdf

Информационен журнал - 2013

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2012г. - pdf

Информационен журнал - 2012

брой 1 - Годишен доклад за дейността на НЦЗПБ през 2011г. - pdf
брой 2 - Паразитни болести в България през 2011г. Разпространение и анализ - pdf

The site of National Centre of Infectious and Parazitic Diseases uses cookies to interact with its users.