Финансова и административно-стопанска дейност

Дейност на СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА и анализ на временната нетрудоспособност

Ново направление в ЦЛИ, целящо дефинирането на параметри за характеризиране на клетъчните ефекторни механизми на естествения имунитет, както и възможностите за тяхната модулация; за пръв път ще бъдат изследвани малки регулаторни левкоцитни субпопулации, които имат отношение към активирането на естествения клетъчен имунитет и насочването на адаптивния отговор.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.