Експертизна дейност

В секция ДДД се извършва експертно микробиологично, биологично и химично окачествяване на ДДД-препарати, оценка ефективността на режима на нови дезинфекционни и стерилизационни апарати и мониторинг на санитарно-хигиенните дейности на различни производства.

В лаборатория Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори се извършва микробиологична експертиза на препарати за дезинфекция на ръце, инструментариум и повърхности. Лаборатория "Химия на ДДД" извършва химичен анализ на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.