Отдел Вирусология

Основните научни направления в отдела по вирусология са следните:

По проблема грип основното научно-приложно направление е приложението на съвременни методи за разшифроване етиологията на грипните епидемии у нас. В последните години в лабораторията по "Грип и ОРЗ" наред с класическите методи на диагностика е внедрен и молекулярно-биологичният метод RT-PCR за типова характеристика на генома на грипните вируси, както и за субтипиране на хемаглутинина и невраминидазата на грипните вируси от тип А.

Ефективно се използват съвременни модификации на бързите имуноензимни и имунофлуоресцентния методи. Прилагат се някои методи за генетичен анализ на грипните вируси. Изработена е ефективна схема за изследванията на грипа, включваща комплекс от класически и съвременни методи и приложима както по време на сезонните грипни епидемии, така и при евентуална поява на нов пандемичен грипен вирус. През 2006 г. е защитена докторска дисертация по проблемДруго научно направление в лабораторията е определяне ролята на инфекция, причинена от респираторно-синцитиалния вирус при деца. Във връзка с това се провеждат диагностични проучвания при деца до 2 годишна възраст с тежка респираторна симптоматика.

Колективът на лабораторията от години извършва и научни проучвания, свързани с имунизационната практика на грипа у нас. Установяването на по-висока имуногенност на грипните ваксини в комбинация с имуностимулиращи препарати има значение за профилактичната практика при грипа.

Основните насоки в дейността на лаборатория "Хепатитни вируси" са проучвания свързани с етиологията, разпространението и профилактиката на хепатотропните вируси HAV,HBV,HDV,HCV,HEV в страната. Като продължение и развитие на направлението, разгърнато от създаване на лабораторията, свързано с проучването на новооткритите хепатотропни вируси, бяха получени първите данни за страната относно наличието на хепатит Е вирусна инфекция, която се представя в единични клинично проявени случаи и подобно на данни от други европейски страни, не представлява сериозна заплаха за страната.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.