НРЛ Контрол и монитиране на антибиотичната резистентност

Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” (НРЛ “КМАР”)

Контакти

 
Завеждащ лаборатория НРЛ-КMАР:

Доц. д-р Иван Иванов, дм - специалист по Микробиология

тел.  02/ 944 69 99, вътр. 312 
  02/ 944 69 99, вътр. 208
   
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Състав и сътрудници на лабораторията:

гл.ас. Елина Добрева, дм - специалист по Микробиология

гл.ас. Румяна Христова, дх

гл.ас. д-р Мартин Недялков, дм - специализант Микробиология

гл.ас. Красимира Иванова, дм - специализант Микробиология

Веселин Добринов - биолог

Радка Крумова - старши лаборант

Рени Симеонова - лабораторен работник

 

НРЛ КМАР

План за научната дейност на Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” (НРЛ “КМАР”) за 2020 г.


 Проект на „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ И НАДЗОР НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ”

Като компетентен орган на ECDC и референтно звено по контрола на инфекциите за България, НЦЗПБ изготви проект на „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ И НАДЗОР НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ ”, който с подкрепата на СЗО бе представен и дискутиран през 2016г. на специално организираната кръгла маса с участието на Зам. министър д-р Адам Пресенски, представители на СЗО, БАБХ, медицински университети, пациентски организации и др.. Взето бе решение за необходимостта от оптимизиране и финализиране на текста на програмата, с цел да синхронизиране с европейските и глобални планове и стратегии.

1. Писмо до МЗ за създаване на работна група за финализиране на програмата.

2. ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ И НАДЗОР НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ (2017 – 2021)


НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

1. H23/24 „Проучване върху геномните характеристики, обуславящи лекарствената резистентност (резистом) и вирулентността (вирулом) при екстензивно и пан-резистентни Pseudomonas spp.” – ръководител Доц. Иван Иванов, дм

2. М23/7 „Изясняване на механизмите на резистентност към колистин и полимиксини при екстензивно резистентни Enterobacteriaceaе” – ръководител гл. ас Красимира Иванова, дм

3. М23/6 Ин витро проучване на синергизма или антагонизма на нови антибиотични комбинации при мулти- , екстензивно- и пан-резистентни Грам отрицателни бактерии – ръководител гл. ас д-р Мартин Недялков, дм


Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” е сертифицирана за ISO 17025 и притежава сертификати от редовното си участие в интернационални междулабораторни сравнителни проучвания.

Основен приоритет за лабораторията е качеството на медицинските услуги, които предлага.

1. Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Rезистентност” (НРЛ “КМАР”)

приема полирезистентни щамове от сем. Enterobacteriaceae, Грам-отрицателни неферментиращи глюкозата бактерии, както и различни инвазивни изолати, изолирани в чиста култура и идентифицирани до вид от микробиологичните лаборатории на страната с цел потвърдителна диагностика и извършване на допълнителни тестове, уточняващи механизмите на резистентност към антимикробни средства.

Лабораторията извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции. На изолираните патогенни микроорганизми се прави обстойно тестуване за антибиотична чувствителност, включително при необходимост и определяне на минимални потискащи концентрации.

2. Външна оценка на качеството на микробиологичните лаборатории:

НРЛ „КМАР” към НЦЗПБ, съвместно с Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ) извършва Външна оценка на качеството на работа в микробиологичните лаборатории на територията на Република България. Външната оценка се провежда два пъти годишно в изпълнение на заповед на г-н Министъра на Здравеопазването № РД 09-415/04.06.2001 г. и в съответствие със стандарт Микробиология - Наредба №4/25.01.2010 на МЗ и изм. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010 г.

3. Национален надзор на етиологичната структура на инфекциите, бактериалната резистентност и антибиотичната консумация в България – BulSTAR:

НРЛ „КМАР” ръководи Националната система за надзор на етиологичната структура на инфекциите, бактериалната резистентност и антибиотичната консумация в България – BulSTAR (Bulgarian Surveillance Tracking of Antimicrobial Resistance) http://www.bam-bg.net

 • BulSTAR е система за постоянно и систематично събиране, анализ и интерпретиране на данни за етиологичната структура и бактериалната резистентност на клинично значими микроорганизми, изолирани в над 150 микробиологични лаборатории на територията на България.
 • BulSTAR цели да стимулира локалния мониторинг на лекарствената резистентност и антибиотичната употреба, с цел изработването на антибиотична стратегия и политика за лечение и профилактика в лечебните заведения.
 • BulSTAR се провежда от 1997 г. без прекъсване, с настоящото участието на над 160 микробиологични лаборатории (166 за 2013 година), представени от всички университетски болници, микробиологичните лаборатории при повечето многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, всички лаборатории към РЗИ, както и голям брой частни микробиологични лаборатории, с цялостно покритие на всички географски региони в страната.

4. Курсове за следдипломна квалификация:

Всяка година НРЛ „КМАР” провежда курс за следдипломна квалификация на лекари и биолози по клинична микробиология и антимикробна химиотерапия. Курсът цели запознаване със съвременните схеми и методи за клинико-микробиологична диагностика, както и дава насоки за стандартизирано подготвяне на антибиограмите и интерпретация на антибиотичната чувствителност на клинично значимите микроорганизми.

5. Специализирани научни проучвания

НРЛ „КМАР” провежда по поръчка специализирани научни проучвания за оценка на антимикробната активност на различни нови или ново-регистрирани антибиотични агенти, материали и дискове и т.н. Като сертифицирана по ISO 17025 референтна лаборатория НРЛ „КМАР” предлага сътрудничество по национални и международни проекти в областта на антибиотичната резистентност.

6. Микробиологично изследване с антибиограма:

Лабораторията е с утвърден авторитет, както сред микробиологичните лаборатории в страната, така и в международен аспект. Лабораторията предлага широк набор от микробиологични изследвания, които обхващат повечето клинично значими инфекции у човека. В лабораторията работят утвърдени специалисти в областта на инфекциозната патология. Разполага със съвременна диагностична апаратура за точна идентификация и антибиограма на изолираните причинители, в т. ч. бързи автоматизирани техники: VITEK “bioMerieux”, Micronaut “Merlin” и др. Лабораторията извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции от следните материали: Урина (Урокултура), Вагинален секрет, Цервикален секрет, Простатен секрет, Уретрален секрет, Гърлен секрет, Носен секрет, Храчка, Очен секрет, Ушен секрет, Ранев секрет и др. На изолираните патогенни микроорганизми се прави обстойно тестуване за антибиотична чувствителност (антибиограма), включително при необходимост и определяне на минимални потискащи концентрации. Всеки пациент може да получи професионална консултация относно лечението и прогнозата на заболяването си.

Сектор „Вътреболнични инфекции”

 • Участва в разработването и процеса на въвеждане на Медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ Разработва, предлага за утвърждаване от Министъра на здравеопазването и участва в изпълнението на Национална програма за профилактика и контрол на ВБИ и разпространението на антимикробна резистентност /АМР/.
 • Участва в оценка на годишната информация от епидемиологичния надзор на ВБИ на национално равнище и представянето на страната в Европейската мрежа за надзор на ВБИ.
 • Консултира и подпомага методично извършването на проучвания върху ВБИ на национално, регионално ниво и в отделни лечебни заведения.
 • Участва в координиране на микробиологичното потвърждаване чрез референтни методи на причинители на ВБИ с нарастващо епидемично значение, както и причинители на взривове.
 • Разработени и въведени са молекулярно-генетични методи за доказване и характеризиране на механизми на резистентност към антимикробни средства (ESBL, карбапенемази и др.)
 • В НРЛ-КМАР се извършват съвременни диагностични генетични тестове за идентификация на Clostridium difficile и определяне на токсини директно от клиничен материал (фецес) на амбулаторни и хоспитализирани пациенти. Прилагат се разновидности на PCR, протичащи в реално време (real time PCR), които се характеризират с висока чувствителност и специфичност.
 • В лабораторията се изолират и потвърждават C. difficile чрез фенотипни и генетични методи. Получените щамове, отличаващи се с висок епидемичен потенциал, могат да бъдат молекулярно типизирани чрез стандартно възприети европейски методи (PCR-риботипиране, мултилокусен анализ на вариабилен набор тандемно повторени последователности) за проучване на генетично родство и вътреболнични взривове.
 • Разработва стандартни протоколи за епидемиологично типизиране на индикаторни бактериални видове, посредством методите на молекулярната биология: ESBL- продуциращи представители на сем. Enterobacteriaceae, множествено резистентни Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, карбапенем-резистентни Enterobacteriaceae и др.
 • Съвместно с висшите медицински и немедицински училища прави предложения и оказва съдействие в различни обучителни програми, относно антибиотичната резистентност и контрола на ВБИ.
 • Участва в провеждането на различни обучителни курсове, както и по програмата за следдипломна квалификация на лекари, биолози, специалисти по здравни грижи и др., работещи в системата на МБАЛ, УМБАЛ, РЗИ и др.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.