НРЛ Особено опасни бактериални инфекции

Завеждащ лаборатория:

RNenova

Гл. асистент д-р Румяна Стайкова Ненова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: София 1233; бул. Ген. Столетов 44АТел.: 02/931 23 22(24) вътр. 236 Факс: 02/831 91 25


Състав на лабораторията:

LEG staff

Гл. асистент д-р Искра Ангелова Томова д.м - експерт Легионели и Легионерска болест
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гатанка Ризова, лаборант

Антоанета Радева, мед. лаборант

Емилия Панчева, лаб. работник


НРЛ ООБИ е единствената в страната гражданска лаборатория, извършваща високо специализирани, първични и референтни изследвания на материали съмнителни за биологично оръжие/тероризъм, както и за диагностика на антракс, чума, бруцелоза, холера и Легионерска болест. В лабораторията се изследват и води за наличие на легионелни бактерии.

НРЛ ООБИ разполага с експерти, специализирали в референтни центрове в Германия, Великобритания, Испания и Франция.

НРЛ по ООБИ е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2005.

OOI head  Aparat  OOI staff 

Съвременната материална база и квалифицираните кадри осигуряват високо качество на изследванията за атнракс, бруцелоза, туларемия, чума, сап, псевдосап, холера, биологично оръжие, легионели и Легионерска болест.онели. Лабораторията участва в международни проекти финансирани от Европейски структури, като: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) и др. НРЛ ООБИ провежда Национален лабораторен контрол на тема “Имунофлуоресцентна диагностика на зоонози” за лабораториите към РЗИ в страната, както и профилирани курсове по СДО за лекари и биолози.

curs OOBI

 

Специалистите от НРЛ по ООБИ оказват методична помощ при възникнали в страната диагностични проблеми, дешифриране и овладяване на епидемични ситуации, както и активно сътрудничестват с нозологично насочени международни мрежи за ранна идентификация и надзор на инфекциозни заболявания със значение за общественото здравеопазване.

Практически съвети във връзка с взрив от чума на о. Мадагаскар


Сектор "Микробиом"

spanaiotov

Зав. секция: Проф. Стефан Панайотов, дн

email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав:

Гл. ас. Владимир Толчков

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

План за дейността на Сектор "Микробиом" през 2020 г.


План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по “Особено опасни бактериални инфекции” през 2020 г.

 • Изследвания провеждани в лабораторията

  І. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХОЛЕРА

  • Първична и потвърдителна диагностика за холера – идентифициране и характеризиране на щамовете до вид, био- и серотип.
  • Контрол на външна среда за холерни и не-О1 вибриони
  • Диагностика на други видове в р. Vibrio и р. Aeromonas в клинични материали и околна среда.

  ІІ. ЗООНОЗИ

  ІІІ. ИНДИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ – антракс, туларемия, бруцелоза и др.

  ІV. ЛЕГИОНЕЛИ И ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ

  • Водни проби за наличие на легионели (ISO 11731:1998, ISO 11731-2:2004)
   • Пробите се вземат само от специално обучен за целта персонал.
   • Репрезентативността на пробите е отговорност на екипа, който извършва и участва в пробонабирането.
   • Изисква се предварително (най-малко два работни дни) уведомяване на лабораторията за планиране и подготовка на изследването.
   • Пробите се изпращат с попълнено “ИСКАНЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДНИ ПРОБИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЛЕГИОНЕЛНИ БАКТЕРИИ”.
  • Диагностика на Легионерска болест (материалите са подредени по тяхната пригодност):
   • 1. Урина – от 3 ден от началото на симптомите
   • 2. Материал от дихателна система
   • 2.1. Храчка – неиндуцирана!
   • 2.2. Трахеален аспират
   • 2.3. Бронхоалвеоларен лаваж – с дестилирана вода!
   • 2.4. Биопсия от бял дроб
   • 2.5. Плеврален пунктат
   • 3. Серумна проба – За да има сигурна диагностична стойност трябва да бъде двойна. Не се препоръчва изследване на единична серумна проба.
   • 4. Кръв за хемокултура – обикновено хемокултурата се позитивира в терминален стадий на заболяването.
   • 5. Аутопсионен материал – от патологично променени участъци в белия дроб, материал от плеврален излив. При фатален изход се изпращат и всички запазени материали, взети приживе от пациента, независимо от времето, което е изминало и условията на съхранение. Материалите за изследване се изпращат с попълнен “ДОКЛАД ЗА ВЕРОЯТЕН СЛУЧАЙ НА ЛЕГИОНЕЛОЗА И ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ”.
  • Идентификация или потвърждаване на съмнителни за Legionella sp. щамове
  • Епидемиологично типиране на L. pneumophila Sg1
  • Експертни консултации при:
   • Разшифроване източника на инфекция;
   • Мониторингово планиране в болници, хотели, офис сгради, заводи и други;
   • Оценка ефективността на дезинфекционни и други профилактични мероприятия.
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ELDSNet

 • Изпращане на материали за ООБИ

  ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ ЗА ИНДИКАЦИЯ

  Материали за изследване в НЦЗПБ за ООИ се приемат, само ако са надлежно опаковани, съпроводени с необходимите документи, НАПИСАНО ЗА КАКВО ДА СЕ ИЗСЛЕДВА И КОЙ Е НАРЕДИЛ. Единствено тогава ръководството на НЦЗПБ разрешава приемането им и работата с тях.

   

  Видове материали за холера

  От хора

  От болни

  • изпражнения –5-10мл
  • повърнати материи – 5-10 мл алкализирани с 10% NaHCO3

  За вибрионосителство

  • изпражнения - трикратно след очистително
  • жлъчка след преболедуване

  Материали от външна среда - вода, храни, смивове от повърхности (в 1% пептонна вода), почва, тиня, хидробионти, мухи.

  ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТРАКС, ТУЛАРЕМИЯ, БРУЦЕЛОЗА, ЧУМА, САП И ПСЕВДОСАП (МЕЛИОИДОЗА)

  От хора

  • Кръв за хемокултура – трикратно за 24 часа, по възможност в началото на температурния пристъп.
  • Кръв за серологично изследване – двойни серумни проби, взети в разстояние на 14-21 дни. Количество на серума – 0,5 до 1 мл
  • Други клинични материали
   • - пунктати от карбункули, л. възли, секрет от язви
   • - храчки, гърлен секрет
   • - урина
   • - ликвор, костен мозък
   • - от трупове – парченца от ч. дроб, слезка, увеличени л. възли, костен мозък

  Материали от външна среда

  СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ
  • Кръв за хемокултура – посява са до леглото на пациента и се транспортира като се избягва охлаждането (на 37°)
  • Кръвен серум – транспортира се охладен (2 – 4°) или замразен
  • Други материали - при доставка за изследване до 3 час се транспортират на стайна температура. При повече от 3 часа - на 2 – 4°.

  Транспортирането се осъществява по начин осигуряващ пристигането на материала в добро състояние (липса на видими белези на изтичане на материал, смачкана или разкъсана опаковка). Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда. Тя се състои от нечупливи, (пластмасови) първичен и вторичен контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали (памук, лигнин) и външна картонена опаковка, която задължително се обозначава със знак „Биологична опасност“ (за повече подробности виж Инструкциите).

  При изпращане на материал, съмнителен за биотероризъм, последният трябва да е проверен за  отсъствие на взривни, вредни химични и радиоактивни вещества.

  Съпроводителното писмо съдържа:

  • паспортни данни на пациента;
  • данни от клиничната картина;
  • епидемиологична информация;
  • проведено антибиотично лечение;
  • вид на материала (при материал от външна среда се описва произхода и мястото на вземане);
  • дата и час на вземане;
  • здравно заведение, изпращащо материала;
  • адрес и телефон за връзка (24/7);
  • четливо име и подпис на лекаря, назначил изследването;
  • име на лицата взели и доставили пробата в НРЛ ООБИ.

 • Цени на изследванията

 • История на лабораторията

  Основана е през 1958 г. като една от лабораториите към тогавашната Републиканска противоепидемична станция (РПС), по-късно Републиканска противоепидемична инспекция, на пряко подчинение на МЗ. През 1982 г. лабораторията преминава към микробиологичния отдел на НЦЗПБ. Дълги години ръководител на лабораторията е д-р Т. Динев, след това до 1994 г. проф. д-р Т. Кантарджиев дмн., а от 1995 г. до настоящия момент д-р Румяна Ненова.

  НРЛ ООБИ е единствената в страната гражданска лаборатория, осъществяваща потвърдителна диагностика и референтни изслеoвания на материали от хора и външна среда за холера и легионела, бруцелоза, антракс, чума, както и на материали, съмнителни за биологично оръжие. Качеството на изследванията се контролира в схемата „Диагностика на високо патогенни бактерии” от Робърт Кох Институт, Берлин. НРЛ ООБИ организира и провежда Национална лабораторна оценка на качеството на тема “Имунофлуоресцентна диагностика на зоонози” - предназначен за лабораториите към РЗИ (бивши РИОКОЗ) в страната.

  От 2002 г. България е приета в Европейската Работна Група по Легионелни Инфекции. През 2003 г. към НРЛ ООБИ е обособен сектор „Легионели и Легионерска болест”, който ежегодно се контролира от две европейски схеми за контрол на качеството на диагностика на Легионерската болест (ЛБ) и доказване на легионели във води към ECDC, Стокхолм.

  През 2003 г. лабораторията е основно ремонтирана и снабдена с модерно оборудване в съответствие с изискванията за работа с особено опасни бактериални инфекции в ниво 3 на биологична защита.

  Ежегодно се организират и провеждат курсове по СДО на лекари и биолози от страната.

  Лабораторията участва в международни проекти финансирани от Европейски структури като: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) и др.


 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.