НРЛ Особено опасни бактериални инфекции

Национална референтна лаборатория Особено Опасни Бактериални Инфекции (НРЛ ООБИ)

НРЛ по ООБИ е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2005.

НРЛ ООБИ е единствената в страната гражданска лаборатория, извършваща високо специализирани, първични и референтни изследвания на материали съмнителни за биологично оръжие/тероризъм, както и за диагностика на антракс, чума, бруцелоза, холера и Легионерска болест. В лабораторията се изследват и води за наличие на легионелни бактерии.

НРЛ ООБИ разполага с експерти, специализирали в референтни центрове в Германия, Великобритания, Испания и Франция.

Съвременната материална база и квалифицираните кадри осигуряват високо качество на изследванията за атнракс, бруцелоза, туларемия, чума, сап, псевдосап, холера, биологично оръжие и легионели. Лабораторията участва в международни проекти финансирани от Европейски структури, като: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) и др. НРЛ ООБИ провежда Национален лабораторен контрол на тема “Имунофлуоресцентна диагностика на зоонози” за лабораториите към РЗИ (бивши РИОКОЗ) в страната, както и профилирани курсове по СДО за лекари и биолози.

Специалистите от НРЛ по ООБИ оказват методична помощ при възникнали в страната диагностични проблеми, дешифриране и овладяване на епидемични ситуации.

 

Практически съвети във връзка с взрив от чума на о. Мадагаскар

 

Контакти

Завеждащ лаборатория:
Гл. асистент д-р Румяна Стайкова Ненова

Сектор “Легионели и Легионерска болест”:
Гл. асистент д-р Искра Ангелова Томова д.м
e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията:

Гл. ас. Владимир Толчков, д.б., биолог

Антонина Младжова, биолог

Лилия Горянова, биолог

Гатанка Ризова, лаборант

Антоанета Радева, мед. лаборант

Емилия Панчева, лаб. работник

Станислава Владова, лаб. работник

НРЛ ООБИ - Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Адрес:
София 1233
 
бул. Ген. Столетов 44А
Тел.:
02/931 23 22(24) вътр. 236
Факс:
02/831 91 25

План за дейността на Националната Референтна Лаборатория по “Особено опасни бактериални инфекции” през 2019 г.


 • Изследвания провеждани в лабораторията

  І. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХОЛЕРА

  • Първична и потвърдителна диагностика за холера – идентифициране и характеризиране на щамовете до вид, био- и серотип.
  • Контрол на външна среда за холерни и не-О1 вибриони
  • Диагностика на други видове в р. Vibrio и р. Aeromonas в клинични материали и околна среда.

  ІІ. ЗООНОЗИ

  ІІІ. ИНДИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ – антракс, туларемия, бруцелоза и др.

  ІV. ЛЕГИОНЕЛИ И ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ

  • Водни проби за наличие на легионели (ISO 11731:1998, ISO 11731-2:2004)
   • Пробите се вземат само от специално обучен за целта персонал.
   • Репрезентативността на пробите е отговорност на екипа, който извършва и участва в пробонабирането.
   • Изисква се предварително (най-малко два работни дни) уведомяване на лабораторията за планиране и подготовка на изследването.
   • Пробите се изпращат с попълнено “ИСКАНЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДНИ ПРОБИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЛЕГИОНЕЛНИ БАКТЕРИИ”.
  • Диагностика на Легионерска болест (материалите са подредени по тяхната пригодност):
   • 1. Урина – от 3 ден от началото на симптомите
   • 2. Материал от дихателна система
   • 2.1. Храчка – неиндуцирана!
   • 2.2. Трахеален аспират
   • 2.3. Бронхоалвеоларен лаваж – с дестилирана вода!
   • 2.4. Биопсия от бял дроб
   • 2.5. Плеврален пунктат
   • 3. Серумна проба – За да има сигурна диагностична стойност трябва да бъде двойна. Не се препоръчва изследване на единична серумна проба.
   • 4. Кръв за хемокултура – обикновено хемокултурата се позитивира в терминален стадий на заболяването.
   • 5. Аутопсионен материал – от патологично променени участъци в белия дроб, материал от плеврален излив. При фатален изход се изпращат и всички запазени материали, взети приживе от пациента, независимо от времето, което е изминало и условията на съхранение. Материалите за изследване се изпращат с попълнен “ДОКЛАД ЗА ВЕРОЯТЕН СЛУЧАЙ НА ЛЕГИОНЕЛОЗА И ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ”.
  • Идентификация или потвърждаване на съмнителни за Legionella sp. щамове
  • Епидемиологично типиране на L. pneumophila Sg1
  • Експертни консултации при:
   • Разшифроване източника на инфекция;
   • Мониторингово планиране в болници, хотели, офис сгради, заводи и други;
   • Оценка ефективността на дезинфекционни и други профилактични мероприятия.

 • Изпращане на материали за ООБИ

  ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ ЗА ИНДИКАЦИЯ

  Материали за изследване в НЦЗПБ за ООИ се приемат, само ако са надлежно опаковани, съпроводени с необходимите документи, НАПИСАНО ЗА КАКВО ДА СЕ ИЗСЛЕДВА И КОЙ Е НАРЕДИЛ. Единствено тогава ръководството на НЦЗПБ разрешава приемането им и работата с тях.

   

  Видове материали за холера

  От хора

  От болни

  • изпражнения –5-10мл
  • повърнати материи – 5-10 мл алкализирани с 10% NaHCO3

  За вибрионосителство

  • изпражнения - трикратно след очистително
  • жлъчка след преболедуване

  Материали от външна среда - вода, храни, смивове от повърхности (в 1% пептонна вода), почва, тиня, хидробионти, мухи.

  ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТРАКС, ТУЛАРЕМИЯ, БРУЦЕЛОЗА, ЧУМА, САП И ПСЕВДОСАП (МЕЛИОИДОЗА)

  От хора

  • Кръв за хемокултура – трикратно за 24 часа, по възможност в началото на температурния пристъп.
  • Кръв за серологично изследване – двойни серумни проби, взети в разстояние на 14-21 дни. Количество на серума – 0,5 до 1 мл
  • Други клинични материали
   • - пунктати от карбункули, л. възли, секрет от язви
   • - храчки, гърлен секрет
   • - урина
   • - ликвор, костен мозък
   • - от трупове – парченца от ч. дроб, слезка, увеличени л. възли, костен мозък

  Материали от външна среда

  СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ
  • Кръв за хемокултура – посява са до леглото на пациента и се транспортира като се избягва охлаждането (на 37°)
  • Кръвен серум – транспортира се охладен (2 – 4°) или замразен
  • Други материали - при доставка за изследване до 3 час се транспортират на стайна температура. При повече от 3 часа - на 2 – 4°.

  Транспортирането се осъществява по начин осигуряващ пристигането на материала в добро състояние (липса на видими белези на изтичане на материал, смачкана или разкъсана опаковка). Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда. Тя се състои от нечупливи, (пластмасови) първичен и вторичен контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали (памук, лигнин) и външна картонена опаковка, която задължително се обозначава със знак „Биологична опасност“ (за повече подробности виж Инструкциите).

  При изпращане на материал, съмнителен за биотероризъм, последният трябва да е проверен за  отсъствие на взривни, вредни химични и радиоактивни вещества.

  Съпроводителното писмо съдържа:

  • паспортни данни на пациента;
  • данни от клиничната картина;
  • епидемиологична информация;
  • проведено антибиотично лечение;
  • вид на материала (при материал от външна среда се описва произхода и мястото на вземане);
  • дата и час на вземане;
  • здравно заведение, изпращащо материала;
  • адрес и телефон за връзка (24/7);
  • четливо име и подпис на лекаря, назначил изследването;
  • име на лицата взели и доставили пробата в НРЛ ООБИ.

 • Цени на изследванията

 • История на лабораторията

  Основана е през 1958 г. като една от лабораториите към тогавашната Републиканска противоепидемична станция (РПС), по-късно Републиканска противоепидемична инспекция, на пряко подчинение на МЗ. През 1982 г. лабораторията преминава към микробиологичния отдел на НЦЗПБ. Дълги години ръководител на лабораторията е д-р Т. Динев, след това до 1994 г. проф. д-р Т. Кантарджиев дмн., а от 1995 г. до настоящия момент д-р Румяна Ненова.

  НРЛ ООБИ е единствената в страната гражданска лаборатория, осъществяваща потвърдителна диагностика и референтни изслеoвания на материали от хора и външна среда за холера и легионела, бруцелоза, антракс, чума, както и на материали, съмнителни за биологично оръжие. Качеството на изследванията се контролира в схемата „Диагностика на високо патогенни бактерии” от Робърт Кох Институт, Берлин. НРЛ ООБИ организира и провежда Национална лабораторна оценка на качеството на тема “Имунофлуоресцентна диагностика на зоонози” - предназначен за лабораториите към РЗИ (бивши РИОКОЗ) в страната.

  От 2002 г. България е приета в Европейската Работна Група по Легионелни Инфекции. През 2003 г. към НРЛ ООБИ е обособен сектор „Легионели и Легионерска болест”, който ежегодно се контролира от две европейски схеми за контрол на качеството на диагностика на Легионерската болест (ЛБ) и доказване на легионели във води към ECDC, Стокхолм.

  През 2003 г. лабораторията е основно ремонтирана и снабдена с модерно оборудване в съответствие с изискванията за работа с особено опасни бактериални инфекции в ниво 3 на биологична защита.

  Ежегодно се организират и провеждат курсове по СДО на лекари и биолози от страната.

  Лабораторията участва в международни проекти финансирани от Европейски структури като: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) и др.


Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.