НРЛ Имунология

Зав. лаборатория:

проф. д-р Мария Николова, дмн - клиничен имунолог

Приемно време за консултации:
понеделник: 9.30 – 11.30 ч .;
вторник и четвъртък: 8.30 – 10.30 ч.
тел. 02 943 56 36
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията

 • Доц. д-р Георги Николов, дм, специалист по клинична имунология
 • гл. ас.  Радослава Емилова, дб
 • гл. ас. Яна Тодорова, дб
 • Славейка Методиева, мед. лаборант
 • Илияна Божилова, мед. лаборант
 • Цветелина Кесова,  лаб. работник

НРЛИ осъществява високо-специализирани фенотипни и функционални изследвания на имунната система с приоритетна насоченост: имунодефицитни състояния с инфекциозна етиология. Съществена част от изследванията са свързани с проследяването на имунния статус на HIV+ пациенти и възстановяването им в хода на антиретровирусната терапия.

НРЛИ предлага набор от методи за комплексна оценка на имунната система, в т.ч. хуморални и клетъчни компоненти, естествен и придобит имунен отговор. С помощта на флоуцитометрия се извършват: прецизен количествен анализ на Т-, В- и NK-лимфоцитите и техните субпопулации, количествено определяне на антиген-специфичния отговор при хронични инфекции (HIV, EBV, CMV, HBV, туберкулоза), функционални изследвания на фагоцитите, определяне на сензибилизация към алергени чрез in vitro алерген-специфична активация на базофили, количествено измерване на CD34+ стволови клетки, фенотипизиране на левкози и лимфоми. Тук се предлага и in vitro диагностика на латентна и активна туберкулозна инфекция и мониториране на противотуберкулозна терапия (QuantiFERONTBGoldIn-Tube).

НРЛИ сътрудничи успешно с клиники и отделения по инфекциозни болести, хематология, гастроентерология, педиатрия и неврология в София и страната. Предлаганите изследвания са изключително полезни за лекарите от доболничната помощ при диагностиката на пациенти с първични и вторични имунни дефицити, хронични вирусни инфекции и неизяснени температурни състояния, „синдром на хронична умора”, малигнени хемопатии и алергии.

Диагностичната дейност на лабораторията е акредитирана в съответствие с ISO/IEC 17025:2001. НРЛИ участва в две международни програми за качествен контрол на флоуцитометричните изследвания и организира аналогична програма за флоуцитометричните лаборатории в България. Лабораторията е търсен партньор за осъществяване на клинични проучвания.

Научно-изследователската дейност в НРЛИ е свързана с хомеостазата и регенерацията на лимфоцитните субпопулации, регулацията на имунния отговор и нейните нарушения при хронични инфекции, възможностите за имуномодулация на специфичния и естествен имунен отговор. Лабораторията има традиционно научно сътрудничество с колективи от медицинските университети в София и Пловдив, СБАЛДОХЗ и НСБАЛХЗ, Биологическия факултет на СУ К. Охридски, Института по микробиология и ИБИРР към БАН. Повече от 10 г. продължава колаборацията с Националния институт за здравеопазване и медицински изследвания на Франция (INSERM), Медицинския факултет на университета UPEC и отделението по клинична имунология на университетска болница „А. Мондор”, Кретей, Франция. Сътрудниците на лабораторията са съавтори в над 200 публикации в български и международни научни издания, които само през последните пет години са цитирани над 150 пъти.

Публикации с импакт фактор

НРЛИ е база за теоретично и практическо следдипломно обучение по докторските програми “Имунология” и “Имунопатология и алергология” и на специализанти по лабораторна и клинична имунология

Платени услуги, извършвани от НРЛИ:

 1. Преглед и консултация на пациент от хабилитирано лице - лекар
 2. Вземане на венозна или капилярна кръв
 3. Количествено определяне на серумни (плазмени) имуноглобулини (IgG, IgM, IgA), за всеки имуноглобулин
 4. Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточна цитометрия – основен панел (%)
 5. Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточна цитометрия – основен панел (%,абсолютен брой)
 6. Имунофенотипизиране на левкози и лимфоми
 7. Квантиферонов тест за диагностика на туберкулозна инфекция
 8. Определяне на фагоцитарна активност с флоуцитометричен метод
 9. Определяне на активация на левкоцити (флоуцитометрично)
 10. Флоуцитометрично определяне на антиген-специфични Т – лимфоцити
 11. Флоуцитометричен тест за определяне на базофилна дегранулация
 12. Определяне на T – клетъчна функционална активност по спонтанна и митоген – индуцирана продукция на IFN - gamma
 13. Определяне на автоимунен профил чрез изследване на IgG антитела срещу набор от автоантигени

 

ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ВЗИМАНЕ, ОПАКОВКА И ТРАНСПОРТ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.