Деловодство – НЦЗПБ

За информация:

Снежана Рангелова
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 253
ет. 2, стая 315

В сектора се завежда входяща и изходяща документация на НЦЗПБ.

Извършва се куриерска дейност свързана с официалните документи на НЦЗПБ с другите институции /МЗ, Министерски съвет, СДО, БАН, НЗОК, ИАЛ, Българска агенция за акредитация и др./, разнасяне и получаване на служебна поща по отдели и лаборатории, работа с куриерски фирми, обработка и съхранение на документи, приемане на документи в учрежденския архив.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.