Организационно – методична дейност и външен лабораторен контрол на качеството

За информация:
тел.: 944 69 99, в. 370

Секторът се занимава с разработването на анализи, програми, нормативи, инструкции и методични указания, организиране на научно - практически конференции и съвещания, издаването на информационни бюлетини и др.

Организационно - методичната дейност е свързана с планиране, организиране и контрол за изпълнени и отчитане на задачите ОМП и консултативни дейности, осъществявани от сътрудниците в НЦЗПБ. В Сектора се следи за изпълнението на внедрителските задачи като предоставя информация на Комисията по научноизследователска дейност. Оформя документацията във връзка с внедряванията – отчитане, регистриране и картотекиране. Събира информация за осъществените командировки в чужбина и за чуждестранните специалисти, посетили Центъра във връзка с международното сътрудничество. Текущо регистрира и технически оформя при получаване, разпределяне и изпращане по предназначение документацията, свързана с Национална система за външен лабораторен контрол на качеството на диагностичните лаборатории в Р. България по Вирусология, Имунология, Микробиология и Паразитология.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.