Сектор Учебна дейност

За информация: Стефани Драгиева
тел.: 846 83 07
тел.: 944 69 99, в. 370 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейността на сектора може да се систематизира в следните направления:

  • изготвя, утвърждава и съхранява съответната документация по учебната дейност в НЦЗПБ
  • изготвя “Програма за СДО”, която се качва на сайта на НЦЗПБ
  • прием на заявки по обявената програма за курсове и индивидуални обучения, обработка на необходимите документи и координация при провеждането им
  • издаване на установените за системата на Висшето образование документи за следдипломно обучение и придобита квалификация и преквалификация (диплом, свидетелство, удостоверение и др.)

НЦЗПБ е база за следдипломно обучение на висши и средни кадри в областта на лабораторната диагностика и епидемиологията на заразните и паразитни болести. Подготовката на специалисти е една от приоритетните задачи на Центъра. От април 1999 г. Националният център е акредитиран от НАОА с право да обучава докторанти по шестте основни медицински специалности – Вирусология, Епидемиология, Имунология, Имунопатология и Алергология, Микробиология и Паразитология. През април 2017 г. НЦЗПБ е успешно преакредитиран.

По докторските програми и специализациите дейността в сектора е свързана с класиране и съхранение на всички документи по критериалната система в индивидуални папки, изготвяне на заповеди за изпитни комисии, подготвяне на протоколи за оценяване при провеждането на съответния колоквиум/кандидатски минимум, организиране и провеждане на конкурси за редовни докторанти.

За организираните курсове и индивидуално обучение за специализанти, докторанти, дипломанти и специалисти като продължаващо обучение, провеждано в НЦЗПБ, изготвяме “Програма за СДО”, която се качва на сайта на НЦЗПБ. Курсовете са безплатни за Национални центрове, РЗИ, специализанти и докторанти по държавна поръчка. За работещите към МО, МВР, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, СБАЛ, частни лаборатории и др. курсовете и индивидуалното обучение се заплащат, както следва: таксата за обучение за 1 ден е 15,00лв.

Съгласно Наредба №34 за СДО на МЗ за следдипломно обучение, разглеждаща продължителната квалификация, всички форми на обучение, в т.ч. курсове, индивидуално обучение, семинари, конгреси, получават кредитна оценка, регламентирана от ЕКС. След приключване на обучението участниците във формите на продължителната квалификация получават удостоверение, за което заплащат сумата от 5 лв. в касата на НЦЗПБ.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НЦЗПБ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НЦЗПБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ И НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

РЕГЛАМЕНТ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ НА ДОКТОРАНТИ, ДИПЛОМАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА НЦЗПБ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДОКТОРАНТИТЕ В НЦЗПБ

Заявка за участие в курс за СДО

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.