НРЛ "Ентеровируси"

НРЛ "Ентеровируси"

Завеждащ лаборатория:

доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, дм

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакт: 

София 1233, бул. „Ген. Столетов” 44А, тел. 02/8310042
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на лабораторията:

  • гл. ас. Ирина Георгиева, дв.
  • Ася Стоянова, биолог
  • Виолета Добринова, мед. лаборант
  • Анета Михайлова, лабораторен работник

Работно време:
от 7,30 до 14,30 ч

EntheroStaff

Контакт:
бул. „Ген. Столетов” 44А, София 1233

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПОЛИО- И НЕПОЛИОМИЕЛИТНИ ЕНТЕРОВИРУСИ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РОТАВИРУСИ

Националната референтна лаборатория по Ентеровируси е акредитирана като част от Европейската регионална мрежа на Световната здравна организация за надзор на полиомиелита и е член на Глобалната лабораторна мрежа на СЗО за надзор на това заболяване. Лабораторията следи за разпространението на полиовируси при случаи на остри вяли парализи при деца на възраст до 15 год. в съответствие с Програмата за надзор на острите вяли парализи, която е част от Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита. Европейският регион е територия без полиомиелит и навременните и висококачествени лабораторни изследвания са от изключителна важност, за да се гарантира, че всеки случай на внос на вируса може веднага да бъде успешно установен и контролиран.В НРЛ по Ентеровируси рутинно се извършват вирусологични и серологични изследвания на ентеровирусни инфекции, както и на инфекции, причинени от други човешки чревни вируси (норо-, астро-, адено-, ротавируси и др.).

Диагностиката се осъществява чрез класически и съвременни молекулярно-биологични техники – изолация на вирус в клетъчни култури, идентификация на изолирания вирус чрез вирус-неутрализираща реакция, детекция на вирусен антиген с имуноензимни техники, детекция на антивирусни антитела от клас IgM и/или IgG, PCR, RT-PCR, секвенционен анализ и др. Диагностичната дейност, свързана с изолиране на клетъчни култури и идентификация на изолирания вирус е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC17025.

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Ентеровируси“

План за работа на НРЛ „Ентеровируси” през 2020 г.


ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Ц Е Н О Р А З П И С
на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ,на основание постановление на
МС № 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г. и заповед № 452 от 26.10.2012 г. на Директора на НЦЗПБ

 
 КОД  
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА /В ЛВ./
103  Вземане на венозна или капилярна кръв 6,00
324  Доказване на ротавирусен антиген по ELISA 17,00
328  Доказване на aстровирусен антиген по ELISA 16,00
329  Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA 16,00
333  Доказване на коксаки В и ентеровирусни антитела (клас IgM+IgG) в серум чрез имунологични методи 20,00
334  Вирусологично изследване на материали от пациенти за изолация на ентеровурси 18,00
336  Изолация + идентификация на ентеровируси 25,00
341  Доказване на норовирусни антигени по ELISA 18,00
342  Доказване на коксаки В и ентеровирусни антитела (клас IgM) в серум чрез ELISA 18,00
354  Качествено доказване на ентеровирусна РНК в материал на пациент чрез rtPCR 45,00
355  Качествено и количествено определяне на ентеровирусна РНК чрез real-time rtPCR 60,00

 

Списък на някои публикации:

Bubba, L., Broberg, E., Jasir, A., Simmonds, P., Harvala, H., Redberger-Fritz, Nikolaeva-Glomb, L., Havlickova, M., Rainetova, P., Fischer, T., Midgley, S., Epstein, J., Blomqvist, s., Bottcher, S., Keeren, K., Bujaki, E., Farkas, A., Baldvinsdottir, G., Morley, U., De Gascun, G., Pellegrinelli, L., Piralla, A., Мartinuka, O., Zamjatina, N., Griskevicius, A., Nguyen, T., Dudman, S., Numanovic, S., Wieczorek, M., Guiomar, R., Costa, R., Tecu, C., Bopegamage, S., Pastuchova, K., Berginc, N., Cabrerizo, M., Gonzalez-Sanz, R., Zakikhany, K., Hauzenberger, E., Benschop, K., Duizer, E., Dunning, J., Celma, C., McKenna, J., Feeney, S., Templeton, K., Moore, C., Cottrell, S. (2019): Circulation of non-polio enteroviruses in 24 EU and EEA countries between 2015 and 2017: a restrospective surveillance study. The Lancet Infectious Diseases, Published online: Dec 20th, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30566-3.

Николаева-Гломб, Л., Стоянова, А., Георгиева, И. (2019): Вируси в стомашно-чревния тракт. МЕДИНФО. XIX(10), 18-22.

Pekova, L., Nikolaeva-Glomb, L., Stoyanova, A., Yordanova, A., Mladenova, Z. (2020): Enterovirul infections of the central nervous system observed in Bulgaria during five consecutive seasons. The Annals of Clinical and Analytical Medicine, 11(3), p. 196-200. E-ISSN:2667-663X. DOI: 10.4328/ACAM.20040.

Hungerford, D., Vivancos, R., EuroRotaNet network members, Read, J., Pitzer, V., Cunliffe, N., French, N., Iturriza-Gomara, M. (2016): In-season and out-of-season variation of rotavirus genotype distribution and age of infection across 12 European countries before the introduction of routine vaccination, 2007/08 to 2012/13. Euro Surveill. 21(2):pii=3016.
DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.2.30106

Mladenova, Z., Dikova, A., Thongprachum, A., Petrov, P., Pekova, L., Komitova, R., Iturriza-Gomara, M. (2015): Diversity of human parechoviruses in Bulgaria, 2011: Detection of rare genotype 8 and 10. Infection, Genetics and Evolution, 36, p. 315-322.

Mladenova, Z., Nawaz, S., Ganesh, B., Iturriza-Gomara, M. (2015): Increased detection of G3P[9] and G6P[9] rotavirus strains in hospitalized children with acute diarrhea in Bulgaria. Infection, Genetics and Evolution, 29, p. 118-126.

Mladenova, Z., Steyer, A., Steyer, A. F., Ganesh, B., Petrov, P., Tcherveniakova, T., iturriza-Gomara, M. (2015): Aetiology of acute paediatric gastroenteritis in Bulgaria during summer months: Prevalence of virual infections. Journal of Medical Microbiology, 64, p. 272-282.

Stoyanova, A., Mladenova, Z., Korsun, N., Teoharov, P., Kojouhaorva, M., Kantardjiev, T. (2014): Virological surveillance of enteroviral infections among refugees residing within the territory of Bulgaria. Problems of Infectious and Parasitic Diseases, 42(1), p. 26-28.

Mladenova, Z., Buttinelli, G., Dikova, A., Stoyanova, A., Troyancheva, M., Komitova, R., Stoycheva, M., Pekova, L., Parmakova, K., Fiore, L. (2013): Aseptic meningitis outbreak caused by echovirus 30 in two regions in Bulgaria, May-August 2012. Epidemiology and Infection, 142, p. 1-7.

Parmakova, K., Mladenova, Z., Donkov, G., Stoyanova, A., Yoncheva, V., Kojouharova, M. (2013): Gastrointestinal outbreak of mixed viruses in Samokov, Bulgaria – August-October, 2013. Problems of Infectious and Parasitic Diseases, 41(2), p. 28-31.

Mladenova, Z., Papp, H., Lengyel, G., Kisfali, P., Steyer, A., Steyer, A. F., Esona, M. D., Ituriza-Gomara, M., Banyai, K. (2012): Detection of rare reassortant G5P[6] rotavirus, Bulgaria. Infection, Genetics and Evolution, 12, 1676-1684.

Parmakova, K., Korsun, N., Kojouharova, M., Georgieva, D., Mladenova, Z., Kurchatova, A. (2011): Seroprevalence of poliovirus antibody in Bourgas region, Bulgaria. Problems of Infectious and Parasitic Diseases,

Ganesh, B., Banyai, K., Masachessi, G., Mladenova, Z., Nagashima, S., Ghosh, S., Nataraju, S., M., Pativada, M., Kumar, R., Kobayashi, N. (2011): Genogroup I picobirnavirus in diarrhoeic foals: Can the horse serve as a natural reservoir for human infection? Veterinary Research, 42(1):52.

Mladenova, Z., iturriza-Gomara, M., Esona, M. D., Gray, J. J., Korsun, N. (2011): Genetic characterization of Bulgarian rotavirus isolates and detection of rotavirus variants: Challenges for the rotavirus vaccine program? Journal of Medical Virology, 83(2), p. 348-356.

Steyer, A., Bajzelj, M., Iturriza-Gomara, M., Mladenova, Z., Korsun, N., Poljsak-prijatelj, M. (2010): Molecular analysis of human group A rotavirus G10P[14] genotype in Slovenia. Journal of Clinical Virology, 49(2), p. 121-125.

Mladenova, Z., Korsun, N., Geonova, T., Iturriza-Gomara, M. (2010): Molecular epidemiology of rotaviruses in Bulgaria: Annual shift of the predominant genotype. European Journal of Clinical Microbiology, 29(5), p. 555-562.

Korsun, N., Kojouharova, M., Vladimirova, N., Fiore, L., Litvinenko, I., Buttinelli, G., Fiore, S., Voynova-Georgieva, V., Mladenova, Z., Georgieva, D. (2009): Three cases of paralytic poliomyelitis associated with type 3 vaccine poliovirus strains in Bulgaria. Journal of Medical Virology, 81, p. 1661-1667.

Mladenova, Z., Korsun, N., Geonova, T., Bartolo, I. D., Fiore, L., Ruggeri, F. M. (2008): Prevalence and molecular epidemiology of noroviruses detected in outbreak and sporadic cases of acute gastroenteritis in Bulgaria. Journal of Medical Virology, 80(12), pp. 2161-2168.

Kojouharova, M., Zuber, P. L. F., Gyurova, S., Fiore, L., Buttinelli, G., Kuntchev, A., Vladimirova, N., Korsun, N., Filipova, R., Boneva, R., Gavrilin, E., deshpande, J. M., Oblapenko, G., Wassilak, S. G. (2003): Importation and circulation of poliovirus in Bulgaria in 2001. Bulletin of the WHO, 81(7), p. 476-81.

Kuntchev, A., Kojouharova, M., Gyurova, S., Korsun, N., Fiore, L. (2001): Imported wild poliovirus caused poliomyelitis in Bulgaria, 2001. MMWR, 50(46), p. 6-8.

Nikolaeva-Glomb, L., Mukova, L., Nikolova, N., Badjakov, I., Dincheva, I., Kondakova, V., Doumanova, L., Galabov, A. S. (2014): In Vitro antiviral activity of a series of wild berry fruit extracts against representatives of Picorna-, Orthomyxo- and Paramyxoviridae. Natural Product Communications, 9(1), 51-54.

Chochkova, M., Georgieva, A., Ivanova, G., Nikolova. N., Mukova, L., Nikolaeva-Glomb, L., Milkova, Ts. (2014): Synthesis and biological activity of hydroxycinnamoyl containing antiviral drugs. Journal of the Serbian Chemical Society, 79, 517-526.

Chochkova, M., Stoykova, B., Nikolova, N., Nikolaeva-Glomb, L., Ivanova, G., Milkova, Ts. (2013): Biological activity of adamantane analogues. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference “Mathematics and Natural Sciences” – FMNS2013, Volume 4, Chemistry, South-West University, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, June 12-16th, 2013, Blagoevgrad, Bulgaria, pp. 17- 25.

Николаева-Гломб, Л. (2013): Активните фармацевтични съставки като замърсители на околната среда: възникващ проблем с много неизвестни. (Active Pharmaceutical Ingredients as Environmental Pollutants: an Emerging problem). Екологично инженерство и опазване на околната среда (Ecological Engineering and Environmental Protection, 12, 10-18.

Muratov, E., Varlamova, E., Artemenko, A., Polishchuk, P., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Kuz’min, V. (2013): QSAR analysis of poliovirus inhibition by dual combinations of antivirals. Journal of Structural Chemistry, 24, 1665-1679.

Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S. (2012): Current European and world standards for virucidal microbicide testing. In: Proceedings and Abstracts of the Third Congress of Virology (Days of Virology in Bularia) with International Participation, October 25-27th, 2012 (Eds. A. S. Galabov and L. Nikolaeva-Glomb), The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, BAS, Sofia, Bulgaria, p. 14-20.

Istatkova, R., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Yadamsurenghiiin, G., Samdan, J., Danga, S., Philipov, S. (2011): Chemical and antiviral study on alkaloids from Papaver pseudocanescens M. Pop. Zeitschrift f. Naturforschung (in press).

Minchev, I., Danalev, D., Vezenkov, L., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S. (2010): An original strategy for Gln containing peptide synthesis using SPPS and Glu(OH)-1-OAll. International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16, 233-238.

Dolashka-Angelova, P., Lieb, B., Velkova, L., Heilen, N., Sandra, K., Nikolaeva-Glomb, L., Dolashki, A., Galabov, A. S., Van Beeumen, J., Stevanovic, S., Voelter, W., Devreese, B. (2009): Identification of glycosylated sites in Rapana hemocyanin by mass spectrometry and gene sequence, and their antiviral effect. Bioconjug. Chem. 20, 1315-22.

Spasova, M., Philipov, S., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Milkova, Ts. (2008): Cinnamoyl- and hydroxycinnamoyl amides of glaucine and their antioxidative and antiviral activities. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 16, pp.7456-7460.

Nikolaeva-Glomb L., Philipov, S., Galabov, A. S. (2008): A new highly potent antienteroviral compound.In: National Institute of Allergy and Infectious Diseases. NIH Vol. I. Frontiers in Research. Edited by: Vassil St. Georgiev©Humana Press Inc., Totowa, NJ, pp.199-202.

Minchev, I., Vladimirova, S., Vezenkov, L., Bijev, A., Moussis, V., Nikolaeva-Glomb, L., Tsikaris, V., Czeuz, M., Galabov, A. S. (2007): Design, synthesis and biological evaluation of antipicornaviral pyrrole-containing peptidomimetics. Protein & Peptide Letters, 14, 917-922.

Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S. (2004): Synergistic drug combinations against the in vitro replication of coxsackievirus B1 virus. Antiviral Research, 62, 9-19.

Batovska, D., Bankova, V., Boneva, M., Kalitchin, Zh., Milkova, Ts., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Kujumdgiev, A. (2003): Synthesis and biological activity of steryl derivatives. Oxydation Communications, 26, 440-447.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (2000): Antiviral combined effects of enviroxime and disoxaril in coxsackievirus B1 infection. Acta Virologica, 44, 73-78.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (1999): In vitro inhibitory effects of combinations of picornavirus replication inhibitors. Acta Virologica, 43, 303-311.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (1999): Cytotoxicity of the synergistic antienteroviral combination of enviroxime and disoxaril. Acta Virologica, 43, 263-265.

Galabov, A. S., Nikolaeva, L., Todorova, D., Milkova, T. (1998): Antiviral activity of cholesteryl esters of cinnamic acid derivatives. Z. Naturforsch. 53c, 883-887.

Ivanova, A., Milkova, T., Galabov, A. S., Nikolaeva, L., Voynova, E. (1997): Transformation of cholanic acid derivatives into pharmacologically active esters of phenolic acids by heterogeneous Wittig reaction. Z. Naturforsch. 52c, 516-521.

Nikolaeva, L., Galabov, A. S. (1995): Synergistic inhibitory effect of enviroxime and disoxaril on poliovirus type 1 replication. Acta Virologica, 39, 235-241.

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.