НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури”

НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури”

НРЛ „РИКЕТСИИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ“
Завеждащ Лаборатория
Доц. Петя Генова-Калу, дб, вирусолог
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел. 02/9313817
        02/9312322 вътр. 228, 255, 248

Състав на лабораторията:
Екатерина Райчева Михайлова – старши медицински лаборант
Катя Атанасова Георгиева-Димитрова – лаборант

20161213 122501

Контакт:
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)
Отдел „Вирусология“, НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури“
Бул. „Ген. Столетов“ № 44А, гр. София п. код 1233
Тел. за контакти: 02/9313817
                          02/9312322 вътр. 228, 255 и 248


Работно време: 07:30 до 14:30

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Рикетсии и клетъчни култури“

Лаборатория „Рикетсии и клетъчни култури“ е създадена през 2013 г. от сливането на лаб. „Клетъчни култури“ и НРЛ „Рикетсии и хламидии“. Лабораторията осъществява диагностична, научно-изследователска, учебна и организационно-методична дейност в областта на рикетсиозните и хламидиални инфекции.

Диагностична дейност:
В НРЛ по “Рикетсии и клетъчни култури” се извършват диагностични изследвания на ендемичните за страната рикетсиози – Ку-треска и Марсилска треска, както и на хламидиални инфекции, причинени от Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci и инфекции причинени от Mycoplasma pneumoniae. Всички изследвания се извършват с човешки серум или плазма. Диагностиката се осъществява чрез класически и съвременно молекулярно-биологични техники. Използват се следните методи: индиректен имуноензимен качествен анализ (ELISA) за диагностика на IgG/IgM антитела срещу Coxiella burnetii Ph. II и Ph. I, както и конвенционален PCR, nested (вмъкнат) PCR и др. за доказване на Coxiella burnetii ДНК в човешки серумни проби; индиректен имуноензимен полуколичествен анализ (ELISA) за диагностика на IgG/IgM антитела срещу Rickettsia conorii в човешки серумни проби; индиректен имуноензимен полуколичествен анализ (ELISA) за диагностика на IgG/IgM/IgA антитела срещу Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma pneumoniae в човешки серумни проби и индиректен микро имунофлуоресцентен тест (MIF) за доказване на антитела от класове IgM/IgG срещу  Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae и Chlamydia psittaci.
Лабораторията е акредитирана по БДС/ISO 17025: 2006 като Сектор „Рикетсии и хламидии“ на ЛИК на НЦЗПБ, и е единствената лаборатория у нас с акредитация по БДС 17025: 2006.
Ежегодно качеството на диагностичната работа в лабораторията се контролира и сертифицира от Института по стандартизация и документация на медицинските лаборатории INSTAND, Дюселдорф, Германия.
Лабораторията разполага с колекция от над 50 различни видове човешки и животински клетъчни линии, необходими както за рутинната диагностика на НРЛ «Ентеровируси» и НРЛ «Грип и ОРЗ», така и за реализиране на научно-изследователската дейност на всички отдели в НЦЗПБ.

Ку-треска

 

Референтна дейност
В качеството си на Национална референтна лаборатория по „Рикетсии и клетъчни култури” организира и провежда два пъти годишно контрол на качеството на диагностичната работа на цялата лабораторна мрежа в страната за диагностика на антитела от клас IgG срещу Chlamydia trachomatis.
Лабораторията поддържа връзка и сътрудничи с Микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ, ДКЦ и частните Микробиологични и Вирусологични лаборатории, Микробиологичните лабораториии на Инфекциозните Болници в страната, Катедрите по Микробиология и Вирусология на Медицинските Университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора, както и с лабораторията по «Рикетсиози» към Българска Национална Агенция по Храните (БАБХ), Национално диагностичен научно-изследователски Ветеринарно-медицински Институт, гр. София.

Учебна дейност
В лабораторията се провеждат профилирани курсове по линия на СДО за придобиване на медицинската специалност „Вирусология” на лекари и биолози.  Ежегодно се организира извън факултативно обучение на студенти, специализанти и докторанти, както и преддипломен стаж и изготвяне на дипломни работи на магистри  от различни специалности. В лабораторията успешно са изработени и защитени три дипломни работи от студенти на Биологически факултут на СУ «Св. Климент Охридски» и ХТМУ - София за придобиване на образователни степени «бакалавър» и «магистър».

Научна дейност
Лабораторията работи и ежегодно представя изследователски проекти за финансиране от фонда за “Научни изследвания” на МОНТ. Участва в изпълнение на национални и международни проекти с Хърватия, Македония, Италия и др. Лабораторията е специализирана в изпитване на цитотоксичност, както и в изпълнение на анти-вирусни изпитвания на новосинтезирани вещества и природни продукти in vitro. Редовно публикува резултатите от работата си в специализирани международни и български научни списания и докладва на национални и международни научни форуми.


По-важни публикации:
1.    Ivanova Stefka, Petia Genova-Kalou, Daniela Pencheva, Zafira Mihneva. A combined serological and molecular approach to the laboratory testing of patients with reactive arthritis - detection of parvovirus B19 and Chlamydia trachomatis. Comp. Ren.de l’Acad. Bulg. Des. Sci., 2016, 69 (2), 197 - 202. (IF = 0.284)
2.     Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou, Silvia Em. Voleva, Svetla G. Angelova, Borislav M. Marinov, Viktor Em. Manolov, Stoian Shishkov. Infectious Agents and Miscarriage in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 2016, 25(1), 1 - 10. (IF = 0.296)
3.    Voleva S., Ivanova S., Marinov B., P. Genova-Kalou, V. Manolov, V. Vasilev. New approach in the diagnostic algorithm of infectious agents (parvovirus B19 and Chlamydia trachomatis) involved in the development of pathological pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 2016, 55(3), 3 – 10.
4.    Adelina P. Pavlova, Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou. The role of some viral and rickettsial agents in the development of unclear febrile illness accompanied by a rash. Medical Magazine, 2016, 35, 38 - 44.
5.    Pencheva, D., Genova-Kalou, P., Bryaskova, R. Comparative study of methods for inactivation of vaccines in development process of veterinary “ghost” vaccine. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2016, 69(5), 675 - 682. (IF = 0.284)
6.    Daniela Pencheva, Tzvetan Velinov, Petia Genova-Kalou, Todor Kantardjiev. The hybrid nanomaterial PVA/AgNps, as biologically active product with reserved space in the antimicrobial therapy. Letters in Applied NanoBioScience, 2016, 5 (3): 422 – 438.
7.    Pencheva D., Velichkova E., Sandarov D., Cardoso A., Mileva M., Genova-Kalou P., Bryaskova R. Experimental Research of “Ghost” Escherichia Coli O 104. Journal of Vaccines and Vaccination, 2015, 6 (4), 4 pages.
8.     Pencheva D., Velichkova E., Sandarov D., Cardoso A., Mileva M., Genova-Kalou P., Bryaskova R. Experimental study on the components in poly-valent "ghost" Salmonella vaccine for veterinary use. Journal of Nanomaterials, 2015, Vol. 2015 (2015), Article ID 101464, 4 pages.  (IF = 1.644)
9.     Radka Argirova, Raina Nenova, Dimitar Ivanov, Petia Genova-Kalou, Sevda Raleva. Experimental model to study co-infection of human immunodeficiency virus – type 1 (HIV-1IIIB) and influenza virus in cell culture. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, 6 pages. (IF = 0.300)
10.     Mileva M., Pencheva D., Bryaskova, R., Genova-Kalоu P., Kantardjiev T. Experimental treatment of recurrent otitis externa. Open Veterinary Journal, 2015, 5(1), 38 - 41.
11.    Genova-Kalou, P., J. Cherneva, M. Jordanova, A. Jordanova. The serological evaluation of the cytomegalovirus (CMV) and Chlamydia pneumoniae infections in patients with cardiovascular diseases (CVDs). J. Sc. & Techn., Medicine, 2013, 3(1), 26 - 31.
12.    Benedetti F., Berti F., Budal S., Campaner P., Dinon F., Tossi A., Genova P., Atanassov V., Hinkov A. Synthesis and biological activity of potent HIV-1 protease inhibitors based on Phe-Pro dihydroxyethylene isosters. J Med Chem, 2012, 55, 3900 – 3910. (IF = 5.589)
13.    I. Stankova, K. Stanoeva, A. Hinkov, I. Alexiev, P. Genova-Kalou, R. Chayrov. R. Argirova. Amino acid and peptide esters of abacavir: synthesis and activity against human immunodeficiency virus type 1 in cell culture. Med Chem Res., 2012, 21 (12), 4053 – 4059. (IF = 1.436)
14.    Genova-Kalou, P., Dundarova, D., Idakieva, K., Mohmmed, A., Dundarov, S., Argirova, R. (2008). Anti-herpes effect of the hemocyanin derived from mollusc Rapana Thomasiana. Z Naturforsch, 63с, р. 429 – 434. (IF = 0.776)
15.     Kovala-Demertzi, D., Varadinova, T., Genova, P., Souza, Demertzis, M. A. (2007). Platinum(II) and Palladium(II) Complexes of Pyridine-2-carbaldehyde Thiosemicarbazone as Alternative anti-Herpes Simplex Virus Agents. Bioinorg Chem Appl, Published online, Article ID 56165, 1 - 6. (IF = 1.265)


 ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Ц Е Н О Р А З П И С

на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ, на основание постановление на

МС№ 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012г.

 
   Код  
Лабораторни изследвания Цена в лева
 103  Вземане на венозна кръв 6,00
 319  Качествено определяне на IgM антитела за Chlamydia trachomatis 17,00
 365  Качествено определяне на IgG антитела за Chlamydia trachomatis 17,00
 366  Качествено определяне на IgA антитела за Chlamydia trachomatis 17,00
 364  ELISA диагностика на ку-треска ІІ фаза IgM антитела  17,00
 364  ELISA диагностика на ку-треска ІІ фаза IgG антитела 17,00
 318  ELISA диагностика на ку-треска І фаза IgА антитела 17,00
 318  ELISA диагностика на ку-треска І фаза IgG антитела 17,00
 237  Доказване на ДНК на микроорганизъм с полимеразно верижна реакция  41,00
 319  Качествено определяне на IgM антитела за Chlamydia pneumoniae 17,00
 365  Качествено определяне на IgG антитела за Chlamydia pneumoniae 17,00
 366  Качествено определяне на IgA антитела за Chlamydia pneumoniae 17,00
 348  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgM антитела 17,00
 349  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgA антитела 17,00
 350  ELISA диагностика на Mycoplasma pneumoniae IgG антитела 17,00
 346  ELISA диагностика на Марсилска треска  IgM антитела 17,00
 347  ELISA диагностика на Марсилска треска  IgG антитела 17,00
 227  Индиректен имунофлуоресцентен тест за доказване на IgM антитела за хламидии 28,00
 227  Индиректен имунофлуоресцентен за доказване на IgG антитела за хламидии 28,00

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.