НРЛ “Херпесни и онкогенни вируси”

НРЛ “Херпесни и онкогенни вируси”

НРЛ “ХЕРПЕСНИ И ОНКОГЕННИ ВИРУСИ”

НРЛ „Херпесни и онкогенни вируси“ набира пациенти с диагноза „Миалгичен енцефаломиелит/Синдром на хроничната умора (МЕ/СХУ)“ за участие в научно изследване, свързано с МЕ/СХУ

Контакт:

бул.”Ген.Столетов” 44А, София 1233

Тел. (02) 9313818

Завеждащ лаборатория:

Доц. д-р Евелина Шикова-Лекова, дм

Състав на лабораторията:

 • Антония Куманова, химик
 • Татяна Стойчева, лаб. работник

Лаборатория “Херпесни и онкогенни вируси” е създадена през 2011 г. от сливането на лаб. „Херпесни вируси”, лаб. „Ретровируси” и лаб. „Молекулярна вирусология и биохимия”. Лабораторията осъществява диагностична, научно-изследователска, учебна и организационно-методична дейност в областта на херпесните, папиломните и полиомни вирусни инфекции.

Диагностична дейност

Лабораторията извършва изследвания на клинични материали, както и консултации на пациенти и лекари по въпроси, свързани с диагностиката и терапията на херпес, папилома и полиома вирусни инфекции.

Извършват се консултации относно HPV ваксинациите, както и прилагането на HPV диагностиката в профилактиката и контрола на рака на маточната шийка.

Ежегодно качеството на диагностичната работа в лабораторията се контролира и сертифицира от Интитута по стандартизация и документация на медицинските лаборатории INSTAND, Дюселдорф, Германия.

Изследване за херпес вирусни инфекции - ELISA и PCR:

 • Херпес симплексвирус тип 1 (HSV 1)
 • Херпес симплексвирус тип 2 (HSV 2)
 • Варицела зостер вирус (VZV)
 • Цитомегаловирус(CMV)
 • Епщайн-Бар вирус (EBV)
 • Човешки херпесен вирус 6 (HHV-6)

Изследване за човешки папилома вируси (HPV) – PCR:

 • Нискорискови и високорискови типове HPV - детекция
 • Нискорискови и високорискови типове HPV– генотипиране (HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66)
 • Високорискови типове HPV- генотипиране (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66)
 • Нискорискови типове HPV (HPV 6 и 11)генотипиране

 

Изследване за HPV се препоръчва в следните случаи:

 ü Скрининг за рак на маточната шийка при жени над 30 години

 ü Уточняване диагнозата на жени със съмнителни или неясни цитонамазки

 ü Проследяване на пациентки, лекувани за CIN за установяване резултата от лечението и с цел ранно откриване на рецидиви

          ü  Установяване на носителство на HPV при мъжете 

 

 

Предлагани тестове

Изисквания към клиничните материали, постъпващи в Лабораторията

Ценоразпис

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Херпесни и онкогенни вируси“

Научно-изследователска дейност

Лабораторията провежда проучвания върху:

 • Роля на херпес вирусните инфекции в невропатологията в страната
 • Херпес вирусните инфекции като рискови фактори в развитието на миалгичен енцефаломиелит/синдром на хроничната умора
 • Разпространение в България на новооткрити полиомавируси
 • Разпространение на HPV 16 и 18 при пациенти с онкологични заболявания, различни от рака на маточната шийка    
 • Разпространение и генотипова характеристика на HPV при жените в България

Участие в проекти:

Учебна дейност

 • Лабораторията участва в обучението на медицински специалисти по линия на следдипломно обучение и като част от обучението за медицинската специалност Вирусология.
 • Лабораторията е база за подготовка на магистърски тези и за обучение по докторската програма Вирусология.
 • Обучение на студенти по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“

Организационно-методична дейност

В качеството си на Национална референтна лаборатория организира и провежда два пъти годишно контрол на качеството на диагностичната работа на вирусологичните лаборатории в страната.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.