НРЛ "Хепатитни вируси"

НРЛ "Хепатитни вируси"

Адрес: Бул. Н. Столетов 44А, София 1233
тел: 02/8329118
електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Завеждащ лаборатория:

Д-р Тенчо Тенев

Състав на лабораторията:

  • Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дб – билог
  • Чийдем Исмаилова – биолог
  • Вилиана Йончева – биолог

План за дейността на Национална Референтна Лаборатория "Хепатитни вируси" през 2021 година

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“

 

Диагностика на хепатити

В лаборатория „Хепатитни вируси” се извършва диагностика на маркерите на актуалните за страната хепатотропни вируси. Всички изследвания се извършват с човешки серум или плазма, като за молекулярните изследвания /HBV DNA и HCV RNA/ има допълнителни изисквания за вемане и доставяне на изследвания серум:

  • Хепатитен А вирус /HAV/ - Anti-HAVIgM и Anti-HAVIgG;
  • Хепатитен В вирус /HBV/ - Anti –HBcIgM; Anti –HBcIgG; Anti –HBe; HBeAg; HBsAg; Anti-HBs и HBV DNA
  • Хепатитен С вирус /HСV/ - Anti –HCV; HCV RNA
  • Хепатитен D Вирус /HDV/ - Anti –HDVIgM; Anti –HDVIgG
  • Хепатитен Е вирус/HEV/ - Anti-HEVIgM; Anti-HEVIgG

Диагностичната дейност, свързана с определянето на основни маркери на хепатотропните вируси е акредитирана по станадарт БДС EN ISO/IEC 17025.


 

ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИНИ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Ц е н о р а з п и с

на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ,на основание постановление на
МС
№ 255/17.10.2012г, обнародвано в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012 г. и заповед № 452 от 26.10.2012 г. на Директора на НЦЗПБ

Код  Лабораторни изследвания  Цена /в лв./ 
103 Вземане на венозна или капилярна кръв  6,00
302 Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA 17,00
303 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) 17,00
304 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBc) по ELISA 17,00
305 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по ELISA 17,00
306 Качествено доказване на хепатит С вирусни маркери по ELISA 17,00
307 Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по ELISA 17,00
308 Качествено доказване на хепатит В вирусен антиген (HBеAg) по ELISA 17,00
309 Качествено доказване на хепатит В вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA 17,00
310 Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV) 17,00
356 Индентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В 129,00
357 Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299,00
358 Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177,00
359 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 50,00
361 Индентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип С  129,00

Участие в междулабораторен и международен контрол

НРЛ "Хепатитни вируси” към НЦЗПБ, провежда два пъти в годината (през 6 месеца) национален между-лабораторен контрол на лабораториите в Република България, които извършват изследвания за хепатитни маркери. Лабораторията участва всяка година в международен контрол за диагностика на горепосочените маркери, организиран и провеждан от специализирания институт INSTANDe.V- Германия. За успешното представяне получава сертификати.

Обучение

            НРЛ ,,Хепатитни вируси” ежегодно провежда обучения на студенти, биолози, медици и лабораторни специалисти по линия на следдипломното обучение и като част от обучението за медицинските специалности по Микробиология, Вирусология и Епидемиология. Лабораторията участва в дейностите по проект ,,Студентски практики”, изпълнявана от МОН.

Научна дейност

Основните насоки в научната дейност на лаборатория „Хепатитни вируси” са проучвания свързани с етиологията, разпространението и профилактиката на хепатотропните вируси HAV, HBV, HCV и HEV в страната. Проучват се различни аспекти на хепатитните B и С вирусни инфекции със специално внимание към острата ù форма сред различни групи пациенти и лица от рискови групи, а също и реактивиране на хепатит В вируса при прилагане на имуносупресиращи лечения. Тези проучвания са от съществено значение за науката и практиката с оглед вземане правилни решения за контрол и превенция на тези социално значими заболявания. От съществено научно – практическо значение е направлението, свързано с проверка на имунологичната ефективност на прилаганите ваксини за профилактика на хепатит В вирусната инфекция в страната. В лабораторията се провеждат изследвания за вирусна репликация с помощта на амплификационни методи и се извършва генотипизиране на хепатотропни вируси, предимно за изследователски цели.

Научноизследователски проекти на НРЛ „Хепатитни вируси“ 
Проекти финансирани от ФНИ към МОН  Проекти с национално финансиране  Проекти с международно финансиране 

Публикации от последните години:

1. Eleonora Cella, Elitsa Golkocheva-Markova, Caterina Sagnelli, Vittoria Scolamacchia, Roberto Bruni, Umbertina Villano, Anna Rita Ciccaglione, Michele Equestre, Evangelista Sagnelli, Silvia Angeletti, Massimo Ciccozzi. Human hepatitis E virus circulation in Bulgaria: Deep Bayesian phylogenetic analysis for viral spread control in the country. J Med Virol., 2019; 91 (1): 132-138. https://doi.org/10.1002/jmv.25296. IF 1.988

2. Ganova-Raeva L, Dimitrova Z, Alexiev I, Punkova L, Sue A, Xia G-l, Gancheva A, Dimitrova R, Kostadinova A, Golkocheva-Markova E, Y Khudyakov. HCV transmission in high-risk communities in Bulgaria. PLoS ONE., 2019; 14(3): e0212350. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212350. IF: 2.766

3. Komitova R, Kevorkyan A, Atanasova M, Ivanova A, Golkocheva-Markova E. Booster immunity – diagnosis of chronic hepatitis B viral infection. J Infect Dev Ctries., 2019,13 (3):255-260. IF (2017) 1.353

4. Stefka Krumova, Elitsa Golkocheva-Markova, Svetla Angelova, Silviya Voleva, Adelina Pavlovae, Irina Georgievaf, Petia Genova-Kalo. Dried Blood Spots as a Clinical Samples for Laboratory Diagnosis and Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). 2019; 51 (1): 183-191.

5. Chiydem B. Ismailova, Elitsa N. Golkocheva-Markova, Tencho D. Tenev, Stefka I. Krumova. The use of dry blood spots into a measurement of immunity against HBV: the significance of antibody dilution. Probl Inf Parasit Dis., 2019; 47 (1): 16-20.

6. Голкочева-Маркова Е., С. Желязкова, Т. Тенев, Е. Шикова-Лекова, А. Кеворкян, И. Търнев. Участие на хепатит Е вируса в патогенезата на неврологични заболявания. Мед. Преглед., 2019; 55 (3): 19-23.

7. Кеворкян А., Е. Голкочева-Маркова, Й. Стоилова, Р. Райчева, Н. Ангелова, А. Плачкова. Рискови експозиции и защита на медицинския персонал с хепатит В ваксина – собствени наблюдения и опит. Нозокомиални Инфекции, Бюлетин на БулНозо, 2018 – 2019, 12: 54-65.

8. Eleonora Cella, Elitsa N. Golkocheva-Markova, Diljana Trandeva-Bankova, Giulia Gregori, Roberto Bruni, Stefania Taffon, Michele Equestre, Angela Costantino, Silvia Spoto, Melissa Curtis, Anna Rita Ciccaglione, Massimo Ciccozzi, Silvia Angeletti. The genetic diversity of hepatitis A genotype I in Bulgaria. Medicine., 2018; 7:3(e9632). IF: 2.028

9. Bruni R, Villano U, Equestre M, Chionne P, Madonna E, Trandeva-Bankova D, Peleva-Pishmisheva M, Tenev T, Cella E, Ciccozzi M, Pisani G, Golkocheva-Markova E, Ciccaglione AR. Hepatitis E virus genotypes and subgenotypes causing acute hepatitis, Bulgaria, 2013–2015. PLoS ONE. 2018, 13 (6): e0198045. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198045 IF: 2.766

10. Pishmisheva M., Baymakova M., Golkocheva-Markova E., Kundurzhiev T., Pepovich R., Popov G.T., I. Tsachev. First serological study of hepatitis E virus infection in pigs in Bulgaria. C. R. Acad. Bulg.Sci., 2018; 71 (7): 1001-1008. IF 0.270

11. Golkocheva-Markova EN, Peleva-Pishmisheva M, Bruni R, Villano U, Pisani G, Equestre M, Kevorkyan A, Ciccozzi M, A.R. Ciccaglione. Following a patient with prolonged response against hepatitis E virus. Panminerva Med., 2018; 60 (4): 000-000. DOI: 10.23736/S0031-0808.18.03457-2 [approved for publication]. IF 2.102

12. Tsaneva-Damyanova D, Golkocheva-Markova E, Ivanova L, Kostadinova T, Stoykova Z. Occult Hepatitis B Virus Infection Among Patients with Liver Dysfunction in Varna, Bulgaria. J of IMAB. 2018 Oct-Dec; 24 (4): 2196-2200. DOI:10.5272/jimab.2018244.2196

13. Пишмишева М., Е. Голкочева-Маркова, Е. Насева и Р. Аргирова. Анализ на някои епидемиологични и клинични характеристики на ентерално предаваните хепатити А и Е (собствени наблюдения) – Медицински преглед, 54, 2018, № 6, 30-35.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.