НРЛ „Морбили, паротит, рубеола”

НРЛ „МОРБИЛИ, ПАРОТИТ, РУБЕОЛА”

Отдел Вирусология

Национален център по заразни и паразитни болести

Адрес:

Бул. Генерал Столетов 44А
1233 София; тел.: 0888 820 354

Състав на лабораторията:

Завеждащ лаборатория:

Доц. Стефка Крумова, дв
електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

1

 

 • Радостина Стефанова, биолог
 • Ивона Данова, докторант
 • Красимира Касабова, ст. мед. лаборант
 • Емилия Стефанова, мед. лаборант
 • Лилия Стоичкова, лаб. работник

 6

 История на лабораторията

Лабораторията е създадена през 1974 г. след обединяване на съществуващите лаборатории “Морбили” и “Паротит”, като през 1978 г. лабораторията поема и проблема “рубеола”.

До 2000 г. лаборатория “Морбили, паротит, рубеола” се развива в няколко направления: научно-изследователска, производствена и учебна. В т.ч. сероепидемиологични проучвания върху имунния статус на населението и контрол върху ефективността на прилаганите у нас български и чужди ваксини, подобряване на качеството на българските ваксинални препарати - морбилна, паротитна и асоциирана (морбили/паротит) ваксини, както и на диагностичните препарати (диагностикуми), използвани за серологични реакции.

След тази година лабораторията cе занимава изключително с диагностична (разработване на нови серологични и вирусологични методи), разработване на научни проблеми, учебно-преподавателска, насочена към: следдипломно обучение на специализанти от здравната мрежа и студентско обучение, организационно-методична и противоепидемична дейност по отношение на ваксинопредотвратимите инфекции - морбили, паротит, рубеола.

Със заповед на МЗ от 04.06.2001 г. лабораторията получава референтни функции за страната и е преименувана на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”.

През годините лабораторията е била оглавявана от именити специалисти в областта на Вирусологията, в т.ч. доц. А. Михайлов до 2008 год. и доц. д-р З. Михнева до 2014 год.

Дейност на лабораторията

Дейността на НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” се състои в проучване ролята на морбили, епидемичен паротит, рубеола и човешки парвовирус В19 в инфекциозната патология на страната като включва разнообразна по обем диагностична работа:

 • разшифроване етиологията на възникнали огнища от тези инфекции;
 • диференциално-диагностично тестиране на клинични и усложнено протичащи случаи, свързани с тях (в т.ч. неврологични усложнения, усложнения, дължащи се на майчино-фетална инфекция и др.);
 • проследяване ефекта от специфичната профилактика при тези ваксинопредотвратими инфекции чрез срезови проучвания на специфично серологичния профил за директно идентифициране на потенциално рискови групи: жени в детеродна възраст, медицински персонал, имунокомпрометирани лица и др.;
 • тестиране/проверяване имунния статус по отношение на рубеола и парвовирус В19 на жени в детеродна възраст, на контактни на обривно-фебрилни заболявания бременни жени, на жени, включени в “ин витро” програма и др.;
 • издаване на медицински сертификат на лица за работа и образование в чужбина по отношение имунен статус спрямо инфекциите морбили, паротит и рубеола ;
 • проучване върху разпространението на човешки парвовирус В19 в страната и доказване етиологичното му участие в различни клинични прояви;
 • извършване на активен серологичен и молекулярно-епидемичен надзор на случаи с обривно-фебрилни заболявания, както за целите на Европейската лабораторна мрежа по морбили и рубеола (WHO/EURO Measles/Rubella Laboratory Network), така и за целите на националните ваксинални програми в периода на елиминация на тези инфекции; лабораторията задължително изследва, отхвърля или препотвърждава всеки възможен случай на морбили и рубеола в страната;
 • като национална референтна лаборатория оценява два пъти годишно качеството на диагностичната работа на вирусологичните лаборатории към МБАЛ, ДКЦ, МЦ, РЗИ, МДЛ и др. по отношение на морбили, паротит и рубеола, необходимо за издаване на сертификат за работа с НЗОК.

Диагностичната дейност на НРЛ, свързана с определянето на основни маркери при тези ваксинопредотвратими инфекции, е акредитирана по станадарт БДС EN ISO/IEC 17025.

НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” е част от Глобалната Лабораторна Мрежа на СЗО за морбили и рубеола (The WHO Global Measles/Rubella Laboratory Network) и участва ежегодно и в няколко международни програми за външен контрол и оценка на качеството на диагностичната работа (специализиран институт INSTANT, Дюселдорф - Германия; Европейски референтен център на СЗО - Роберт Кох Институт, Берлин, Германия и WHO Regional Measles Reference Laboratory -VIDRL, Мелбърн, Австралия.

 

Видове клинични материали и начини на вземане на проби за вирусологична и серологична диагностика

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”

План за дейността на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола” през 2020 година


Предлагани услуги

Ц е н о р а з п и с
на платените услуги, извършвани от НЦЗПБ, на основание
постановление на МС№ 255/17.10.2012г, обнародвано
в Държавен вестник бр. 81/ 23.10.2012г

Код  Лабораторни изследвания  Цена в лв.
 315  
 Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA   17,00
 316  
 Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA  17,00
 317  
 Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA  17,00
 343  
 Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA  17,00
 344  
 Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA  17,00
 345  
 Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA  17,00
 362  
 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA – маркер IgM  17,00
 363  
 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA – маркер IgG  17,00
 237  
 Доказване на НК на микроорганизми с полимеразна верижна реакция  41,00

Защитени дисертации и важни публикации:

 • З. Михнева. „Серо-епидемиологични проучвания при бременни жени, контактни на рубеола и някои експериментални данни върху размножението на рубеолния вирус”, Дис., София, 1977 г.
 • Ст. Крумова. „Морфо-функционални проучвания върху сперматогенезата на инфертилни мъже с аzoospermia”, Дис., София, 2012 г.
 • А. Тошев. „Разпространение на Еритровируси в България: серологични, вирусологични и молекулярно-генетични проучвания”, Дис., София, 2015 г.

Voleva, S., Manolov, V., Krumova, St., Marinov, B., Vasilev, V., Shishkov, S., Nikolaeva-Glomb, L. (2019): Clinical case of parvovirus B19 infection in pregnant woman with B-thalassemia in Bulgaria. Clin. Lab., 65, p. 877-879.

Kurchatova, A., Krumova, S., Vladimirova, N., Nikolaeva-Glomb, L., Stoyanova, A., Kantardjiev, T., Gatcheva, N. (2017): Preliminary findings indicate nosocomial transmission and Roma population as most affected group in ongoing measles B3 genotype outbreak in Bulgaria, March to August 2017. Euro Surveill., 22(36):pii=30611. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.36.30611.

Ivanova, S. K., Angelova, S., Stoyanova, A., Georgieva, I., Nikolaeva-Glomb, L., Mihneva, Z., Korsun, N. (2016): Serological and molecular biological studies of parvovirus B19, coxsackie B viruses and adenoviruses as potential cardiotropic viruses in Bulgaria. Folia Medica, 58(4), pp. 95-101. ISSN 0204-8043 (Print); ISSN 1314-2143 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.1515/folmed-2016-0036.

Ivanova St., Mihneva Z, Toshev A, Kovaleva V, Andonova L, Muller C, Hubschen J. Insights into epidemiology of human parvovirus B19 and detection of an unusual genotype 2 variant, Bulgaria, 2004 to 2013. Euro Surveill. 2016, 21(4):pii=30116.DOI:http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.4.30116

Ivanova St., Z. Mihneva, L. Marinova. Molecular biological studies of patients positive for measles virus during the period of measles elimination process in Bulgaria. Comp. Ren.de l’Acad. Bulg. Des. Sci., 67, 2014, 1, 131-138

Toshev A., St. Ivanova, L. Andonova, V. Kovaleva, Z. Mihneva. Detection of Human Parvovirus B19 (HPVB19) in serum samples from fever-rash ill individuals during the rubella outbreak (2005) in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment, Volume 28, Issue 6, 2014, pages 1103-1107.http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.967746

Stefka Kr. Ivanova, Petia D. Genova-Kalou, Silvia Em. Voleva, Svetla G. Angelova, Borislav M. Marinov, Viktor Em. Manolov, Stoian Shishkov. Infectious Agents and Miscarriage in Bulgaria. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) (2016) Volume 25, No 1, pp 1-10.

Ivanova St., A. Toshev, Z. Mihneva. Detection of erythrovirus B19 (EVB19) in patients with hematologic diseases (pilot study). Problems of Infectious and Parasitic Diseases, vol 42, Number 2/2014, 22-24.

Иванова Ст., А. Тошев, М. Янкова, З. Михнева. Серопреобладаване на парвовирус В19 инфекция при жени в детеродна възраст и при бременни. Наука Инфектология/паразитология, том 2, 2014, стр. 37-40.

Стефка Иванова, Лили Маринова, Маргарита Панова, Зафира Михнева. Първи случаи на лабораторно потвърден Себакутен склерозиращ паненцефалит след морбилната епидемия от 2009-2011 година. Сп. Педиатрия, LVI, 1, 2016, 36-40 стр.

Волева С., Ст. Иванова, Б. Маринов, П. Генова-Калу, В. Манолов, В. Василев. Нов подход в диагностичния алгоритъм на инфекциозните агенти (парвовирус В19 и Chlamydia trachomatis) ангажирани в развитието на патологична бременност. Акуш. Гин., 55, 3, 2016, 3-10 стр.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.