НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” получи пълна акредитация от Световната Здравна Организация

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 03 Декември 2020 10:44
НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” получи пълна акредитация от Световната Здравна Организация

НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” е част от Глобалната Лабораторна Мрежа на СЗО за надзор на морбили и рубеола (The WHO Global Measles/Rubella Laboratory Network) и преминава през ежегоден контрол (серологичен и морекулярен), с цел получаване на акредитация от СЗО за референтна диагностика на тези вируси в страната.

WHO measles accreditation letter

Получаването на пълна акредитация от НРЛ е част от Стратегическия плана на СЗО за успешната елиминация на морбили, рубеола и вродена рубеола. НРЛ „Морбили, паротит, рубеола” към НЦЗПБ участва в системата за контрол и наблюдение на тези ваксинопредотвратими заболявания в България и е задължена да изследва, отхвърля или препотвърждава всеки възможен случай на морбили и рубеола в страната.

Получената за 2021 година СЗО акредитация се базираше на успешно преминат:

- СЗО Професионален тест (WHO Proficiency Test) –. Контролът беше организиран от Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) и WHO Regional Measles/Rubella Reference Laboratory и включваше серологично диагностициране на 20 серумни проби за морбили и 20 серумни проби за рубеола. Бе постигнат 100% успешен резултат;
- СЗО контрол за повторно изследване на тестирани в НРЛ проби (WHO Retesting Control) - 100% успешен резултат (познаваемост) на изпратени общ брой 140 серумни проби от НРЛ и повторно изследвани в Регионалната Референтна Лаборатория за Морбили/Рубеола, Институт „Робърт Кох”, Берлин, Германия;
- СЗО Молекулярен контрол (WHO Molecular proficiency test) - 100% успешен резултат на НРЛ по отношение молекулярно доказване чрез RT-PCR на морбилен и рубеолен вирус.

Настоящата акредитация на НРЛ „Морбили, паротит, рубеола”, НЦЗПБ се базираше и на цялостната ú референтна дейност през изминалата година.

Пандемията от COVID-19 и неотложните мерки срещу нея имат изключително тежко въздействие върху националните здравни системи. Въпреки, предизвикателствата поставени от COVID-19, всички страни трябва да осигурят непрекъснатост на наблюдението на морбили и рубеола, включително висококачествено епидемиологично и лабораторно изследване на докладваните случаи, с цел следване на процеса на тяхната елиминация.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.