Проекти с национално финансиране

 

Характеристика на Хепатит Е вирусната инфекция при хоспитализирани с остър хепатит и имунокомпрометирани групи пациенти


Статус: текущ

Начало: 01 Юни 2020 г.

Продължителност: 24 месеца

Резюме:
НРЛ „Хепатитни вируси“ е партньор по научен проект „Характеристика на Хепатит Е вирусната инфекция при хоспитализирани с остър хепатит и имунокомпрометирани групи пациенти“, финансиран от Медицински Университет Пловдив.

Известен от години като хепатит на пътуващите до Азия, през последното десетилетие хепатит Е в Европа е с друго лице. От смятана за екзотична инфекция с регистриране на спорадични вносни случаи, хепатит Е се превъръща в ендемична зооноза за индустриализираните страни на Европа и Северна Америка. Заразяването се реализира чрез консумация на свинско месо и месни продукти, клинически изявено при възрастни мъже. Обикновено протича безсимптомно, но може да доведе до тежък хепатит при пациенти с хронични чернодробни увреждания, хронифициране при имунокомпрометирани с развитие на чернодробна цироза и екстрахепатитни прояви. Вирусът се установява в дарителската кръв и в някои страни се откриват виремични донори с нарастваща честота. В резултат в тези държави е въведено скриниране на кръвните донори за хепатит Е вируса (HEV). Изясняването на пътищата на предаване на вируса и аниктерните форми изискват прецизна диагностика, рефлектиращо върху превенцията и контрола на разпространението на HEV. Специфичността и чувствителността на наличните серологични тестове за рутинна диагностика на хепатит Е варират. В тази връзка Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (ЕАSL) от 2018 г. препоръчва използването на комбинация от серологични и молекулярни тестове.
Тези нови характеристики на HEV го превръщат в актуален и значим проблем в Европа, включително в България. През 2019 г., двадесет и четири години след доказването на първия случай на хепатит Е у нас от П.Теохаров през 1995 г., се въвежда официална регистрация на заболяването и включването му в списъка на заразните болестите, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, съгласно Наредба №21 от 15 юли 2005 г. (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019 г.). Наличните в страната данни обхващат отделни аспекти на HEV инфекцията: проучвания сред животинска популация (свине), серопревалентно проучване сред обща популация в Пловдивска област, генотипен спектър и филогенетичен анализ на изолати от пациенти с остър хепатит Е и отделни, локални проучвания на клиничните прояви при пациенти с остър хепатит Е, базирани основно на серологични тестове за диагностика.

Целта на предлагания проект е да се проучи и оцени клинико-епидемиологичната характеристика на HEV инфекцията при имунокомпетентни с остър хепатит Е и разпространението на вируса при имунокомпрометирани групи пациенти. Групата на имунокомпрометираните ще включва три подгрупи, всяка със специфични характеристики и повишен риск от хронификация: HIV –позитивни, пациенти на хронично хемодиализно лечение и пациенти с бъбречна трансплантация. Диагностиката на HEV инфекцията ще се основава на комбинирано приложение на серологични и молекулярни методи за детекция. Проучването е планирано като съвместен проект на 4 катедри при Медицински Университет Пловдив (Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Катедра по Епидемиология и МБС, Катедра по Микробиология и имунология и Катедра по Социална медицина и обществено здраве), „Фърст диализис сървисиз България“ (клон Пловдив и клон Монтана) и Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“, Отдел Вирусология, НЦЗПБ, София. Детайлното проследяване на маркерите на инфекцията ще допринесе за акуратна диагноза и прецизен анализ на разпространението и типа инфекция в тези популации, което е oснова за следващата стъпка – терапията на пациентите с хронична HEV инфекция.

Ключови думи:
хепатит Е; имунокомпрометирани; хемодиалзиарани, бъбречно транспланирани; HIV-позитивни

Ръководител:
проф. д-р Радка Комитова, дм (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински Университет, Пловдив)
проф.д-р Ани Кеворкян, дм (Катедра Епидемиология и МБС, Медицински Университет, Пловдив)

Научен колектив от НРЛ „Хепатитни вируси“:
Д-р Тенчо Тенев, завеждащ НРЛ „Хепатитни вируси“
Гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дм

Водеща организация:
Медицински Университет Пловдив

Финансираща институция:
Медицински Университет Пловдив

Бюджет: 15 471,84 лв.

Съфинансиране: НЕ

Партньори:
1) Национална референтна лаборатория „Хепатитни вируси“, Отдел Вирусология, НЦЗПБ, София
2) „Фърст диализис сървисиз България“, Пловдив.

Публикации:

Осъществени дейности по проекта:

Коментари и въпроси:
Коментари и въпроси изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.