Проекти финансирани от ФНИ към МОН

 

Проучвания върху генотипното разнообразие и участието на полипролиновия регион в ин витро адаптацията на хепатит Е вируса


Статус: текущ

Начало: 13 Декември 2019

Продължителност: 36 месеца

Резюме:
Хепатит Е вирусът (HEV) е най-честият причинител на чревна хепатитна инфекция в целия свят. В повечето случаи HEV инфекциите са асимптоматични като може да се проявят под формата на лек до фулминантен остър хепатит, както и като хроничен хепатит, а също така напоследък се асоциират и с неврологични симптоми и синдроми. Дори след повече от 15-годишни проучвания, HEV инфекцията е недостатъчно диагностицирана болест. Това се дължи отчасти на липсата на рутинни протоколи за диагностициране както и отсъствие на ефективен клетъчен модел за проучвяния на вирусния жизнен цикъл.

Хепатит Е вирусът е типичен хепатотропен вирус с откриване на HEV РНК в чернодробната тъкан дори при отрицателна серология. Увеличеният брой на HEV предизвикани извънчернодробни нарушения подчертават необходимостта от проучване на възможните еволюционни механизми, които подпомагат тропизма на вируса към различни тъкани. Вирусните фактори, като генотип и възникване на мутации, могат да модулират вирусна репликация и патогенезата на инфекцията. Последните открития показват участие на полипролиновия регион (PPR) от HEV геном в адаптация на вируса към гостоприемник. Механизмите за възникване на мутации в полипролиновия регион в резултат на селекционния натиск на различните тъкани не са добре проучени. В тази връзка е и формулирана основната цел на настоящия научен проект, а именно да се направи сравнително проучване на естествено циркулиращи вирусни генотипове и PPR мутантни форми при пациенти с HEV индуцирана симптоматика и на мутантните форми, възникващи при ин витро инфекция на експериментална клетъчна система. Дългосрочната цел е да се оцени ролята на PPR в тъканния тропизъм и да се проучат част от вирусните механизми, водещи до развитието на HEV инфекция със засягане на на различни тъкани и съответно органи. Комбинацията от инструменти за молекулярен и биоинформационен анализ с ин витро методи за клетъчна култура е нов подход при изучаване на еволюцията на полипролиновия регион. Проучванията върху циркулиращите в страната HEV генотипове ще позволи точното определяне на вирусния патогеннен потенциал, а от там и отдиференциране на потенциалните рискови групи по отношение на HEV инфекция. Генетичната характеристика на отделните серумни HEV изолати и развитието на инфекциозна клетъчна система ще помогне в изучаването на индивидуални HEV изолати. Чрез създаване на нов ин витро модел за продължително поддържане на HEV репликация – с наличие на първичен и вторичен сайт за вирусна репликация, ще се натрупат фундаментални познания свързани с функциите на адаптивните мутации при HEV вируса и като краен резултат това ще доведе до разработване на по-ефективни възможности за лечение и съобразени с пациента диагностични протоколи. Също така изследванията върху PPR като маркер за вирусна еволюция и кинетиката на вирусната популация ще спомогнат да се проучат възможните етапи на HEV инфекцията, което впоследствие ще може да се използва при изучаване терапевтичния ефект на различни субстанции.

Ключови думи:
хепатит Е; полипролинов регион;

Ръководител:
гл.ас. Елица Голкочева-Маркова, дм; НРЛ „Хепатитни вируси“;

Научен колектив от НЦЗПБ:
Д-р Тенчо Тенев, НРЛ „Хепатитни вируси“
Чийдем Исмаилова, НРЛ „Хепатитни вируси“
Вилиана Йончева, НРЛ „Хепатитни вируси“
Ася Стоянова, НРЛ „Ентеровируси“
Доц. Румен Димитров, сектор „Биоинформатика и геномна еволюция на микробите", отдел Микробиология

Водеща организация:
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)

Финансираща институция:
Фонд Научни Изследвания към МОН
Бюджет: 120 000 лв. Съфинансиране: НЕ

Партньори:
1) Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) – БАН
2) Институт по Здравето, лаборатория „Хепатитни, онковирусни и вирусни заболявания“, Рим, Италия.
Публикации:

Осъществени дейности по проекта:

Коментари и въпроси:
Коментари и въпроси изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.