Публична защита на доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм, за получаване на научна степен „Доктор на науките“,

Публична защита на доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм, за получаване на научна степен „Доктор на науките“,

На 07.02.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм, за получаване на научната степен „Доктор на науките“, по научна специалност „Паразитология и хелминтология“, на тема: „Хелминтозоонози (трихинелоза, токсокароза и ехинококоза) при хората – епидемиологични показатели, разпространение, диагностика и лечение"

Официални рецензенти:
Академик Васил Големански, дбн
Проф. д-р Росица Курдова, дм
Доц. д-р Димитър Вучев, дм

След експозето на докторантката и представянето на рецензиите и становищата, научното жури гласува единодушно за присъждане на научната степен „Доктор на науките“ на доц. д-р Искра Георгиева Райнова.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.