От 03 до 07.02.2020г. в НРЛ по Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия към НЦЗПБ се проведе курс “Ентероколитен синдром” за специализанти, докторанти, дипломанти и специалисти по микробиология.

От 03 до 07.02.2020г. в НРЛ по Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия към НЦЗПБ се проведе курс “Ентероколитен синдром” за специализанти, докторанти, дипломанти и специалисти по микробиология.

Основни теми на курса бяха: Микробиологична диагностика на тифо-паратифни и нетифни салмонелози; Изолиране и идентификация на Campylobacter sp., Идентификация и епидемиологично маркиране на диарогенни E. coli; Инструкции за вземане, съхранение и транспортиране на материал за микробиологично, паразитологично и вирусологично изследване; Инструкции за работа при епидемични взривове на гастроентерити причинени от бактериални патогени, паразити и вируси. Курсът се проведе с интензивни упражнения за усвояване на микробиологични практични умения и знания. Гости лектори на курса бяха проф. Ема Кьолеан, ДМ- Медицинският институт на МВР с тема: Микробиология на шигелозите; гл.ас. Д-р Валери Велев, СБАЛИПБ с тема: Клиника и терапия на ентероколити.

На курсистите бяха поставени различни въпроси свързани с тяхната пряка работа и подготовка, проведе се изходящ тест по преминатия материал за проверка на усвоените знания по време на курса. Курсистите отговориха на всички поставени въпроси като ги свързаха с проведените практически упражнения.

Курсът завърши със заключителен семинар, на който всеки от курсистите представи кратка презентация на различни теми, свързани с курса- Клиника и терапия на инфекции от Y. enterocolitica; Микробиологична диагностика на E. coli О157 Н7; Доказване на ентеротоксин продуцираши S. aureus; Клинично значение на токсигенни C. difficile; Международни епидемични взривове от Listeria monocytogenes.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.