Публична защита на дисертационния труд на тема: „Характеристика на вноса и оценка на възможността за възстановяване маларията в България в условията на глобални климатични промени"

Публична защита на дисертационния труд на тема: „Характеристика на вноса и оценка на възможността за възстановяване маларията в България в условията на глобални климатични промени"

На 28.01.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд за ОНС „доктор“ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“, на д-р Искран Цветков Кафтанджиев, докторант на самостоятелна подготовка в отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на тема: „Характеристика на вноса и оценка на възможността за възстановяване маларията в България в условията на глобални климатични промени".

Научен ръководител:
Доц. д-р Румен Харизанов, дм

Официални рецензенти:
Проф. д-р Росица Курдова, дм
Доц. д-р Борислава Чакърова, дм

След експозето на докторанта и представянето на рецензиите и становищата, научното жури гласува единодушно за присъждане на ОНС „доктор“ на д-р Искрен Цветков Кафтанджиев

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.