ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "Проучвания на съвременните заплахи, значение и решения за отговор на общественото здраве"

    Публикувана в Актуално
  • Понеделник, 01 Април 2019 16:47
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "Проучвания на съвременните заплахи, значение и решения за отговор на общественото здраве"

На 29.03.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на д-р Галин Емилов Каменов на тема: "Проучвания на съвременните заплахи, значение и решения за отговор на общественото здраве" за присъждане на образователна и научна степен "Доктор“ по научната специалност Епидемиология.
Научен ръководител: Проф. д-р Тодорка Димитрова, д.м.
Състав на Научното жури:


Председател: Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, мзм, НЦЗПБ


Рецензенти:


1. Проф. д-р Ирена Младенова-Христова, дм, ТУ – Стара Загора
2. Доц. д-р Андрей Галев, дм, началник НПЦВЕХ на ВМА


Становища:


1. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм, НЦЗПБ
2. Доц. д-р Димитър Шаламанов, дм, МУ - Плевен
3. Доц. Анна Курчатова, дм, НЦЗПБ

На откритото заседание присъстваха голям брой хабилитирани лица от НЦЗПБ и други институции, специалисти от всички отдели на НЦЗПБ, Министерство на здравеопазването, близки и приятели.
След представяне на експозе на дисертационния труд от д-р Галин Каменов, прочитане на рецензиите и становищата и проведените обсъждания, всеки член на Научното жури потвърди устно с "ДА" положителната си оценка, след което Председателят на Научното жури проф. д-р Т. Кантарджиев обяви, че защитата се счита за успешна, с което на д-р Галин Емилов Каменов се присъжда образователната и научна степен "Доктор" по докторска програма "Епидемиология".

Zastita2

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.