ПРИКЛЮЧИ КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ,,ЕТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ”

ПРИКЛЮЧИ КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ,,ЕТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ”

         От 20.03. до 22.03.2019 г. в НРЛ „Хепатитни вируси“ към отдел ,,Вирусология” при НЦЗПБ се проведе курс за следдипломно обучение на тема „Етиология и диагностика на вирусните хепатити”. Лектори бяха доц. д-р Л. Николаева-Гломб, дм, д-р Тенчо Тенев и гл. асистент Елица Голкочева – Маркова, дб. В практическите упражнения взеха участие биолозите Вилиана Йончева и Чийдем Исмаилова. Присъстваха петима курсисти от МДЛ „Цибалаб”, ,,УМБАЛ Бургас” АД и СМДЛ „Здраве – 99” ООД гр. Русе.

        Целта на курса беше да запознае присъстващите с хепатотропните вируси: HAV, HEV, HCV, HBV и HDV. Представиха се научни данни за нови открития за вирусите, засягащи черния дроб. Бяха представени диагностични алгоритми за отдиференциране на различните хепатитни вируси и съвременните молекулярни методи за тяхната диагностика. Преди започване на обучението се проведе входящ тест с успеваемост 77%, а след приключване на курса се проведе изходящ тест с успеваемост 97%.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.