Печат на тази страница

24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

Роберт Кох (1843-1910)

На 24 март 1882г., преди 138 години д-р Роберт Кох публично представя пред Берлинското физиологично дружество своята забележителна лекция „За туберкулозата” (Über Tuberculose) и тази дата се счита за датата на откриването на причинителя на туберкулозата. За това си епохално откритие великият учен получава Нобелова награда през 1905г. В статията си „Етиология на туберкулозата” (Die Ätiologie der Tuberculose) той отбелязва: „Ако значимостта на едно заболяване се измерва със смъртта, предизвикана от него, то туберкулозата трябва да бъде разглеждана, като най-значимата болест в сравнение с останалите особено опасни заболявания като чумата и холерата. Статистиката сочи, че 1/7 от цялото човечество е загинало от туберкулоза”. През 1982г. в чест на 100 год. от откритието му Световната Здравна Oрганизация (WHO, СЗО) и Международния съюз срещу туберкулозата и белодробните болести (IUATLD) предлагат 24-ти март за Световен ден за борба с туберкулозата.

По изчисления на СЗО глобално от туберкулоза (ТБ) се разболяват 10 милиона души (през 2018 г.), разпределени по региони, както следва: в Югоизточна Азия – 44%, Африканския регион на СЗО – 24%, Западната част на Тихоокеанския регион на СЗО – 18%, Източния средиземноморски регион на СЗО – 8%, Региона на СЗО на Америка-3% и Европейският регион на СЗО (където се намира и България) представлява 3% от всички случаи.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм в Европейският регион на СЗО през 2018 са докладвани 52 862 ТБ случая в 30 страни на ЕС/ЕИП; заболяемостта е била 10,2/100 000 население; ново диагностицирани са били 76,9% (n=40 625) от всички докладвани ТБ случаи; потвърдени са били 81,2% (n=31 589З); с по-висока заболяемост е била групата на възрастните в сравнение с деца под 15г., като тези под 15г. са били със заболяемост 2,5/100 000 и най-висока е била заболяемостта в групата 0–4 г. в Румъния и България; съотношението мъже/жени остава 2 към 1; чужденци са били 35% от всички ТБ случаи; MDR-TB са били 3,7% (n=999) от 26 881 ТБ случая с резултат от валиден тест за лекарствена чувствителност, като най-висок процент (над 10%) MDR-TB е бил регистриран в Естония и Литва; докладваните XDR-TB са били 19,6% (n=808), като над 55% от тези XDR-TB са били от Литва и Румъния; страните докладвали данни за TB/HIV коинфекция с увеличение в периода 2016-2017г., са имали намаление през 2018г. (данните са непълни); докладването за ТБ в затворите продължава да е непълно; от общо 55 337 ТБ случаи с лечение, регистрирани през 2017г. и резултатите от лечението им през 2018г. – с успех от лечението са били 67,6%, а 6,9% са починали; от 1 182 MDR-TB случая през 2016г. с резултат от лечението през 2018г. – с успех от лечението са били 49,9% и 15,7% са починали. (Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance in Europe 2020 – 2018 data. Stockholm: ECDC; 2020).

Ситуацията в България е представена по-долу в Таблица 1, съдържаща информация за последните 5 години: заболяемост от туберкулоза, всички ТБ случаи (абсолютен брой), нови случаи, случаи с белодробна туберкулоза, резистентна туберкулоза - MDR-TB и XDR-TB, с източник ECDC.

Таблица 1: Епидемиологични данни за надзора на туберкулозата в България, 2014-2018 г.

Година Заболяемост на 100 000  Брой TБ случаи  Нови ТБ случаи  Случаи с белодробна ТБ  MDR-TB  XDR-TB  Чужди граждани  ТБ случаи тествани за HIV / от тях HIV(+) пол.
 2014  25,2  1 872 1 650 1 361  37  3  12 1 377 (3)
 2015  22,5  1 660 1 463 1 236  24  4  10 1 311 (1)
 2016  21,3  1 603 1 416 1 186  19  0  4 1 260 (0)
 2017  19,8  1 463 1 272 1 101  24  1  6 1 204 (3)
 2018  18,3  1 358 1 063 1 063  24  0  8 1 118 (0)

Микробиологичната диагноза на туберкулозата в България се осъществява в 33 лаборатории, като 29 от тях се намират в областните пневмофтизиатрични лечебни заведения (или фтизиатрични отделения), утвърдени от министъра на здравеопазването. Националната референтна лаборатория (НРЛ ТБ) в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) гарантира ефективността и надеждността на диагностиката в тези лаборатории, чрез осъществяването на Външна оценка на качеството на национално ниво. НРЛ ТБ е единствената международно сертифицирана лаборатория в България от Световната Здравна организация и в нея се потвърждават всички мултирезистентни туберкулозни щамове (M/XDR-TB) от цялата страна.

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.