ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА С UV ЛАМПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТРАНАТА"

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА С UV ЛАМПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТРАНАТА"

На 27.02.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Милена Асенова Николова на тема "Проучване върху ефективността на дезинфекцията с UV лампи и възможности за оптимизиране на тази дейност в лечебните заведения на страната" за присъждане на образователна и научна степен "Доктор“ по научната специалност Епидемиология.

Научнн ръководители: доц. д-р Нина Гачева, дм и

                                           доц. д-р Димитър Шаламанов, дм

Състав на Научното жури:

Председател: Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, мзм, НЦЗПБ

 Рецензенти:

  1. Проф. д-р Йорданка Стоилова, дм, МУ - Пловдив
  2. Доц. д-р Андрей Рангелов Галев, дм, началник НПЦВЕХ на ВМА

 Становища:

  1. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм, НЦЗПБ
  2. Доц. д-р Ани Кеворкян, дм, МУ - Пловдив
  3. Доц. Анна Курчатова, дм, НЦЗПБ

На откритото заседание присъстваха голям брой хабилитирани лица от НЦЗПБ и други институции, специалисти от всички отдели на НЦЗПБ, Министерство на здравеопазването, Столично РЗИ, близки и приятели.

След представяне на експозе на дисертационния труд от Милена Николова, прочитане на рецензиите и становищата и проведените обсъждания, всеки член на Научното жури потвърди устно с "ДА" положителната си оценка, след което Председателят на Научното жури проф. д-р Т. Кантарджиев обяви, че защитата се счита за успешна, с което на Милена Асенова Николова се присъжда образователната и научна степен "Доктор" по докторска програма "Епидемиология".

 

2

3

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.