ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОСТРАНСТВЕН И ВРЕМЕВИ АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ А В БЪЛГАРИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2003-2017 г."

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА "ПРОСТРАНСТВЕН И ВРЕМЕВИ АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ А В БЪЛГАРИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2003-2017 г."

На 13.12.2018 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Савина Огнянова Стоицова на тема "Пространствен и времеви анализ на заболяемостта от вирусен хепатит А в България и определяне на праговите стойности за периода 2003-2017 г." за присъждане на образователна и научна степен "Доктор“ по научната специалност Епидемиология.

Научен ръководител: Доц. Анна Курчатова, дм, НЦЗПБ

Състав на Научното жури:

Председател: Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, мзм, НЦЗПБ

Рецензенти:
1. Проф. д-р Йорданка Стоилова, дм, МУ - Пловдив
2. Проф. д-р Тодорка Димитрова, дм, епидемиолог, пенсионер

Становища:
1. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, НЦЗПБ
2. Доц. д-р Ани Кеворкян, дм, МУ - Пловдив
3. Доц. Анна Курчатова, дм, НЦЗПБ

На откритото заседание присъстваха голям брой хабилитирани лица от НЦЗПБ и други институции, специалисти от всички отдели на НЦЗПБ, Министерство на здравеопазването, Столично РЗИ, близки и приятели.
След представяне на експозе на дисертационния труд от Савина Стоицова, прочитане на рецензиите и становищата и проведените обсъждания, всеки член на Научното жури потвърди устно с "ДА" положителната си оценка, след което Председателят на Научното жури проф. д-р Т. Кантарджиев обяви, че защитата се счита за успешна, с което на Савина Огнянова Стоицова се присъжда образователната и научна степен "Доктор" по докторска програма "Епидемиология".

 

1

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.