ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

На 30 ноември и 01 декември 2018 г. в Централ Парк Хотел, гр. София се проведе Трета национална научна конференция по НІV и коинфекции, организирана от Национален център по заразни и паразитни болести и Българска асоциация на микробиолозите.
Конференцията бе открита от Директора на Националния център по заразни и паразитни болести – професор д-р Тодор Кантарджиев дмн, мзм. Водещ организатор на конференцията е доц. Ивайло Алексиев дб, завеждащ НРПЛ по HIV към НЦЗПБ.
На Националната научна конференция по НІV и коинфекции бяха разгледани широк кръг от въпроси, включително: съвременните тенденции и предизвикателства за лечение на пациентите с НІV и коинфекциите, възможностите за избор на подходяща терапия, мониторинг на терапията и лекарствената резистентност, придържане към терапията, молекулярна епидемиология, превенция и профилактика, преекспозиционна профилактика (ПрЕП), уязвими групи, ваксини и перспективи.

На конференцията участваха водещи експерти от страната, отговорни за терапията и диагностиката на HIV/СПИН и коинфекциите. Сред участниците бяха д-р Т. Върлева от МЗ, проф. Р. Аргирова от Аджъбадем Сити клиник болница Токуда, доц. Е. Бачийска от НЦЗПБ, проф. М. Николова от НЦЗПБ, проф. М. Стойчева, проф. Л. Пекова, д-р Н. Янчева, проф. Х. Тасков, проф. И. Христова и експерти от Национални референтни лаборатории на НЦЗПБ и клиниките за лечение на пациенти с HIV/СПИН.

2222

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.