Курс за „Придобиване на квалификация за ръководител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“

    Публикувана в Актуално
  • Понеделник, 19 Ноември 2018 18:19
Курс за „Придобиване на квалификация за ръководител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“

През периода 1.10 – 14.11.2018 г. в НЦЗПБ се проведе курс за „Придобиване на квалификация за ръководител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“, организиран съвместно с БАБХ и професионалните организации на извършващите ДДД. Участваха 48 човека от различни специалности, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 .01.2018 г. на МЗ и МЗХГ. Към всеки от трите модула на обучението, участниците положиха писмени тестове. Крайният изпит ще се състои на 26 ноември.
Курсът се проведе под ръководството на доц. Анна Курчатова, дм (зав. отдел Епидемиология), а като лектори взеха участие специалисти от НЦЗПБ, БАБХ, професионални организации, БАН, СРЗИ и др.

 

IMG 29e4e87ed46b34f3d1661aa2a24788f9 V

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.